Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Musical Identity of Female Minstrels

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3125 - 3143, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.282731

Öz

As well as the cultural environment in which the minstrels grown up, their environment of performances plays a major role in the formation of their musical identities and even gives them a new identity. In this study, cultural environment in which female minstrels have grown up and affiliated their performance environment have been considered as an important criterion determining the musical identities of them. Subjects which female minstrels handled, musical transfers specific to woman languages prepared a base to question musical identity of a manner specific to women. Relation of female minstrels with music, positioning socio-musical environment have been important in respect to constitute musical identity. The aim of study, to determine effects of performance environments to female minstrels music performance and specific women expressions and reveal a woman identity with these data.   

Kaynakça

 • Çınar, Sevilay, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2008.
 • Duygulu, Melih, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul: Sistem Ofset, 1997.
 • Güngör, Nazife, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.
 • Herndon, Marcia, 1990. “Biology and Culture: Music, Gender, Power, and Ambiguity”, Music, Gender, and Culture, Intercultural MusicStudies 1, Florian NoetzelVerlag Wilhelmshaven, Germany, s.11–12.
 • Çınar, Sevilay, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2008.
 • Duygulu, Melih, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul: Sistem Ofset, 1997.
 • Güngör, Nazife, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.
 • Herndon, Marcia, 1990. “Biology and Culture: Music, Gender, Power, and Ambiguity”, Music, Gender, and Culture, Intercultural MusicStudies 1, Florian NoetzelVerlag Wilhelmshaven, Germany, s.11–12.
 • Çınar, Sevilay, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2008.
 • Duygulu, Melih, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul: Sistem Ofset, 1997.
 • Güngör, Nazife, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.
 • Herndon, Marcia, 1990. “Biology and Culture: Music, Gender, Power, and Ambiguity”, Music, Gender, and Culture, Intercultural MusicStudies 1, Florian NoetzelVerlag Wilhelmshaven, Germany, s.11–12.
 • Stokes, Martin, Türkiye’de Arabesk Olayı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.
 • Şenel, Süleyman, “Türk Halk Musikisinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, Türk Halk Müziğinde Çeşitli Görüşler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 55–81, 2000.
 • Şenel, Süleyman, Kastamonu’da Âşık Fasılları Türler/Çeşitler/Çeşitlemeler, c. I-II, Kastamonu: Kastamonu Valiliği Özel İdare Yayınları, 2007.
 • TRT Müzik Dairesi Yayınları, TRT Türk Halk Müziği Repertuarı

Kadın Aşıkların Müzikal Kimlikleri

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3125 - 3143, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.282731

Öz

Âşıkların yetiştikleri kültür ortamı kadar, bulundukları icrâ ortamları da müzikal kimliklerinin oluşumunda büyük bir rol oynamakta, hatta onlara yeni bir kimlik kazandırmaktadır. Bu çalışmada kadın âşıkların yetiştikleri kültür ortamları ve bulundukları icâ ortamları, müzik kimliklerini belirleyen önemli bir ölçüt olarak görülmüştür. Kadın âşıkların ele aldıkları konular, kadın dillerine özgü müzikal aktarımlar, kadınlara özgü müzikal kimliği sorgulamaya zemin hazırlamıştır. Kadın âşıkların müzikle kurdukları ilişki, yetiştikleri sosyo-müzikal ortam içerisinde konumlanmaları, müzikal kimliklerini oluşturmaları açısından önem arz etmiştir. Amaç, kadın âşıkların icrâ ortamlarının icrâlarına etkilerini ve icrâ örneklerindeki kadına özgü ifadeleri belirlemek ve bu veriler üzerinden kadın âşıkların müzikal kimliğini tanımlamaktır.

 


Kaynakça

 • Çınar, Sevilay, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2008.
 • Duygulu, Melih, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul: Sistem Ofset, 1997.
 • Güngör, Nazife, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.
 • Herndon, Marcia, 1990. “Biology and Culture: Music, Gender, Power, and Ambiguity”, Music, Gender, and Culture, Intercultural MusicStudies 1, Florian NoetzelVerlag Wilhelmshaven, Germany, s.11–12.
 • Çınar, Sevilay, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2008.
 • Duygulu, Melih, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul: Sistem Ofset, 1997.
 • Güngör, Nazife, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.
 • Herndon, Marcia, 1990. “Biology and Culture: Music, Gender, Power, and Ambiguity”, Music, Gender, and Culture, Intercultural MusicStudies 1, Florian NoetzelVerlag Wilhelmshaven, Germany, s.11–12.
 • Çınar, Sevilay, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2008.
 • Duygulu, Melih, Alevi-Bektaşi Müziğinde Deyişler, İstanbul: Sistem Ofset, 1997.
 • Güngör, Nazife, Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.
 • Herndon, Marcia, 1990. “Biology and Culture: Music, Gender, Power, and Ambiguity”, Music, Gender, and Culture, Intercultural MusicStudies 1, Florian NoetzelVerlag Wilhelmshaven, Germany, s.11–12.
 • Stokes, Martin, Türkiye’de Arabesk Olayı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.
 • Şenel, Süleyman, “Türk Halk Musikisinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, Türk Halk Müziğinde Çeşitli Görüşler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 55–81, 2000.
 • Şenel, Süleyman, Kastamonu’da Âşık Fasılları Türler/Çeşitler/Çeşitlemeler, c. I-II, Kastamonu: Kastamonu Valiliği Özel İdare Yayınları, 2007.
 • TRT Müzik Dairesi Yayınları, TRT Türk Halk Müziği Repertuarı

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevilay ÇINAR
GAZI UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 30 Aralık 2016
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Çınar, S. (2016). Kadın Aşıkların Müzikal Kimlikleri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3125-3143 . DOI: 10.15869/itobiad.282731
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.