Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Conceptual Framework About Effect of Behavioral Accounting on Investor Decisions

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6, 189 - 198, 24.11.2017

Öz

 Behavioral accounting examines the relationship between individual's behaviors and financial information by focusing on characteristic patterns of information users. It goes beyond information tool of financial statements for investors that are on the verge of taking decisions. By traditional accounting method accounts of enterprises are kept record, however by behavioral accounting minds of individuals are aimed to kept record. Accordingly, personal evaluations of financial transactions are revealed as reasons for investment decisions and decisions varying in terms of conditions of information users are explained by behavioral accounting.

The aim of this study is to express studies covering effects of behavioral accounting to investor decisions and detecting similarities and differences amongst them. On this basis, factors influencing behavioral accounting's structure are taken in accordance with personal motivation and approaches used in behavioral accounting are covered to examine studies about the effects of behavioral accounting of investor decisions. 


Kaynakça

 • Ackert, F. Lucy, Ping Zhang ve Bryan K. Church, “Uncertain Litigation Cost and Seller Behavior: Evidence From an Auditing Game”, Advances in Accounting, 18, 77-104.
 • Arnold, F. Donald, Richard A. Bernardi, Presha E. Neidermeyer ve Josef Schmee , “The Effect of Country and Culture on Perceptions of Appropriate Ethical Actions Prescibed by Codes of Conduct: A Western European Perspective Among Accountants”, Journal of Business Ethics, 70, 327-340.
 • Ateş, Burcu Aslantaş, Gülbahar Çivi ve Mesut Öz, (2016), “Davranışsal Muhasebe Bağlamında Muhasebe Meslek Mensuplarında Duygusal Zeka”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 24-55.
 • Chin, Chen-Lung ve Hsin- Yi Chi, (2008), “Gender Differences in Audit Quality”, American Accounting Association Annual Meeting.
 • Chung Janne O. Y., Jeffrey R. Cohen, and Gary S. Monroe (2008) The Effect of Moods on Auditors’ Inventory Valuation Decisions. Auditing: A Journal of Practice & Theory 2008, 27(2), 137-159.
 • Dearman, T. David ve Michael D. Shields, (2005), ‘Avoiding Accounting Fixation: Determinants of Cognitive Adaptation to Differences in Accounting Method’, Contemporary Accounting Research, 22(2), 351-384.
 • Dinç, Engin, Hasan Abdioğlu ve Ahmet Büyükşalvarcı, (2010), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Davranışsal Değişkenlerinin Kazanç Düzeyi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 10(4), 1154-1164.
 • Hellmann, Andreas, (2016), “The Role of Accounting in Behavioral Finance”, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 9, 39-42.
 • Hofstedt, R. Thomas ve James C. Kinard, (1970), “A Strategy for Behavioral Accounting Research”, The Accounting Review, 45(1), 38-54.
 • Kim, K. Chung ve William S. Waller, (2005), “A Behavioral Accounting Study of Strategic Interaction in a Tax Compliance Game”, Experimental Business Research, 3, 35-56.
 • Kutluk, Filiz Angay, (2017) ‘’Behavioral Accounting and Its Interactions’’, Accounting and Corporate Reporting – Today and Tomorrow.
 • Libby, R. ve Luft, J. (1993). “Determinants of judgment performance in accounting settings: Ability, knowledge, motivation, and environment”, Accounting, Organizations and Society, 18(5), 425–450.
 • Marşap, Beyhan ve Pınar Okan Gökten, (2016), “Davranışsal Muhasebe: Kuramsal Yaklaşım”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 345-359.
 • Usul, Hayrettin, (2007), “Davranışsal Muhasebe”, Asil Yayınları, Ankara.

Davranışsal Muhasebe Alanını İçeren Araştırmalara Yönelik Literatür Taraması

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6, 189 - 198, 24.11.2017

Öz

Davranışsal muhasebe, yatırımcıların karar verme sürecinde bilgi elde etmek amacıyla kullandıkları finansal tabloların dışında bilgi kullanıcılarının karakteristik yapılarına odaklanarak finansal bilgiler ile bireysel davranışların arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Geleneksel muhasebe yöntemi ile işletmelerin hesapları rapor haline getirilirken davranışsal muhasebe ile kişilerin zihinsel hesapları kayıt altına alınmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla kişilerin mali işlemler hakkındaki değerlendirmeleri ve yatırım kararlarındaki sebepler ortaya çıkartılarak bilgi kullanıcılarının veya yatırımcıların sahip olduğu koşullara göre alacağı kararlar davranışsal muhasebe ile açıklanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, davranışsal muhasebenin yatırımcı kararlarına olan etkisini içeren araştırmaları ortaya koyarak, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Bu bağlamda, çalışmada davranışsal muhasebe yapısını etkileyen faktörler bireysel motivasyon ile birlikte ele alınmakta ve davranışsal muhasebede kullanılan yaklaşımlara yer verilerek davranışsal muhasebenin yatırımcı kararları üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar incelenmiştir. 

Kaynakça

 • Ackert, F. Lucy, Ping Zhang ve Bryan K. Church, “Uncertain Litigation Cost and Seller Behavior: Evidence From an Auditing Game”, Advances in Accounting, 18, 77-104.
 • Arnold, F. Donald, Richard A. Bernardi, Presha E. Neidermeyer ve Josef Schmee , “The Effect of Country and Culture on Perceptions of Appropriate Ethical Actions Prescibed by Codes of Conduct: A Western European Perspective Among Accountants”, Journal of Business Ethics, 70, 327-340.
 • Ateş, Burcu Aslantaş, Gülbahar Çivi ve Mesut Öz, (2016), “Davranışsal Muhasebe Bağlamında Muhasebe Meslek Mensuplarında Duygusal Zeka”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 24-55.
 • Chin, Chen-Lung ve Hsin- Yi Chi, (2008), “Gender Differences in Audit Quality”, American Accounting Association Annual Meeting.
 • Chung Janne O. Y., Jeffrey R. Cohen, and Gary S. Monroe (2008) The Effect of Moods on Auditors’ Inventory Valuation Decisions. Auditing: A Journal of Practice & Theory 2008, 27(2), 137-159.
 • Dearman, T. David ve Michael D. Shields, (2005), ‘Avoiding Accounting Fixation: Determinants of Cognitive Adaptation to Differences in Accounting Method’, Contemporary Accounting Research, 22(2), 351-384.
 • Dinç, Engin, Hasan Abdioğlu ve Ahmet Büyükşalvarcı, (2010), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Davranışsal Değişkenlerinin Kazanç Düzeyi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 10(4), 1154-1164.
 • Hellmann, Andreas, (2016), “The Role of Accounting in Behavioral Finance”, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 9, 39-42.
 • Hofstedt, R. Thomas ve James C. Kinard, (1970), “A Strategy for Behavioral Accounting Research”, The Accounting Review, 45(1), 38-54.
 • Kim, K. Chung ve William S. Waller, (2005), “A Behavioral Accounting Study of Strategic Interaction in a Tax Compliance Game”, Experimental Business Research, 3, 35-56.
 • Kutluk, Filiz Angay, (2017) ‘’Behavioral Accounting and Its Interactions’’, Accounting and Corporate Reporting – Today and Tomorrow.
 • Libby, R. ve Luft, J. (1993). “Determinants of judgment performance in accounting settings: Ability, knowledge, motivation, and environment”, Accounting, Organizations and Society, 18(5), 425–450.
 • Marşap, Beyhan ve Pınar Okan Gökten, (2016), “Davranışsal Muhasebe: Kuramsal Yaklaşım”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 345-359.
 • Usul, Hayrettin, (2007), “Davranışsal Muhasebe”, Asil Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçkin GÖNEN
orcid.org/0000-0001-5962-7375


Mithat RASGEN Bu kişi benim
orcid.org/0000-0002-6186-4238

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 25 Ekim 2017
Kabul Tarihi 18 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Gönen, S. & Rasgen, M. (2017). Davranışsal Muhasebe Alanını İçeren Araştırmalara Yönelik Literatür Taraması . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , scfconference , 189-198 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31835/357663
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.