Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Case Study on Evaluating the Cost of Sales in Terms of FRS for LMEs

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 12 - 22, 30.03.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.458798

Öz

For companies that are subject to independent audit and do not prepare their financial statements according to Turkey Financial Reporting Standards (TFRS), the financial reporting framework to be applied as of 2018 is determined and published under the title 'Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises (FRS for LMEs). When examined in terms of the conceptual framework, there are no significant differences in TFRS and FRS for LMEs. However, when the relevant sections are examined, there are variable situations between the standards. One of these changes is that the cost methods used when calculating the costs of sales differs. In this study, all the fixed and variable overhead are included in the conversion cost using the full cost method in the cost calculations of sales carried out through the sample income table. The conversion cost is calculated based on the normal production capacity of the fixed overhead using the normal cost method and then the cost of sales table and the effects on the income table are determined.

Kaynakça

 • Ataman, Başak ve Hakan Cavlak, (2017), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS / TFRS) Karşılaştırılması, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 153-168.
 • Ataman, Başak, Gürbüz Gökçen ve Hakan Cavlak, (2018), Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (MSUGT’YE) Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (BOBİ FRS’ye) Uyarlaması ve Rasyo Analiz Yöntemi, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 458-477.
 • Büyükmirza, Kamil, (2013), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Gençoğlu, Ümit Gücenme, (2017), Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 1-24.
 • Gökçen, Gürbüz, Erkan Öztürk ve Ömer Faruk Güleç, (2018), BOBİ FRS ve TFRS’nin Finansal Raporlama Etkileri Açısından Karşılaştırılması, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 437-457.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, (2017), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı, Ankara.
 • Mozeikçi, Aysun Aktaş ve Kevser Tüter Şahinoğlu, (2018), BOBİ FRS’nin Getirdiği Değişikliklerin Uygulayıcılar Tarafından Algılanma Düzeyi; Kırklareli İlinde Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 38-49)
 • Yelgen ve Uyar, (2018), BOBİ FRS Açısından Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan, 98-109.
 • Yükçü, Süleyman, (2015), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta, İzmir.

Satışların Maliyetinin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Örnek Olay Çalışması

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 12 - 22, 30.03.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.458798

Öz

Bağımsız denetime tabi olup mali tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlamayan şirketlerin 2018 yılı itibariyle uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi belirlenmiş ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) adıyla yayınlanmıştır. Kavramsal çerçeve açısından incelendiğinde TFRS ve BOBİ FRS’de büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Ancak ilgili bölümler incelendiğinde standartlar arasında değişkenlik gösteren durumlar görülmektedir. Bu değişikliklerden biri de satışların maliyetleri hesaplanırken kullanılacak maliyet yöntemlerinin farklılık göstermesidir. Türkiye Muhasebe Standardı 2 – Stoklar standardında dönüştürme maliyetleri hesaplanırken normal maliyet yönteminin kullanılması önerilmektedir. Ancak dönüştürme maliyetlerinin açıklandığı BOBİ FRS 6. Bölümde tam maliyet veya normal maliyet yöntemlerinden herhangi birinin kullanılabilir olduğu belirtilmiştir. 

Kaynakça

 • Ataman, Başak ve Hakan Cavlak, (2017), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS / TFRS) Karşılaştırılması, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 153-168.
 • Ataman, Başak, Gürbüz Gökçen ve Hakan Cavlak, (2018), Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (MSUGT’YE) Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (BOBİ FRS’ye) Uyarlaması ve Rasyo Analiz Yöntemi, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 458-477.
 • Büyükmirza, Kamil, (2013), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Gençoğlu, Ümit Gücenme, (2017), Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 1-24.
 • Gökçen, Gürbüz, Erkan Öztürk ve Ömer Faruk Güleç, (2018), BOBİ FRS ve TFRS’nin Finansal Raporlama Etkileri Açısından Karşılaştırılması, Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 437-457.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, (2017), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı, Ankara.
 • Mozeikçi, Aysun Aktaş ve Kevser Tüter Şahinoğlu, (2018), BOBİ FRS’nin Getirdiği Değişikliklerin Uygulayıcılar Tarafından Algılanma Düzeyi; Kırklareli İlinde Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 38-49)
 • Yelgen ve Uyar, (2018), BOBİ FRS Açısından Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan, 98-109.
 • Yükçü, Süleyman, (2015), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçkin GÖNEN (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5962-7375
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2019
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2018
Kabul Tarihi 2 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gönen, S. (2019). Satışların Maliyetinin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Örnek Olay Çalışması . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 12-22 . DOI: 10.15869/itobiad.458798
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.