Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sakin Şehirler Hızlı Turistler

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2692 - 2706, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281857

Öz

Yavaş yemek akımıyla başlayan yavaş hareketi, kentten medyaya modadan seyahate kadar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Sakin şehirler “cittaslow” unvanı almaları beraber turizmde de atağa geçmişlerdir. Cittaslow “markası” ile bu sakin kentlerin tanınırlığı artmış, bu da bu kentleri turistler için birer cazibe merkezi haline getirmiştir. Ancak tanınırlıkla birlikte turist sayısının artması, bu kentleri “sakin”likten çıkarmaktadır. Bu şehirlerde daha çok günübirlik turistler ağırlanmaktadır. Sakin şehirlerdeki turistlerin genelinde geleneksel turistler gibi tüketmeye yönelik turizm anlayışı mevcuttur. Bu çalışmada, özellikle çevresel ve kültürel değerlerin korunması bu unsurların nasıl turist çekebileceğini ve yavaşlık unsurunun kitle turizminden uzaklaşarak sürdürülebilir turizm kavramına nasıl yaklaştıracağı önerilerle tartışılacaktır. Bu bağlamda 9 sakin şehire ziyaretler yapılmış ve oradaki kişilerde görüşülmüştür. Araştırmanın yöntemi katılımlı gözlem ve derinlemesine görüşmedir. Araştırma 113K624 nolu TÜBİTAK projesi çerçevesinde yapılmıştır. Türkiye’deki 9 sakin şehirde katılımlı gözlem yöntemiyle yaşanmış ve araştırma yapılmıştır. Bu araştırmayla sakin şehirlerdeki hızlı turizmin cittaslow markasıyla ilgisi ve sonuçları ortaya konulmuştur. 

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Honore, C. (2008). Yavaş: hız çılgınlığına başkaldıran yavaşlık hareketi. Çeviri: Esen Gür. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., Kozak, M. (2010), Genel Turizm İlkeler – Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Kuntay, O. (2004), Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Ankara: Alp Yayınevi
 • Miele, M. ve Murdoch, J. (2002). Thepracticalaesthetics of traditionalcuisines: slowfood in Tuscony: SociologiaRuralis, 42(4):312-328.
 • Pekin, F. (2011) Çözüm: Kültür Turizmi, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Petrini, C, Padovani, G. (2012). Slowfood Devrimi Arcigola'dan Terramadre'ye Yeni Bir Yaşam ve Yemek Kültürü, Çeviri: Çağrı Ekiz, Ankara: Sinek Sekiz.
 • Toskay, T. (1989), Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları
 • Tunç, A., Saç, F. (1998), Genel Turizm, Ankara: Detay Yayınevi
 • (http://cittaslowturkiye.org), Erişim Tarihi :20.02.2016.

Slow Cities Fast Tourists

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2692 - 2706, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281857

Öz

 Slow movement started with slow food, is prevalent in several areas from cities to media, from fashion to tourism today. Slow cities, after they receive the “Cittaslow” appellation lunged ahead in tourism. Recognition of these cities increased with the Cittaslow “brand,” which in turn made these cities a center of attraction for tourists. However, with popularity came increasing number of tourists and these cities cease to be “slow.” Mostly excursion tourists are visiting these cities. Tourists that visit Cittaslow usually have a mind set on consumption similar to conventional tourists. The objective of the present study is to discuss preservation of environmental and cultural values, how these factors could attract tourists and how the factor of slowness could be distanced from the mass tourism and could move closer to the concept of sustainable tourism with suggestions. Thus, 9 slow cities were visited and interviews were conducted with people in these cities. The method of the study is attended observation and in-depth interview. The study was conducted within the framework of TÜBİTAK project No 113K624. The author has experienced 9 slow cities in Turkey using attended observation method and conducted research. The study aimed to establish the relationship between the fast tourism in slow cities and the Cittaslow brand and the results of this relationship.

 


Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Honore, C. (2008). Yavaş: hız çılgınlığına başkaldıran yavaşlık hareketi. Çeviri: Esen Gür. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., Kozak, M. (2010), Genel Turizm İlkeler – Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Kuntay, O. (2004), Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Ankara: Alp Yayınevi
 • Miele, M. ve Murdoch, J. (2002). Thepracticalaesthetics of traditionalcuisines: slowfood in Tuscony: SociologiaRuralis, 42(4):312-328.
 • Pekin, F. (2011) Çözüm: Kültür Turizmi, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Petrini, C, Padovani, G. (2012). Slowfood Devrimi Arcigola'dan Terramadre'ye Yeni Bir Yaşam ve Yemek Kültürü, Çeviri: Çağrı Ekiz, Ankara: Sinek Sekiz.
 • Toskay, T. (1989), Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları
 • Tunç, A., Saç, F. (1998), Genel Turizm, Ankara: Detay Yayınevi
 • (http://cittaslowturkiye.org), Erişim Tarihi :20.02.2016.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şerife Özgün ÇITAK Bu kişi benim
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ


Şule Yüksel ÖZMEN
KARADENIZ TEKNIK UNIV

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 27 Aralık 2016
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Çıtak, Ş. Ö. & Özmen, Ş. Y. (2016). Sakin Şehirler Hızlı Turistler . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2692-2706 . DOI: 10.15869/itobiad.281857
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.