Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Karaçaylıların, ABD’ye Göç Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Sonuçları

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2671 - 2691, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281851

Öz

Bir Türk boyu olan Karaçaylılar, kendi anavatanları Kafkasya’da komşuları olan Kabartayların zulmünden kurtulmak için bir kaç farklı bölgeye göçetmek zorunda  kalmış ve sonunda Elbruz Dağı’nın eteklerine yerleşmiştir. 1812 yılında  Rus hakimiyetine giren ve Rus Çarlık yönetiminin uyguladığı baskı politikasına dayanamayan Karaçaylıların bir kısmı Osmanlı topraklarına göçetmek zorunda kalmıştır. Kafkasya’da geriye kalan Karaçaylılar da İkinci Dünya Savaşı sonunda  Sovyet yönetimi tarafından topyekun Kazakistan ve Kırgızistan steplerine sürülmüş ve 14 yıl süreyle anavatanlarına dönememişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Karaçaylı da Almanya’ya kaçmış ve oradan İtalya ve Avusturya’ya geçmiş sonra da Türkiye’ye iltica etmiştir.  Bu Karaçaylı mülteciler, 1960’lı yılların başlarında ABD’ye göçederek New Jersey eyaletinin en önemli sanayi şehirlerinden birisi olan Paterson’a yerleşmiştir. 

Kaynakça

 • Adiloğlu, A. (2008). Karaçay – Malkar Türklerinin Rus hakimiyetine girişi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/1 Winter 2008
 • Ahmed, F. (1993). Turks in America. Columbia International. New York
 • Akın, V. (2004). Amerika’da ilk Türk lobisi: Türk teavün cemiyeti. Atatürk araştırma merkezi dergisi. Sayı 59. Cilt XX. Ankara: Temmuz 2004
 • Bice, H. (Aralık 2012). “1943-1944 Yıllarında Kafkasya ve Kırım’da Türk Sürgünleri”. http://hayatibice.net/?p=901, [18.11. 2016 ‘da erişildi]
 • Altschiller, D. (2000) “Turkish Americans”, in R. Dassanowsky and J. Lehman (Ed.), GaleEncyclopedia of Multicultural America (pp. 1364-1373). Detroit, MI: Gale Group
 • An Act To amend the Immigration and Nationality Act, and for other purposes. Public Law 85-316. September 11. 1957. p.639. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-71/pdf/STATUTE-71-Pg639.pdf, [07. 25. 2014 tarihinde erişildi]
 • Baddeley, J. F. (1908). “The Russian conquest of the Caucasus”. London: Longmans, Green and Co.
 • Baker, K. (2013). The Balkars of southern Russia and their deportation. Pasedana:William Carey Library
 • Bayramuk, H. (1995). İki kasım bin dokuzyüz kırküç. Kafkas Karaçay Türklerinin 14 yıl süren dramı. (Çev, Y.Nevruz). İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Blanch, L. (1995).“The Sabres of Paradise”. New York:TPP
 • Conquest, R. (1960). The Soviet deportation of nationalities. New York: St Martin’s Press
 • Farson, N. (1958). “The lost world of Caucasus”. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc.
 • Freshfield, W. D. (1902).“The Exploration of The Caucasus”. (Vol.1).London: Edward Arnold
 • Freshfield, D. W. (1869). Travels in the central Caucasus and Bashan; including visits to Ararat and Tabreez and ascents of Kazbek and Elbruz. London: Longmans, Green, & Co.
 • Golovin, I. (1854). “The Caucasus”. London: Trübner, & Co.
 • Haxthausen , B. A. V. (1855). “The tribes of the Caucasus”.London: Chapman and Hall
 • Karpat, K. H. (2006) The Turks finally establish a community in the United States. Int. j. Turkish studies. Vol. 12. Nos.1-2
 • Kaya, İ. (2006). Amerikalı Türkler. Turkish Americans. Coğrafi Bilimler Dergisi. 2006, 4(2), 1-13
 • King, C. (2008). The ghost of freedom- A history of the Caucasus. New York: Oxford University Press
 • Klaproth, J. V. (1814). Travels in the Caucasus and Georgia. (F. Shoberl, Çev.). London:Richard and Arthur Taylor
 • Laypanov, K. T. ve Miziyev , İ.M. (2010). Türk halklarının kökeni. (2.Baskı). (H.Bağcı, Çev.). İstanbul: Selenge Yayınları
 • Mackie, J. M. (1856). “Life of Schamyl and narrative of the Circassian war of independence against Russia”. Boston: John P. Jewett and Company
 • Moser, L. (1856). “The Caucasus and its people with brief history of their history wars and a sketch of the achievements of the renowned chief Schamil”. London: David Nutt
 • Nekrich, A. M. (1981). Punished Peoples. The deportation and fate of Soviet minorities at the end of second world war. New York: W. W. Norton & Company
 • Nevruz, Y. (2004). Türkiye’de yaşayan Karaçay Malkarlılarda demografik durum ve nüfus hareketleri. AKBA. American Karachai-Kavkaz Benevolent Association. 40-41
 • Özbek, H. (2003). Akba. American Karachai – Kavkaz benevolent association.Issue no.1.pp.69-70. İstanbul: İhlas Matbaacılık A.Ş
 • Pohl, J. O. (1999). Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949. Westport, Connecticut , London: Greeenwood Press
 • Polian, P. (2004). Against their will: The history and geography of forced migration in the USSR. (A.Yastrzhembska, Çev.). Budapest: Central European University Press
 • Smith, S. (1998). “Allah’s Mountains”. New York: I.B.Tauris Publishers
 • Şahin, C. ( Ağustos 2015). Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research. Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sahin_cemile.pdf, [18.11. 2016 ‘da erişildi]
 • Tavkul , U. (2003). Karaçaylılar ve Malkarlılar kimdir. http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0287-balkar.htm, [01.08. 2016 ‘da erişildi]
 • Tavkul, U. (2012). Karaçay-Malkar Türklerinin sürgün ve soykırımı. https://www.facebook.com/permalink.php?id=189000823500&story_fbid=10151246790633501, [10.09. 2016 ‘da erişildi]
 • Toturgul, H. (2003). Akba. American Karachai – Kavkaz benevolent association. Issue no.1.pp.66-67. İstanbul: İhlas Matbaacılık A.Ş.
 • Yeşil, M. (2003). Karaçayların sürgünü. AKBA. American Karachai-Kavkaz Benevolent Association. 10-15.
 • Yeşil, M. (2013). “Amerika’daki Türk diyasporası”nın oluşum süreci. http://www.forumgazetem.com/2013/04/05/amerikadaki%E2%80 %88turk-diyasporasinin-olusum-sureci, [01.07.2013’da erişildi]
 • Yeşil, M. M. (2013b). ABD’de Türk medyasının tarihi gelişim süreci: Örnek inceleme FORUM gazetesi. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume. 8/8 Summer 2013, p. 2255-2276, ANKARA-TURKEY
 • Yeşil, M. M. (2013a). The Importance of the Role that Turkish Ethnic Media Played in the Formation Process of Turkish Diaspora in America. International Journal of Business and SocialScience. Vol. 4 No. 9; August 2013, pp. 234-246
 • Yeşil, U. ve Tabakçı, F. (2004). Drau’dan su değil gözyaşı akıyordu. AKBA. American Karachai-Kavkaz Benevolent Association. 10-15

Historical Development and Results of the Karachays’ migration to the US

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2671 - 2691, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281851

Öz

 

Karachays, a Turkish tribe, had to emigrate a few different regions to escape the tyranny of neighboring Kabardinos in the Caucaus and finally settled in the foothills of Mount Elbrus. Karachays entered Russian domination in 1812 and from this date Russian Tsarist government started to implement a policy of repression. As a result of this policy some of the Karachays were forced to migrate to the Ottoman Empire. Karachays remaining in the Caucasus were deported to the steppes of Kazakhstan and Kyrgyzstan at the end of the Second World War by the Soviet government and they could not return to their homeland for 14 years. A number of Karachays also fled to Germany during the Second World War and then took refuge in Turkey after passing through Italy and Austria. These Karachays refugees have emigrated to the US in the early 1960s and settled in Paterson, which was one of the most important industrial cities in New Jersey. 

Kaynakça

 • Adiloğlu, A. (2008). Karaçay – Malkar Türklerinin Rus hakimiyetine girişi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/1 Winter 2008
 • Ahmed, F. (1993). Turks in America. Columbia International. New York
 • Akın, V. (2004). Amerika’da ilk Türk lobisi: Türk teavün cemiyeti. Atatürk araştırma merkezi dergisi. Sayı 59. Cilt XX. Ankara: Temmuz 2004
 • Bice, H. (Aralık 2012). “1943-1944 Yıllarında Kafkasya ve Kırım’da Türk Sürgünleri”. http://hayatibice.net/?p=901, [18.11. 2016 ‘da erişildi]
 • Altschiller, D. (2000) “Turkish Americans”, in R. Dassanowsky and J. Lehman (Ed.), GaleEncyclopedia of Multicultural America (pp. 1364-1373). Detroit, MI: Gale Group
 • An Act To amend the Immigration and Nationality Act, and for other purposes. Public Law 85-316. September 11. 1957. p.639. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-71/pdf/STATUTE-71-Pg639.pdf, [07. 25. 2014 tarihinde erişildi]
 • Baddeley, J. F. (1908). “The Russian conquest of the Caucasus”. London: Longmans, Green and Co.
 • Baker, K. (2013). The Balkars of southern Russia and their deportation. Pasedana:William Carey Library
 • Bayramuk, H. (1995). İki kasım bin dokuzyüz kırküç. Kafkas Karaçay Türklerinin 14 yıl süren dramı. (Çev, Y.Nevruz). İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Blanch, L. (1995).“The Sabres of Paradise”. New York:TPP
 • Conquest, R. (1960). The Soviet deportation of nationalities. New York: St Martin’s Press
 • Farson, N. (1958). “The lost world of Caucasus”. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc.
 • Freshfield, W. D. (1902).“The Exploration of The Caucasus”. (Vol.1).London: Edward Arnold
 • Freshfield, D. W. (1869). Travels in the central Caucasus and Bashan; including visits to Ararat and Tabreez and ascents of Kazbek and Elbruz. London: Longmans, Green, & Co.
 • Golovin, I. (1854). “The Caucasus”. London: Trübner, & Co.
 • Haxthausen , B. A. V. (1855). “The tribes of the Caucasus”.London: Chapman and Hall
 • Karpat, K. H. (2006) The Turks finally establish a community in the United States. Int. j. Turkish studies. Vol. 12. Nos.1-2
 • Kaya, İ. (2006). Amerikalı Türkler. Turkish Americans. Coğrafi Bilimler Dergisi. 2006, 4(2), 1-13
 • King, C. (2008). The ghost of freedom- A history of the Caucasus. New York: Oxford University Press
 • Klaproth, J. V. (1814). Travels in the Caucasus and Georgia. (F. Shoberl, Çev.). London:Richard and Arthur Taylor
 • Laypanov, K. T. ve Miziyev , İ.M. (2010). Türk halklarının kökeni. (2.Baskı). (H.Bağcı, Çev.). İstanbul: Selenge Yayınları
 • Mackie, J. M. (1856). “Life of Schamyl and narrative of the Circassian war of independence against Russia”. Boston: John P. Jewett and Company
 • Moser, L. (1856). “The Caucasus and its people with brief history of their history wars and a sketch of the achievements of the renowned chief Schamil”. London: David Nutt
 • Nekrich, A. M. (1981). Punished Peoples. The deportation and fate of Soviet minorities at the end of second world war. New York: W. W. Norton & Company
 • Nevruz, Y. (2004). Türkiye’de yaşayan Karaçay Malkarlılarda demografik durum ve nüfus hareketleri. AKBA. American Karachai-Kavkaz Benevolent Association. 40-41
 • Özbek, H. (2003). Akba. American Karachai – Kavkaz benevolent association.Issue no.1.pp.69-70. İstanbul: İhlas Matbaacılık A.Ş
 • Pohl, J. O. (1999). Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949. Westport, Connecticut , London: Greeenwood Press
 • Polian, P. (2004). Against their will: The history and geography of forced migration in the USSR. (A.Yastrzhembska, Çev.). Budapest: Central European University Press
 • Smith, S. (1998). “Allah’s Mountains”. New York: I.B.Tauris Publishers
 • Şahin, C. ( Ağustos 2015). Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research. Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sahin_cemile.pdf, [18.11. 2016 ‘da erişildi]
 • Tavkul , U. (2003). Karaçaylılar ve Malkarlılar kimdir. http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0287-balkar.htm, [01.08. 2016 ‘da erişildi]
 • Tavkul, U. (2012). Karaçay-Malkar Türklerinin sürgün ve soykırımı. https://www.facebook.com/permalink.php?id=189000823500&story_fbid=10151246790633501, [10.09. 2016 ‘da erişildi]
 • Toturgul, H. (2003). Akba. American Karachai – Kavkaz benevolent association. Issue no.1.pp.66-67. İstanbul: İhlas Matbaacılık A.Ş.
 • Yeşil, M. (2003). Karaçayların sürgünü. AKBA. American Karachai-Kavkaz Benevolent Association. 10-15.
 • Yeşil, M. (2013). “Amerika’daki Türk diyasporası”nın oluşum süreci. http://www.forumgazetem.com/2013/04/05/amerikadaki%E2%80 %88turk-diyasporasinin-olusum-sureci, [01.07.2013’da erişildi]
 • Yeşil, M. M. (2013b). ABD’de Türk medyasının tarihi gelişim süreci: Örnek inceleme FORUM gazetesi. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume. 8/8 Summer 2013, p. 2255-2276, ANKARA-TURKEY
 • Yeşil, M. M. (2013a). The Importance of the Role that Turkish Ethnic Media Played in the Formation Process of Turkish Diaspora in America. International Journal of Business and SocialScience. Vol. 4 No. 9; August 2013, pp. 234-246
 • Yeşil, U. ve Tabakçı, F. (2004). Drau’dan su değil gözyaşı akıyordu. AKBA. American Karachai-Kavkaz Benevolent Association. 10-15

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Murat Yeşil
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 27 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Yeşil, M. M. (2016). Karaçaylıların, ABD’ye Göç Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Sonuçları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2671-2691 . DOI: 10.15869/itobiad.281851
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.