Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ekonomik Krizler, Büyüme ve Savaşlar Arasındaki Stratejik Bağlantı: Amerikan Ekonomik Büyüme Senaryosu

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2995 - 3011, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.283120

Öz

Büyüme faktörünün, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaş ve krizlerin, kimi zaman nedeni kimi zaman da sonucu olduğu gözlemlenerek; bu çalışmada ekonomik krizlerin oluşumunda önemli yeri olan konjünktür kavramı açıklanmış ve özellikle ekonomik krizlerin büyüme faktörüyle muhtemel ilişkisi Amerika ekonomisi büyüme verileri özelinde incelenmiştir. Bu analize ek olarak; ekonomik krizlerle ekonomik büyüme ilişkisinin doğru orantılı olması halinde bu çalışmanın ana amacı olan savunma tedarik sistemindeki özel askeri şirketlerin konumlandırılmasına vurgu yapılmıştır. Amerikan ekonomik verilerinin analiz edildiği çalışmanın sonuçları; özellikle 1980’ler sonrası yaşanan savaşlar ve krizler arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu ve savunma sanayinin günümüz Amerikan ekonomisinin sürükleyici gücü olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • A National Strategy for A New Century, The White House, Washington D.C., 1997. http: //www.fas.org/man/docs/strategy97.htm, Date accessed: 02.01.2017.
 • Bergstein, F., America in the World Economy, A Strategy For The 1990’s, Institute For International Economics, Washington D.C.,1988.
 • Çetiner, Aydın, 21. Yüzyılda Savaş Stratejileri, Selis Kitaplar, İstanbul, 2003.
 • Donald, R. Baucom, Missile Defense Milestones 1944 – 1997, Ballistic Missile Defense Organization,
 • http://www.globalsecurity.org/space/library/report/1997/milestone.htm
 • Gaffney, Frank J., Bush, Missile Defense and The Critics, Commentary, VOl 3., No 2, 30-32.
 • Hagerman, Edward, The American Civil War and The Origins of Modern Warfare, Indiana University Press, USA, 1992.
 • Harman, Chris, Amerikan Emperyalizminin Sorunları - Daha yeni başlıyor, Socialist Review, Haziran, 2003.
 • Hobsbawm, Eric, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Karaca, Mustafa, Evangelizm ve Vahabilik, Nokta Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Kaynak, Mahir, Gürses, Emin, Büyük Ortadoğu Projesi, İlk Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Law, David, Güvenlik Sektörü Yönetişim ve Reformu Üzerine, DCAF Backgrounder Serisi, 2005.
 • Mahan, Alfred, The Influence of Sea Power upon History, USA, (e-book), 2004.
 • Millet, Allan R. ve Maslowski, Peter, For The Common Defense, A Millitary History of the United States of America, USA, 1994.
 • Öztürk, İbrahim, Büyük Ortadoğu Projesinin Siyaset ve İktisat Felsefesi, 2005.
 • Peters, Ralph, Blood Borders, Armed Forces Journal, 9.2.2008.
 • Ronald, Bruce St John, A Real Clean Break in the Middle East, Political Research Associate, September 14, 2006.
 • Schlesinger, Arthur M. Jr., The Cycles of American History, Mariner Books, 1999.
 • Siegman, Henry, U.S./Middle East Project, Former Senior Fellow and Director for the U.S./Middle East Project, Council on Foreign Relations, September 1, 1996 - March 2006.
 • Sönmez, Sinan, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge Kitabevi, Ankara, 2005.
 • Yinanç, Refet ve Taşdemir, Hakan, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002.

Strategic Connection Between Economic Crises, Growth And Wars: American Economic Growth Scenario

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2995 - 3011, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.283120

Öz

In this study, the concept of conjuncture that has a significant place in the arising of economic crisis is highlighted and especially the probable relationship with growth factor that is sometimes a cause and sometimes an outcome of wars and crisis happened after the Second World War is discussed on America case. Additionally, if this relationship is actual the main purpose of this study is to put the stress on the main points in positioning the private military companies in the defense procurement system. The research results show that there is a relationship between wars and crises especially the ones experienced after 1980’s, and it is possible to bring the defense industry on forth as the engine of today’s economy.


Kaynakça

 • A National Strategy for A New Century, The White House, Washington D.C., 1997. http: //www.fas.org/man/docs/strategy97.htm, Date accessed: 02.01.2017.
 • Bergstein, F., America in the World Economy, A Strategy For The 1990’s, Institute For International Economics, Washington D.C.,1988.
 • Çetiner, Aydın, 21. Yüzyılda Savaş Stratejileri, Selis Kitaplar, İstanbul, 2003.
 • Donald, R. Baucom, Missile Defense Milestones 1944 – 1997, Ballistic Missile Defense Organization,
 • http://www.globalsecurity.org/space/library/report/1997/milestone.htm
 • Gaffney, Frank J., Bush, Missile Defense and The Critics, Commentary, VOl 3., No 2, 30-32.
 • Hagerman, Edward, The American Civil War and The Origins of Modern Warfare, Indiana University Press, USA, 1992.
 • Harman, Chris, Amerikan Emperyalizminin Sorunları - Daha yeni başlıyor, Socialist Review, Haziran, 2003.
 • Hobsbawm, Eric, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Karaca, Mustafa, Evangelizm ve Vahabilik, Nokta Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Kaynak, Mahir, Gürses, Emin, Büyük Ortadoğu Projesi, İlk Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Law, David, Güvenlik Sektörü Yönetişim ve Reformu Üzerine, DCAF Backgrounder Serisi, 2005.
 • Mahan, Alfred, The Influence of Sea Power upon History, USA, (e-book), 2004.
 • Millet, Allan R. ve Maslowski, Peter, For The Common Defense, A Millitary History of the United States of America, USA, 1994.
 • Öztürk, İbrahim, Büyük Ortadoğu Projesinin Siyaset ve İktisat Felsefesi, 2005.
 • Peters, Ralph, Blood Borders, Armed Forces Journal, 9.2.2008.
 • Ronald, Bruce St John, A Real Clean Break in the Middle East, Political Research Associate, September 14, 2006.
 • Schlesinger, Arthur M. Jr., The Cycles of American History, Mariner Books, 1999.
 • Siegman, Henry, U.S./Middle East Project, Former Senior Fellow and Director for the U.S./Middle East Project, Council on Foreign Relations, September 1, 1996 - March 2006.
 • Sönmez, Sinan, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge Kitabevi, Ankara, 2005.
 • Yinanç, Refet ve Taşdemir, Hakan, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Bahar AŞCI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1373-0136


Ayşe Pnar DİNÇER Bu kişi benim
Türk Traktor

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 2 Ocak 2017
Kabul Tarihi 16 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Aşcı, H. B. & Dinçer, A. P. (2016). Ekonomik Krizler, Büyüme ve Savaşlar Arasındaki Stratejik Bağlantı: Amerikan Ekonomik Büyüme Senaryosu . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2995-3011 . DOI: 10.15869/itobiad.283120
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.