Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Competitive Structure Of Turkish Basketball Leagues And Relationship With Sport Industry

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6, 213 - 237, 24.11.2017

Öz

 In this study, the levels of competition for the 2014-2017 seasons of the clubs operating in Turkish Basketball leagues are investigated. In addition to the Basketball Super Lig, the Turkish Basketball 1st League and the Turkish Basketball 2nd League (two groups), which are two lower leagues, are included in the review. By computing competition levels in the upper and lower leagues, it is compared over the years whether the level of competition is changed (deteriorate / not deteriorate) as rising from the lower leagues to the upper leagues 

The market structure and competition levels of basketball leagues are determined by the methodology of concentration indices. The most commonly used in the literatür "n" firm concentration index CR4 and Herfindahl Hirschman Index (HHI) calculation methods are used. According to the analysis results, among the Super League teams the CR-4 concentration index scores are calculated as 0.29, 0.27, 0.29 and 0.30 for the 2014, 2015, 2016 and 2017 seasons respectively.  According to HHI results, it is calculated as 221, 193, 212 and 229 respectively in the related years. When the results of the concentration indices are considered as a whole, the Basketball Leagues have a weak oligopolistic market structure in all the categories. As passing from Turkish Basketball 2nd League to Turkish Basketball 1st League competition partially increase, but the competition level (index scores) in the top league Turkish Basketball Super League deteriorate. In general, the lower leagues have a similar level of competition in the upper leagues and it is seen this level of competition does not change over the years.  

Kaynakça

 • Addesa, F. A. (2011). Competitive balance in the Italian basketball championship. Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 7(1).
 • Alp. İ.ve Gölcüklü, A. (2000), Etkinlik Analizi: Negatif Ve Pozitif Etkili Değişkenlerle Performans Hesaplaması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V (200),1: 21-24
 • Altunbaş, H. (2008). Pazarlama İletişimi ve Basketbol Pazarlaması “Basketbol Seyircisi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(2), 95-101.
 • Aydinli, İ. (1996). “Türk Bankacılık Sistemi Piyasa Yapısı 1991-1994.”, No: 40, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını
 • Batmaz, H. Ç., Yildirim, F. & Karadağ, M. (2016).Küresel Rekabetin Spor Endüstrisine Etkisi., International Journal of Social Science, Number: 42 , 521-534,
 • Brosed, M., & Espitia-Escuer, M. (2016). Beyond the game: Three essays on how economics links to the industry of basketball. Department of Applied Economics, U
 • Carmack, S. M. (2012). An empirical test of the effectiveness of adjusted gini coefficients as a measure of competitive balance in professional basketball (Doctoral dissertation). Graduate Faculty of Texas Tech University
 • Corral, J., García-Unanue, J., & Herencia-Quintanar, F. (2016). Are NBA Policies that Promote Long-Term Competitive Balance Effective? What is the Price?. The Open Sports Sciences Journal, 9(1).
 • Çiçekli, U. G., Kocamaz, M., & Soyuer, H. (2012). Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi Ve Takim Performansi Üzerine Etkisi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2), 38-58.
 • Işık. T. ve Gençer, R. T. (2007). Basketbolda Takim Performansinin Teknik Analizi: Iç Saha Ve Diş Saha Performanslarinin Değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 101-108.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.
 • Dizdar, D., Trninić, S., & Milanović, D. (1997). Determining basketball players types according to standard indicators of situacion-related efficiency. Kinesiology: international scientific journal of kinesiology and sport, 29(2), 49-55.
 • Durukan, T., & Hamurcu, Ç. (2009). Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması: Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Karşılaştırması. Karadeniz Araştırmaları, 22(22), 75-86.
 • Ekmekç, Y. A. D., Ekmekçİ, R., & İrmiș, A. (2013). Globalization and the sports industry. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.
 • Feddersen, A., ve Maennig, W. (2005). Trends in competitive balance: Is there evidence for growing imbalance in professional sport leagues?, Hamburg Contemporary Economic Discussions, No:1
 • Gündoğdu, B. (2011). Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Gürol B. Taşçıoğlu R.& Ektirici A. (2016), 2014-2015 Sezonu Türkiye Basketbol Ligi (Tbl), Türkiye Basketbol 2. Ligi (Tb2l), Türkiye Kadın Basketbol Ligi (Tkbl) Ve Türkiye Kadın Basketbol 2. Ligi (Tkb2l) Takımlarının Verimlilik Puanlarının Karşılaştırılması, Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi JOIMAR, Volume 3, Issue 3 (2016) 1-8
 • Güvercin, A. ve Mil, H. İ. (2016). The Factors That Affect the Development of Sports Industry as an Economy. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(4), 515-521.
 • Harbili. E., Yalçın.Y.G. & Harbili. S. (2009), "Türkiye Basketbol Ligi Takimlarinin Farkli Sezonlardaki Verimlilik Oranlarinin Karşilaştirmasi." Spor Bilimleri Dergisi 20, no. 3 (2009): 097-103.
 • Jungić, S., Jovanović, J., Mihajlović, M., & Simović, S. (2015). Comparative analysis of competitive balance of basketball leagues. Choregia: Sport Management International Journal, 11(1), 63-77.
 • Kelly, Y. J. (2008). Cost Reduction, Competitive Balance, and the Scheduling of Back-to-Back Games in the NBA (No. 0810).
 • Kostakoğlu, S. F. (2015). Internet Servis Sağlayicilari Piyasasina Yönelik Yoğunlaşma Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 129-140.
 • Lundgren, Z. (2012). The Superstar Effect in the National Basketball Association: An Evaluation of Salary Distribution and Team Performance. OMICRON DELTA EPSILON, 34.
 • Macdonald, R. D., & Burton, R. (2013). Economic theory, policy and the evolution of governance in the National Basketball League, WORKING PAPER (This Draft: 12 Dec 2013), https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php)
 • Martínez-Santos, R., Enjuanes, M., De la Cruz-Sánchez, E., Pino-Ortega, J., & Crespo, D. (2009). Analysis and comparison of competitive balance in the Spanish ACB basketball league: a preliminary study. Revista de psicología del deporte, 18(3), 0397-401.
 • Marshall, C. (2017). Competitive Balance in Professional Sports Leagues: What Causes it and Who Handles it Best?. Allegheny College Meadville, PA,
 • Pehlivanoğlu, F., & Tekçe, E. (2013). Türkiye elektrik enerjisi piyasasında Herfindahl-Hirschman ve CRm endeksleri ile yoğunlaşma analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:363-385
 • Seval, H. F. ve Kodaman, T. (2016). Sporun Uluslararasi Politikadaki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(4), 52-64.
 • Tunca, H., & GÖk, B. (2012). Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi. Ege Academic Review, 12.
 • Tutar, F. K., Tutar, E., & Elmali, G.(2015), Theoretical Analysis Of Micro And Macro Economic Effects Of Sports Sector. Route Educational and Social Science Journal, Volume 2(3), 311-333
 • Weiss, J. B., & Sommers, P. M. (2009). Does team racial composition affect team performance in the NBA?. Atlantic Economic Journal, 37(1), 119-120.
 • Basketbolegitim (2017), http://www.basketbolegitim.com/2011/08/05/basketbolun-tarihcesi/ Erisim 07/08/2017
 • FİBA Rapor 2016, http://www.ecestaticos.com/file/acf1ad02316b68c40ed163d00f26db60/1482258841-ibmr-2016-fiba.pdf
 • TFB, İstatistikleri 2014,2015,2016,2017, www.tfb.org.tr
 • TFB, Ülkemizde Basketbol, http://www.tbf.org.tr/tbf/tarihce/ulkemizde-basketbol, Erisim 07/08/2017
 • Kuburlu, 2017, http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/dudak-ucuklatan-rakam-tam-40-milyar-dolar-40493454, Erisim 31/08/2017

Türkiye Basketbol Liglerinin Rekabet Yapisi Ve Spor Endüstrisi İle İlişkisi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6, 213 - 237, 24.11.2017

Öz

Bu çalışmada, Türkiye Basketbol liglerinde faaliyet gösteren kulüplerin 2014-2017 sezonları için rekabet düzeyleri araştırılmıştır. Basketbol Süper Liginin yanı sıra iki alt lig olan Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi (iki grup) incelemeye dahil edilmiştir. Alt ve üst liglerde rekabet düzeyleri hesaplanarak alt liglerden üst liglere çıkıldıkça rekabet düzeyinin değişip değişmediği (bozulup/bozulmadığı) yıllar itibariyle kıyaslanmıştır. 

Basketbol liglerinin piyasa yapısı ve rakebet düzeyleri yoğunlaşma endeksleri metedolojisinden hareketle belirlenmiştir. Literatürde en sık kullanılan “n” firmalı yoğunlaşma endeksi CR-4 ve Herfindahl Hirschman Endeksi (HHI) hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Süper Lig takımları arasında CR-4 yoğunlaşma endeksi skorları 2014, 2015, 2016 ve 2017 sezonları için sırasıyla 0.29, 0.27, 0.29 ve 0,30 olarak hesaplanmıştır. HHI sonuçlarına göre ise ilgili yıllarda sırasıyla 221, 193, 212 ve 229 olarak hesaplanmıştır. Yoğunlaşma endeksleri sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Basketbol Ligleri tüm katagorilerde zayıf oligopolcü bir piyasa yapısına sahiptir.  Türkiye Basketbol 2. Liginden Türkiye Basketbol 1. Ligine geçildikçe rekabet kısmen artmakta ise de en üst lig olan Türkiye Basketbol Süper liginde yeniden rekabet düzeyi (endeks skorları) bozulmaktadır. Genel olarak alt liglerde de üst liglerde de benzer bir rekabet düzeyi hakim olup bu rekabet düzeyi yıllar itibariyle değişmediği görülmektedir. 

Kaynakça

 • Addesa, F. A. (2011). Competitive balance in the Italian basketball championship. Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 7(1).
 • Alp. İ.ve Gölcüklü, A. (2000), Etkinlik Analizi: Negatif Ve Pozitif Etkili Değişkenlerle Performans Hesaplaması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V (200),1: 21-24
 • Altunbaş, H. (2008). Pazarlama İletişimi ve Basketbol Pazarlaması “Basketbol Seyircisi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(2), 95-101.
 • Aydinli, İ. (1996). “Türk Bankacılık Sistemi Piyasa Yapısı 1991-1994.”, No: 40, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını
 • Batmaz, H. Ç., Yildirim, F. & Karadağ, M. (2016).Küresel Rekabetin Spor Endüstrisine Etkisi., International Journal of Social Science, Number: 42 , 521-534,
 • Brosed, M., & Espitia-Escuer, M. (2016). Beyond the game: Three essays on how economics links to the industry of basketball. Department of Applied Economics, U
 • Carmack, S. M. (2012). An empirical test of the effectiveness of adjusted gini coefficients as a measure of competitive balance in professional basketball (Doctoral dissertation). Graduate Faculty of Texas Tech University
 • Corral, J., García-Unanue, J., & Herencia-Quintanar, F. (2016). Are NBA Policies that Promote Long-Term Competitive Balance Effective? What is the Price?. The Open Sports Sciences Journal, 9(1).
 • Çiçekli, U. G., Kocamaz, M., & Soyuer, H. (2012). Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi Ve Takim Performansi Üzerine Etkisi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2), 38-58.
 • Işık. T. ve Gençer, R. T. (2007). Basketbolda Takim Performansinin Teknik Analizi: Iç Saha Ve Diş Saha Performanslarinin Değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 101-108.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.
 • Dizdar, D., Trninić, S., & Milanović, D. (1997). Determining basketball players types according to standard indicators of situacion-related efficiency. Kinesiology: international scientific journal of kinesiology and sport, 29(2), 49-55.
 • Durukan, T., & Hamurcu, Ç. (2009). Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması: Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Karşılaştırması. Karadeniz Araştırmaları, 22(22), 75-86.
 • Ekmekç, Y. A. D., Ekmekçİ, R., & İrmiș, A. (2013). Globalization and the sports industry. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.
 • Feddersen, A., ve Maennig, W. (2005). Trends in competitive balance: Is there evidence for growing imbalance in professional sport leagues?, Hamburg Contemporary Economic Discussions, No:1
 • Gündoğdu, B. (2011). Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Gürol B. Taşçıoğlu R.& Ektirici A. (2016), 2014-2015 Sezonu Türkiye Basketbol Ligi (Tbl), Türkiye Basketbol 2. Ligi (Tb2l), Türkiye Kadın Basketbol Ligi (Tkbl) Ve Türkiye Kadın Basketbol 2. Ligi (Tkb2l) Takımlarının Verimlilik Puanlarının Karşılaştırılması, Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi JOIMAR, Volume 3, Issue 3 (2016) 1-8
 • Güvercin, A. ve Mil, H. İ. (2016). The Factors That Affect the Development of Sports Industry as an Economy. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(4), 515-521.
 • Harbili. E., Yalçın.Y.G. & Harbili. S. (2009), "Türkiye Basketbol Ligi Takimlarinin Farkli Sezonlardaki Verimlilik Oranlarinin Karşilaştirmasi." Spor Bilimleri Dergisi 20, no. 3 (2009): 097-103.
 • Jungić, S., Jovanović, J., Mihajlović, M., & Simović, S. (2015). Comparative analysis of competitive balance of basketball leagues. Choregia: Sport Management International Journal, 11(1), 63-77.
 • Kelly, Y. J. (2008). Cost Reduction, Competitive Balance, and the Scheduling of Back-to-Back Games in the NBA (No. 0810).
 • Kostakoğlu, S. F. (2015). Internet Servis Sağlayicilari Piyasasina Yönelik Yoğunlaşma Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 129-140.
 • Lundgren, Z. (2012). The Superstar Effect in the National Basketball Association: An Evaluation of Salary Distribution and Team Performance. OMICRON DELTA EPSILON, 34.
 • Macdonald, R. D., & Burton, R. (2013). Economic theory, policy and the evolution of governance in the National Basketball League, WORKING PAPER (This Draft: 12 Dec 2013), https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php)
 • Martínez-Santos, R., Enjuanes, M., De la Cruz-Sánchez, E., Pino-Ortega, J., & Crespo, D. (2009). Analysis and comparison of competitive balance in the Spanish ACB basketball league: a preliminary study. Revista de psicología del deporte, 18(3), 0397-401.
 • Marshall, C. (2017). Competitive Balance in Professional Sports Leagues: What Causes it and Who Handles it Best?. Allegheny College Meadville, PA,
 • Pehlivanoğlu, F., & Tekçe, E. (2013). Türkiye elektrik enerjisi piyasasında Herfindahl-Hirschman ve CRm endeksleri ile yoğunlaşma analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:363-385
 • Seval, H. F. ve Kodaman, T. (2016). Sporun Uluslararasi Politikadaki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(4), 52-64.
 • Tunca, H., & GÖk, B. (2012). Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi. Ege Academic Review, 12.
 • Tutar, F. K., Tutar, E., & Elmali, G.(2015), Theoretical Analysis Of Micro And Macro Economic Effects Of Sports Sector. Route Educational and Social Science Journal, Volume 2(3), 311-333
 • Weiss, J. B., & Sommers, P. M. (2009). Does team racial composition affect team performance in the NBA?. Atlantic Economic Journal, 37(1), 119-120.
 • Basketbolegitim (2017), http://www.basketbolegitim.com/2011/08/05/basketbolun-tarihcesi/ Erisim 07/08/2017
 • FİBA Rapor 2016, http://www.ecestaticos.com/file/acf1ad02316b68c40ed163d00f26db60/1482258841-ibmr-2016-fiba.pdf
 • TFB, İstatistikleri 2014,2015,2016,2017, www.tfb.org.tr
 • TFB, Ülkemizde Basketbol, http://www.tbf.org.tr/tbf/tarihce/ulkemizde-basketbol, Erisim 07/08/2017
 • Kuburlu, 2017, http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/dudak-ucuklatan-rakam-tam-40-milyar-dolar-40493454, Erisim 31/08/2017

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KARA
0000-0002-8934-5608


Mensur PEHLİVAN Bu kişi benim
0000-0001-8097-5526


Kadir TİRYAKİ Bu kişi benim
0000-0003-4808-6002


M.ali BAYHAN Bu kişi benim
0000-0003-3011-7333

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 25 Ekim 2017
Kabul Tarihi 18 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Kara, O. , Pehlivan, M. , Tiryaki, K. & Bayhan, M. (2017). Türkiye Basketbol Liglerinin Rekabet Yapisi Ve Spor Endüstrisi İle İlişkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , scfconference , 213-237 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31835/357667
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.