Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kentsel Mekân Tasarımında Tematik Projelere Yeni Yaklaşımlar ve Eskişehir Örneği

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 711 - 734, 30.03.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.486618

Öz

Kentsel mekânlarda uygulama alanı bulan tema; kentte yaşayanlar ve kentin ziyaretçileri ile kent arasında ilişkiler kuran, kent imajını belirleyen, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanınırlığını artıran bir kavramdır. Bu nedenle kentsel mekânın şekillenmesinde katkıya sahip yönetici, tasarımcı, sanatçı ve kent sakinlerinin mevcut ve yeni yapılacak mekânsal düzenlemelerde temanın önemini, işlevini ve etkilerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kamusal alanlar olan ve herkesin kullandığı bu mekân düzenlemelerinde temanın bulunduğu yerin doğal ve yapay coğrafyası, kültürel coğrafyası ve tarihi coğrafyası ile ilişkilendirilmiş olması; hem imaj ve tanınırlık açısından güçlü ve köklü bir söylem geliştirmesi hem de kentte yaşayanların olduğu kadar yaşamayanların da aidiyetini arttırması açısından önemlidir. Eskişehir tematik projeler açısından Türkiye’de öncü kentlerdendir. Kentin sahip oldukları arasında; güçlü bir coğrafi referansa sahip olan Porsuk Çayı, tarihi açıdan önem taşıyan Odunpazarı Evleri ve özellikle öğrenci kenti imajıyla genç ve dinamik kültürel özellikler sayılabilir. Bu gibi özelliklerin kentte kamusal alan tasarımlarında doğru ve dikkatli bir şekilde kullanılması önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Botterill, J. (1997) “The Fairest of the Fairs: a history of fairs, amusement parks and theme parks”, Master of Arts Thesis, Simon Fraser University, School of Communication, Canada.
 • Childs, M. (2008) “Storytelling and Urban Design” Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Cilt 1, Sayı 2, s.173-186
 • Choi, K. (2012) “Disneyfication and Localisation: The Cultural Globalisation Process of Hong Kong Disneyland”, Urban Studies, Cilt 49, Sayı 2, s.383-397.
 • Clave, S. A. (2007) Global Theme Park Industry, Cambridge, CABI
 • Erb, M. ve Ong, C. (2017) “Theming Asia: culture, nature and heritage in a transforming environment”, Tourism Geographies, Cilt 19, Sayı 2, s.143-167
 • Eskişehir Kılavuzu Derleme Bürosu, (1952) Eskişehir Kılavuzu, Eskişehir, Anıl Matbaası.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012) “Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, s.220-232
 • Filep, C. V., Michelle T. ve Murray R. (2014) “Built Narratives”, Journal of Urban Design, Cilt 19, Sayı 3, s.298-316.
 • Jackson, P. (2003) Maps of Meaning: An introduction to cultural geography, London and New York, Routledge.
 • Tülce, A. H. (2012) “The Conservation Principles for the Brick and Tile Factories in Eskişehir”, Yüksek Lisans Tezi ODTÜ The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Urry, J. (2002) The Tourist Gaze. 2nd ed. London, Sage
 • Zukin, S. (1991) Landscapes of Power: From Detroit to Disney World, Los Angeles, University of California Press.
 • Banger, G. (2010) “Eskişehir, Kültürel Koruma: Mail-i İnhidam”, 28.03.2010 https://gurcanbanger.wordpress.com/tag/fabrikalar-bolgesi/ (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017)
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. (2008) Eskişehir’in Deniz İhtiyacını Giderecek Proje: Kent Park, 03.11.2008 http://www.eskisehir.bel.tr/icerik_dvm.php?icerik_id=2&cat_icerik=1&menu_id=24 (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017)
 • Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi. (2011) “Eskişehir’in Kısa Tarihi ve Sultanönü Sancağı” 04.05.2011 http://odunpazarihouses.com/wp/kategoriler/odunpazari/sultan-onu (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017)
 • Esgazete. (2016) “Eski Fabrikalar Bölgesi Yenileniyor” 04.02.2016, http://www.esgazete.com/yasam/eski-fabrikalar-bolgesi-yenileniyor-h57117.html (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017).
 • Dünya Bülteni. (2012) “Tarihi Bölge Harabe Gibi, 28.11.2012, http://www.dunyabulteni.net/haber/236718/tarih-bolge-harabe-gibi (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017).
 • TMMOB Eskişehir Şubesi. (2015) “Workshop Endüstriyel Yapı Mirasını Koruyarak Yeniden Canlandırılması, 02.05.2015, http://www.mimaresk.org.tr/sayfa.asp?tur=hbrdetay&tip=2&aid=105 (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017).

New Approaches to Thematic Projects in the Design of Urban Spaces: Eskisehir Example

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 711 - 734, 30.03.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.486618

Öz

Finding an application area in urban spaces; theme is a concept which establishes relationships between the city dwellers, visitors and the city, determines the city image and increases the city’s recognation in national and international platforms. Therefore, it is required for administrators, designers, artists and city dwellers who have a contribution to the formation of urban spaces to consider the importance, function and impacts of the theme in the present and future spatial arrangements. In the arrangement of these spaces which are public areas open for everyone, the fact that the natural and artificial geography of the place where the theme exists is associated with its cultural and historical geography is important for both developing a strong and rooted discourse in terms of image and recognition and increasing the sense of belonging in those who live and do not live in the city. Eskişehir is one of the leading cities in Turkey in terms of thematic projects. In the city, there are; Porsuk Stream that has a strong geographical reference, Odunpazarı Houses that are historically significant, as well as young and dynamic cultural features especially with the image of a student city. It’s important that these features are used properly and carefully in the design of urban public spaces.

Kaynakça

 • Botterill, J. (1997) “The Fairest of the Fairs: a history of fairs, amusement parks and theme parks”, Master of Arts Thesis, Simon Fraser University, School of Communication, Canada.
 • Childs, M. (2008) “Storytelling and Urban Design” Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Cilt 1, Sayı 2, s.173-186
 • Choi, K. (2012) “Disneyfication and Localisation: The Cultural Globalisation Process of Hong Kong Disneyland”, Urban Studies, Cilt 49, Sayı 2, s.383-397.
 • Clave, S. A. (2007) Global Theme Park Industry, Cambridge, CABI
 • Erb, M. ve Ong, C. (2017) “Theming Asia: culture, nature and heritage in a transforming environment”, Tourism Geographies, Cilt 19, Sayı 2, s.143-167
 • Eskişehir Kılavuzu Derleme Bürosu, (1952) Eskişehir Kılavuzu, Eskişehir, Anıl Matbaası.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012) “Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, s.220-232
 • Filep, C. V., Michelle T. ve Murray R. (2014) “Built Narratives”, Journal of Urban Design, Cilt 19, Sayı 3, s.298-316.
 • Jackson, P. (2003) Maps of Meaning: An introduction to cultural geography, London and New York, Routledge.
 • Tülce, A. H. (2012) “The Conservation Principles for the Brick and Tile Factories in Eskişehir”, Yüksek Lisans Tezi ODTÜ The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Urry, J. (2002) The Tourist Gaze. 2nd ed. London, Sage
 • Zukin, S. (1991) Landscapes of Power: From Detroit to Disney World, Los Angeles, University of California Press.
 • Banger, G. (2010) “Eskişehir, Kültürel Koruma: Mail-i İnhidam”, 28.03.2010 https://gurcanbanger.wordpress.com/tag/fabrikalar-bolgesi/ (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017)
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. (2008) Eskişehir’in Deniz İhtiyacını Giderecek Proje: Kent Park, 03.11.2008 http://www.eskisehir.bel.tr/icerik_dvm.php?icerik_id=2&cat_icerik=1&menu_id=24 (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017)
 • Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi. (2011) “Eskişehir’in Kısa Tarihi ve Sultanönü Sancağı” 04.05.2011 http://odunpazarihouses.com/wp/kategoriler/odunpazari/sultan-onu (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017)
 • Esgazete. (2016) “Eski Fabrikalar Bölgesi Yenileniyor” 04.02.2016, http://www.esgazete.com/yasam/eski-fabrikalar-bolgesi-yenileniyor-h57117.html (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017).
 • Dünya Bülteni. (2012) “Tarihi Bölge Harabe Gibi, 28.11.2012, http://www.dunyabulteni.net/haber/236718/tarih-bolge-harabe-gibi (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017).
 • TMMOB Eskişehir Şubesi. (2015) “Workshop Endüstriyel Yapı Mirasını Koruyarak Yeniden Canlandırılması, 02.05.2015, http://www.mimaresk.org.tr/sayfa.asp?tur=hbrdetay&tip=2&aid=105 (Erişim tarihi 01 Ağustos 2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet NUHOĞLU (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
0000-0003-4742-644X
Türkiye


Meryem GEÇİMLİ Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
0000-0002-1776-1936
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2019
Başvuru Tarihi 22 Kasım 2018
Kabul Tarihi 10 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Nuhoğlu, M. & Geçimli, M. (2019). Kentsel Mekân Tasarımında Tematik Projelere Yeni Yaklaşımlar ve Eskişehir Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 711-734 . DOI: 10.15869/itobiad.486618
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.