Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Milletvekili Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’nin Kocaeli’ndeki Seçim Faaliyetleri (1950-1957)

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 250 - 264, 27.03.2018

Öz

Bilindiği üzere çok partili hayata geçişin bir sonucu olarak Demokrat Parti’nin (DP) kurulması Türk demokrasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 1946 seçimlerinde istediği neticeyi elde edemeyen DP, bu seçimlerden sonra yapılan üç seçimde de başarılı olarak 1950 ve 1960 tarihleri arasında tek başına iktidarda kalabilmiştir. DP, Kocaeli’nde bu seçimlerin hepsinde başarılı olmuş ve vilâyetin bütün milletvekillerini tek başına çıkarmıştır. Kocaeli yerel basınına göre, seçimlerden önce DP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ciddi bir seçim stratejisi uygulamış ve aralarında sert bir rekabete girişmişlerdir. Bu çalışmada,  seçimler dolayısıyla DP’nin Kocaeli genelindeki seçim propagandaları ve çalışmaları ele alınmaktadır. Bu kapsamda makale, başta devrin yerel basını başta olmak üzere; araştırma ve inceleme eserlerden istifade edilerek hazırlanmıştır.

Kaynakça

  • Kaynakça Arşiv Belgeleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Ayın Tarihi Dergisi Süreli Yayınlar Yeni Sabah Gazetesi Bizim Şehir Gazetesi Demokrat Kocaeli Gazetesi Türk Yolu Dergisi Gazetesi Araştırma ve İnceleme Eserleri Eroğul, C. (1990). Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), Ankara: İmge Kitabevi. Karpat, H. Kemal (1996). Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Afa Yayınları. Çelik, Torun, E. (2016). “Kocaeli Milletvekili Nihat Erim’in Türk Siyasi Hayatına Etkileri”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, c. II, (2016), Kocaeli. Ulugün, F.Y. (2013). İzmit Esnaf ve Ticaret Tarihi, Kocaeli: KYÖD Yayınları. Tuncer, E. (2010). 1950 Seçimleri, Ankara: TESAV Yayınları. Kolcuoğlu, M.K. (2013). Karye-i Darıca’dan Darıca İlçesine, İstanbul: Cinus Yayınları. Aydemir, Ş.S. (2011). İkinci Adam (1938-1950) c. II, İstanbul: Remzi Kitabevi. Yücel, M.S. (2001).Demokrat Parti, İstanbul: Ülkü Yayınları. Lewis, B. (1993). Modern Türkiye’nin Doğuşu, 5. Baskı, (Çev. Metin Kıratlı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Çağatay, B.(2007). 14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinde CHP ve DP’nin Seçim Kampanyalarının Ana Hatları, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 17, ss.61-75. Yılmaz, E. (2010). 1950 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasal Sonuçları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1/2,ss.31-45 Yılmaz, E. (2010). 1954 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasi Sonuçları, e-Journal of New World Sciences Academy, 5/4, ss.541-555. Bulut, S. (2009). Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasal Baskılar ve Tahkikat Komisyonu, Akademik Bakış Dergisi, 2/4 ss..125-145. Tunç, B. (2016). Bilal Tunç, Demokrat Parti Döneminde Kocaeli (1950-1960), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Tuna, I. (2015). Işıl Tuna, verilişinin 70. Yılında Demokratikleşme Belgesi Olarak Türk Siyasal Hayatında Dörtlü Takrir, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern TurkishHistoryStudies XV/30, ss.203-219. Özküçük, A. (2012). Demokrat Parti’nin Demokrasi Söylemleri ( 1946-1957). Tarih Okulu, Sayı XII, ss. 95-115.

The Democratic Party's Election Campaigns in Kocaeli Ahead of General Elections in the Period from 1950 to 1957

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 250 - 264, 27.03.2018

Öz

The establishment of the Democratic Party (DP) as a result of transition to a multi-party system ushered in a new era in the history of Turkish democracy. The DP, unable to obtain the desired results in the 1946 elections, sweeping in all three general elections between from 1950 to 1957 remained in power alone for a decade. The DP won most of the votes in those elections in Kocaeli, and therefore all its candidates from this province was elected to Parliament. According to the local press in Kocaeli, before the elections, the DP and the Republican People's Party (CHP) had followed a serious election strategy which brought about a fierce competition between them. The present study, which mainly focuses on the DP's election campaigns in Kocaeli, has been conducted by making use of the relevant works and particularly the local press in that time.

Kaynakça

  • Kaynakça Arşiv Belgeleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Ayın Tarihi Dergisi Süreli Yayınlar Yeni Sabah Gazetesi Bizim Şehir Gazetesi Demokrat Kocaeli Gazetesi Türk Yolu Dergisi Gazetesi Araştırma ve İnceleme Eserleri Eroğul, C. (1990). Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), Ankara: İmge Kitabevi. Karpat, H. Kemal (1996). Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Afa Yayınları. Çelik, Torun, E. (2016). “Kocaeli Milletvekili Nihat Erim’in Türk Siyasi Hayatına Etkileri”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, c. II, (2016), Kocaeli. Ulugün, F.Y. (2013). İzmit Esnaf ve Ticaret Tarihi, Kocaeli: KYÖD Yayınları. Tuncer, E. (2010). 1950 Seçimleri, Ankara: TESAV Yayınları. Kolcuoğlu, M.K. (2013). Karye-i Darıca’dan Darıca İlçesine, İstanbul: Cinus Yayınları. Aydemir, Ş.S. (2011). İkinci Adam (1938-1950) c. II, İstanbul: Remzi Kitabevi. Yücel, M.S. (2001).Demokrat Parti, İstanbul: Ülkü Yayınları. Lewis, B. (1993). Modern Türkiye’nin Doğuşu, 5. Baskı, (Çev. Metin Kıratlı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Çağatay, B.(2007). 14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinde CHP ve DP’nin Seçim Kampanyalarının Ana Hatları, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 17, ss.61-75. Yılmaz, E. (2010). 1950 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasal Sonuçları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1/2,ss.31-45 Yılmaz, E. (2010). 1954 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasi Sonuçları, e-Journal of New World Sciences Academy, 5/4, ss.541-555. Bulut, S. (2009). Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasal Baskılar ve Tahkikat Komisyonu, Akademik Bakış Dergisi, 2/4 ss..125-145. Tunç, B. (2016). Bilal Tunç, Demokrat Parti Döneminde Kocaeli (1950-1960), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Tuna, I. (2015). Işıl Tuna, verilişinin 70. Yılında Demokratikleşme Belgesi Olarak Türk Siyasal Hayatında Dörtlü Takrir, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern TurkishHistoryStudies XV/30, ss.203-219. Özküçük, A. (2012). Demokrat Parti’nin Demokrasi Söylemleri ( 1946-1957). Tarih Okulu, Sayı XII, ss. 95-115.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilal TUNÇ (Sorumlu Yazar)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5361-8494
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2018
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2018
Kabul Tarihi 27 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tunç, B. (2018). Milletvekili Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’nin Kocaeli’ndeki Seçim Faaliyetleri (1950-1957) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 250-264 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/34318/382919
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.