Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of Comparative Advantages in Exports of Turkey and Azerbaijan on the basis of Technology Intensity

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6, 28 - 47, 19.11.2017

Öz

Turkey’sforeigntradestrategy in recentyears, primarily has toreducethetradedeficit (andcurrentaccountdeficit) byincreasingtheexport. However, decreasingconcentration in export has beenrevealed as an importantgoalbyeconomypolicymakers. Because, decreasingconcentration (increasingdiversification) in exportplays an important role toachievethecompetitiveadvantage of Turkey in theglobaleconomy. Inthisstudycoveringtheyears 2000-2014, thelevel of productand market concentration in Turkey’sexportwasdeterminedbyusingConcentrationRatio of Commerce andGini-Hirschman Index. Accordingtotheanalysis, it has beenrevealedthatproductand market concentrationshavedecreased.

Kaynakça

 • 2017 Index of Freedom, erişim tarihi: 29.09.2017, http://www.heritage.org/index/country/azerbaijan#.
 • Balassa, B. andNoland, M. (1989).RevealedComparative Advantage in Japan andthe United States, Journal of International Economic Integration. 4(2). 8-22.
 • Beningo, S. (2005).TradeandTransportationBetweenthe United StatesandChina,andBetweenthe United StatesandIndia, 2006 Conference of theSociety of GovernmentEconomists, Washington.
 • Coxhead, I. (2007). A New Resource Curse? Impacts of China’sBoom on Comparative Advantage and Resource Dependence in SoutheastAsia, World Development, Vol:35, No:7.
 • Demir Şeker, S. (2011). Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi, T. C. Kalkınma Bakanlığı Yayını, No. 2828, erişim tarihi:02.10.2017,
 • http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/13562/Turkiyenin_Insani_Gelisme_EndeksiveEndeksSiralamasininAnalizi.pdf.
 • Erkan, B. ve Kazım S. (2014). Comparative Analysis of theCompetitiveness in theExport of Science-BasedGoodsRegardingTurkeyandthe EU+13 Countries, International Journal of Business andSocialScience, Center forPromotingIdeas, USA, Vol:5, Issue: 8(1).
 • Faustino, H. (2008). Intra-IndustryTradeandRevealedComparative Advantage: An Inverted-U Relationship, SOCIUS WorkingPaper. No:03. 7. 1-13.
 • Global Competitiveness Index (2016-2017), erişim tarihi: 27.09.2017, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/#topic=data.
 • Hinloopen, J. (2001). On theEmpirical Distribution of theBalassa Index, Review of World Economics, 137(1). 13. 1-49.
 • Human Development Index anditscomponents, erişim tarihi: 30.09.2017, http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.
 • Human Development Index, 1990-2015; erişim tarihi: 27.09.2017, http://hdr.undp.org/en/data.
 • Human Development Report 2016, erişim tarihi: 30.09.2017, http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/AZE.pdf. Human Development Report 2016, erişim tarihi: 30.09.2017, http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/TUR.pdf.
 • Kara, O. ve Erkan, B. (2012). Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Yıl:7, Sayı:1.
 • Küçükkiremitçi, O. (2006). Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi),(Sunum: T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya.
 • Methodology of 2017 Index of EconomicFreedom, erişim tarihi: 30.09.2017, http://www.heritage.org/index/book/methodology.
 • Rivlin, P. (2000).TradePotential in theMiddle East: SomeOptimisticFindings, Middle East Review of International Affairs, 4(1). 60. 56-66.
 • Şeker, S. D. (2017). Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi, T. C. Kalkınma Bakanlığı Yayını, No. 2828, http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/13562/Turkiyenin_Insani_Gelisme_EndeksiveEndeksSiralamasininAnalizi.pdf.
 • Ünlü, B. C. (2017). Küresel Rekabet Raporu (2016-2017) İnovasyon Bileşeni Kapsamında Türkiye Değerlendirmesi, erişim tarihi: 15.10.2017, http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kuresel-rekabet-raporu-2016-2017-inovasyon-bileseni-kapsaminda-turkiye-degerlendirmesi/9446

Türkiye ve Azerbaycan’ın İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Teknoloji Yoğunluğu Bazında Analizi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6, 28 - 47, 19.11.2017

Öz

Bu çalışmada, Türkiye ve Azerbaycan’ın ihracatındaki teknoloji yoğunluklarının ölçülmesi ve karşılaştırmalı üstünlüklerinin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması kullanılarak, 2000-2015 döneminde, söz konusu ülkelerin ar-ge bazlı ürün ihracatındaki açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen skorlar, her iki ülkenin de küresel piyasalarda ar-ge bazlı ürün ihracatında karşılaştırmalı üstünlüklerinin bulunmadığını ortaya koymaktadır.     

Kaynakça

 • 2017 Index of Freedom, erişim tarihi: 29.09.2017, http://www.heritage.org/index/country/azerbaijan#.
 • Balassa, B. andNoland, M. (1989).RevealedComparative Advantage in Japan andthe United States, Journal of International Economic Integration. 4(2). 8-22.
 • Beningo, S. (2005).TradeandTransportationBetweenthe United StatesandChina,andBetweenthe United StatesandIndia, 2006 Conference of theSociety of GovernmentEconomists, Washington.
 • Coxhead, I. (2007). A New Resource Curse? Impacts of China’sBoom on Comparative Advantage and Resource Dependence in SoutheastAsia, World Development, Vol:35, No:7.
 • Demir Şeker, S. (2011). Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi, T. C. Kalkınma Bakanlığı Yayını, No. 2828, erişim tarihi:02.10.2017,
 • http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/13562/Turkiyenin_Insani_Gelisme_EndeksiveEndeksSiralamasininAnalizi.pdf.
 • Erkan, B. ve Kazım S. (2014). Comparative Analysis of theCompetitiveness in theExport of Science-BasedGoodsRegardingTurkeyandthe EU+13 Countries, International Journal of Business andSocialScience, Center forPromotingIdeas, USA, Vol:5, Issue: 8(1).
 • Faustino, H. (2008). Intra-IndustryTradeandRevealedComparative Advantage: An Inverted-U Relationship, SOCIUS WorkingPaper. No:03. 7. 1-13.
 • Global Competitiveness Index (2016-2017), erişim tarihi: 27.09.2017, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/#topic=data.
 • Hinloopen, J. (2001). On theEmpirical Distribution of theBalassa Index, Review of World Economics, 137(1). 13. 1-49.
 • Human Development Index anditscomponents, erişim tarihi: 30.09.2017, http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.
 • Human Development Index, 1990-2015; erişim tarihi: 27.09.2017, http://hdr.undp.org/en/data.
 • Human Development Report 2016, erişim tarihi: 30.09.2017, http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/AZE.pdf. Human Development Report 2016, erişim tarihi: 30.09.2017, http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/TUR.pdf.
 • Kara, O. ve Erkan, B. (2012). Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Yıl:7, Sayı:1.
 • Küçükkiremitçi, O. (2006). Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi),(Sunum: T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya.
 • Methodology of 2017 Index of EconomicFreedom, erişim tarihi: 30.09.2017, http://www.heritage.org/index/book/methodology.
 • Rivlin, P. (2000).TradePotential in theMiddle East: SomeOptimisticFindings, Middle East Review of International Affairs, 4(1). 60. 56-66.
 • Şeker, S. D. (2017). Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi, T. C. Kalkınma Bakanlığı Yayını, No. 2828, http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/13562/Turkiyenin_Insani_Gelisme_EndeksiveEndeksSiralamasininAnalizi.pdf.
 • Ünlü, B. C. (2017). Küresel Rekabet Raporu (2016-2017) İnovasyon Bileşeni Kapsamında Türkiye Değerlendirmesi, erişim tarihi: 15.10.2017, http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kuresel-rekabet-raporu-2016-2017-inovasyon-bileseni-kapsaminda-turkiye-degerlendirmesi/9446

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Naib ALAKBAROV
0000-0003-1511-0512


Birol ERKAN
orcid.org/0000-0001-8363-5543

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 22 Ekim 2017
Kabul Tarihi 9 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Alakbarov, N. & Erkan, B. (2017). Türkiye ve Azerbaycan’ın İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Teknoloji Yoğunluğu Bazında Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , scfconference , 28-47 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31835/356206
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.