Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evlendirme Dairesine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı Ve Hizmet Alımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 12 - 21, 11.03.2018

Öz

Bu çalışma, evlendirme dairesine başvuran kadınların aile planlaması yöntem kullanımı ve hizmet alımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.Çalışmanın amacı doğrultusunda sosyal bir olguyu derinlemesine anlamlandırmak ve irdelemek ihtiyacından hareketle nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ve amaçlı örneklem seçim yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma grubunu 30 Ekim-30 Aralık 2016 tarihleri arasında, Yenimahalle Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 30 kadın oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan içerik analizi ile gruplandırma ve çözümleme tekniklerinden faydalanılarak değerlendirilmiştir.Evlenme hazırlığı yapan kadınların aile planlaması yöntemlerini etkin bir şekilde kullanımı ve üreme sağlığının geliştirilmesinin bilgi eksikliğinin giderilmesiyle sağlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler; Aile planlaması yöntemi, Üreme Sağlığı, Gebelik, Ebelik

 

Kaynakça

 • Allagoa, D., &Nyengidiki, T. K. (2015). Knowledge, Attitude And Practice Of Contraception Amongst Antenatal Patients At The University Of Port Harcourt Teaching Hospital, Port Harcourt. The Nigerian Health Journal, 11(3), 89.
 • Babadağlı, B. D., &Şahin, S. (2006). Sakarya Doğum Ve Çocuk Bakımevi İle SSK İzmit Hastanesi’nde Doğurganlık Dönemi Kadınların Aile Planlaması Ve Danışmanlığı Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Karşılaştırılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2), 51-64.
 • Ceylan, S. Tekbaş, Ö. (2000). Aile Planlamasına Bütüncül Bir Yaklaşım. Erkeklerin Katılımı. Sağlık Ve Toplum Dergisi. 3:16-21.
 • Cinar, M., Timur, H., Aksoy, R. T., Kokanali, D., Tokmak, A., &Tasci, Y. (2016). Parameters Affecting To Select Of Contraceptive Methods. Medicine Science| International Medical Journal, 5(3), 790-2. ESKİ 11
 • Giray H. (2004).Bekar Kadınların Aile Planlaması Bilgilerinin Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Giray, H., &Keskinoğlu, P. (2006). Işıkkent Sağlık Ocağı’na Başvuran 15-49 Yaş Evli Kadınların Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanımı Ve Etkileyen Etmenler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(2).
 • Http://Www.Sosyalistfeministkolektif.Org/Emegimiz/39-Kadinlar-İcin-Sosyal-Haklar/922-Tuerkiye-Nuefus-Ve-Sagl-K-Arast-Rmalar-Raporunda-Oene-C-Kan-Bulgular.HtmlErişim Tarihi: 6.4.2016
 • Karadağ N, Aslantekin F. (2005).Balıkesir Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Kadınlarda Aile Planlaması Hizmetlerinin Ve Yöntemlerinin Kullanımlığı. Hemşirelik Forumu. 50-53.
 • Kaya, H., Tatlı, H., Açık, Y., &Deveci, S. E. (2008). Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(4), 185-191.
 • Khuda B, Roy NC, Rahman DM., (2000).Family Planning And Fertility İn Bangaldesh. Asia-Pacific Population Journal.15 (1): 41-54.
 • Reed, E., Donta, B., Dasgupta, A., Ghule, M., Battala, M., Nair, S., ... &Raj, A. (2016). Access To Money And Relation To Women’s Use Of Family Planning Methods Among Young Married Women İn Rural India. Maternal And Child Health Journal, 1-8.
 • S. Mayda A, Arslan T, Bozkurt H, Dedeli İ, Özkan M. (2005).Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Yöntem Kullanma Oranları Ve Tercih Nedenleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4 (5).
 • Şahin, H. G., Şahin, H. A., Zeteroğlu, Ş., &Kolusarı, A. (2002). Van İli Yöresinde Aile Planlaması Yöntemlerikullanmama Nedenleri. Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics, 12(3), 265-268.
 • Şankazan, Ş., &YILDIZ, A. (2002). Ankara İli Deliler Köyündeki Evli Erkeklerin Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(01).
 • T.C Sağlık Bakanlığı (1995) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 1. Ankara.
 • TANRIVERDİ, G., ÖZKAN, A., &ŞENVELİ, S. (2008). Çanakkale'deki Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Tercih Nedenleri. Fırat Tıp Dergisi, 13(4), 251-254.
 • Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013:72-88.
 • World Health Organization. (1997). Communicating family planning in reproductive health: Key messages for communicators.
 • Yıldırım, A., &Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

An Evaluation of the Views of Women Applying to Authorities for Marriage on the Use of Family Planning Methods and Receiving Services Related

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 12 - 21, 11.03.2018

Öz

This study was conducted to evaluate the views of women who applied to authorities for marriage on the use of family planning methods and receiving services related. With the aim of making a thorough analysis of such a social phenomenon, qualitative research methods as well as interview technique and purposeful sample selection methods are adopted. The research group was formed of 30 women who applied to Yenimahalle Municipality Marriage Office between October 30 and December 30, 2016 and voluntarily agreed to participate in the research. The data collected by semi-structured in-depth interview technique have been evaluated by using content analysis, grouping and analysis techniques employed in qualitative research methods. It is seen that the effective use of family planning methods and the improvement of reproductive health of the women preparing for marriage will be achieved by eliminating the lack of information.

Kaynakça

 • Allagoa, D., &Nyengidiki, T. K. (2015). Knowledge, Attitude And Practice Of Contraception Amongst Antenatal Patients At The University Of Port Harcourt Teaching Hospital, Port Harcourt. The Nigerian Health Journal, 11(3), 89.
 • Babadağlı, B. D., &Şahin, S. (2006). Sakarya Doğum Ve Çocuk Bakımevi İle SSK İzmit Hastanesi’nde Doğurganlık Dönemi Kadınların Aile Planlaması Ve Danışmanlığı Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Karşılaştırılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2), 51-64.
 • Ceylan, S. Tekbaş, Ö. (2000). Aile Planlamasına Bütüncül Bir Yaklaşım. Erkeklerin Katılımı. Sağlık Ve Toplum Dergisi. 3:16-21.
 • Cinar, M., Timur, H., Aksoy, R. T., Kokanali, D., Tokmak, A., &Tasci, Y. (2016). Parameters Affecting To Select Of Contraceptive Methods. Medicine Science| International Medical Journal, 5(3), 790-2. ESKİ 11
 • Giray H. (2004).Bekar Kadınların Aile Planlaması Bilgilerinin Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Giray, H., &Keskinoğlu, P. (2006). Işıkkent Sağlık Ocağı’na Başvuran 15-49 Yaş Evli Kadınların Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanımı Ve Etkileyen Etmenler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(2).
 • Http://Www.Sosyalistfeministkolektif.Org/Emegimiz/39-Kadinlar-İcin-Sosyal-Haklar/922-Tuerkiye-Nuefus-Ve-Sagl-K-Arast-Rmalar-Raporunda-Oene-C-Kan-Bulgular.HtmlErişim Tarihi: 6.4.2016
 • Karadağ N, Aslantekin F. (2005).Balıkesir Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Kadınlarda Aile Planlaması Hizmetlerinin Ve Yöntemlerinin Kullanımlığı. Hemşirelik Forumu. 50-53.
 • Kaya, H., Tatlı, H., Açık, Y., &Deveci, S. E. (2008). Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(4), 185-191.
 • Khuda B, Roy NC, Rahman DM., (2000).Family Planning And Fertility İn Bangaldesh. Asia-Pacific Population Journal.15 (1): 41-54.
 • Reed, E., Donta, B., Dasgupta, A., Ghule, M., Battala, M., Nair, S., ... &Raj, A. (2016). Access To Money And Relation To Women’s Use Of Family Planning Methods Among Young Married Women İn Rural India. Maternal And Child Health Journal, 1-8.
 • S. Mayda A, Arslan T, Bozkurt H, Dedeli İ, Özkan M. (2005).Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Yöntem Kullanma Oranları Ve Tercih Nedenleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4 (5).
 • Şahin, H. G., Şahin, H. A., Zeteroğlu, Ş., &Kolusarı, A. (2002). Van İli Yöresinde Aile Planlaması Yöntemlerikullanmama Nedenleri. Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics, 12(3), 265-268.
 • Şankazan, Ş., &YILDIZ, A. (2002). Ankara İli Deliler Köyündeki Evli Erkeklerin Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(01).
 • T.C Sağlık Bakanlığı (1995) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 1. Ankara.
 • TANRIVERDİ, G., ÖZKAN, A., &ŞENVELİ, S. (2008). Çanakkale'deki Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Tercih Nedenleri. Fırat Tıp Dergisi, 13(4), 251-254.
 • Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013:72-88.
 • World Health Organization. (1997). Communicating family planning in reproductive health: Key messages for communicators.
 • Yıldırım, A., &Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu KUL UÇTU
BOZOK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-5736-8186
Türkiye


Hediye KARAKOÇ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-1475-4802
Türkiye


Nebahat ÖZERDOĞAN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0003-1322-046X

Yayımlanma Tarihi 11 Mart 2018
Başvuru Tarihi 9 Kasım 2017
Kabul Tarihi 12 Şubat 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kul Uçtu, A. , Karakoç, H. & Özerdoğan, N. (2018). Evlendirme Dairesine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı Ve Hizmet Alımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 12-21 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/34318/350240
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.