Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tarihi Bir Yapının Müze Olarak İşlevlendirilmesi İbrahim Paşa Sarayı-Türk ve İslam Eserleri Müzesi Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2422 - 2435, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281455

Öz

Sultanahmet Meydanı’ndaki günümüze ulaşan tek vezir sarayı olması bakımından oldukça önemli olan İbrahim Paşa Sarayı,  geçmişten bugüne birçok değişikliğe uğramış ve kullanım amacı defalarca değişmiştir. 1914’te İslam eserlerinin yurtdışına kaçırılmasını engellemek ve sergilenmesini sağlamak için Müze-i Hümayun’da İslam Eserleri Seksiyonu açılmış, zamanla sayıları artan bu eserler için yer temini süreci başlamıştır. Bu eserlerin teşhiri için ilk olarak Süleymaniye Külliyesi’nin İmaret Binası kullanılmış, yapının boyutları sorun teşkil etmeye başladığında yeni bir bina arayışına girilmiştir. Bu arayış 1965’te İbrahim Paşa Sarayı’nın Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne tahsis edilmesiyle son bulmuştur. 1983’ten beri bu yapı Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak işlev görmektedir. Tarihi bir yapının müze olarak işlevlendirilmesi yeni bir durum değildir fakat bu yapının günümüze ulaşan tek vezir sarayı olması, çeşitli amaçlarda kullanılması, restore edilene kadar atıl bir vaziyette olması, müze binası olarak tahsis edilmesinden sonra İslam Eserlerini koruma misyonuna sahip olması ve varlığını müze binası olarak sürdürmesi oldukça önemlidir.

Kaynakça

 • Artun, Ali. Sanat Müzeleri 1 Müze ve Modernlik, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
 • Atasoy, Nurhan. İbrahim Paşa Sarayı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2012.
 • Bahrani Zainab, Çelik Zeynep, Eldem Edhem. Geçmişe Hücum Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914, İstanbul: Ofset Yapımevi, 2011.
 • Çelik, Zeynep. “Oryantalist Saplantıdan Modernist Kanona: Sultan Ahmet Çeşmesinin Yolculukları” Oryantalizmin 1001 Yüzü, İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi, 2013: 44-51.
 • Eyice, Semavi. “Özel Saraylar (Konaklar)” İslam Ansiklopedisi, c. 21 İstanbul: MEB, 2000: 345-3547.
 • İstanbul Müzeleri. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi, İstanbul: İstanbul Devlet Basımevi, 1939.
 • Kutluay, Sevgi. “Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nin Kurulmasını Sağlayan Ortam ve Kurucuları” 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2014: 7-42.
 • Shaw, Wendy. Osmanlı Müzeciliği Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
 • Sinanlar, Seza. Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine Atmeydanı, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2005.
 • Şahin, Seracettin. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Emevilerden Osmanlılara 13 Asırlık İhtişam, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009.
 • Yazgan, Esra Özkan. “Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

A Historical Building as be Functionalized Museum Example of Ibrahim Pasha Palace – Turkish and Islamic Art Museum

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2422 - 2435, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281455

Öz

Ibrahim Pasha Palace which is in the Sultanahmet Square, is very important because of it’s surviving only one vizier palace. From past to today this palace has been changed several times and it has been used different purposes. In 1914 Islamic Art Section was opened as a part of Imparial Museum to prevent artifacts smuggled abroad and to exibit artifacts. Over time, place procurement proces has begun for the works of a growing number of time. At first Suleymaniye Mosque comlex’s Imaret Building was used in order to exibit these works but dimensions of works began problems for exibition in the building interior. At the end, in 1965 Ibrahim Pasha Palace was allocated for İslamic work to exibit. It isn’t a new case using a historical building as museum but it’s important for only surviving vizier palace and to have both protecting and conservating to Islamic Arts mission.


Kaynakça

 • Artun, Ali. Sanat Müzeleri 1 Müze ve Modernlik, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
 • Atasoy, Nurhan. İbrahim Paşa Sarayı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2012.
 • Bahrani Zainab, Çelik Zeynep, Eldem Edhem. Geçmişe Hücum Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914, İstanbul: Ofset Yapımevi, 2011.
 • Çelik, Zeynep. “Oryantalist Saplantıdan Modernist Kanona: Sultan Ahmet Çeşmesinin Yolculukları” Oryantalizmin 1001 Yüzü, İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi, 2013: 44-51.
 • Eyice, Semavi. “Özel Saraylar (Konaklar)” İslam Ansiklopedisi, c. 21 İstanbul: MEB, 2000: 345-3547.
 • İstanbul Müzeleri. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi, İstanbul: İstanbul Devlet Basımevi, 1939.
 • Kutluay, Sevgi. “Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nin Kurulmasını Sağlayan Ortam ve Kurucuları” 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2014: 7-42.
 • Shaw, Wendy. Osmanlı Müzeciliği Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
 • Sinanlar, Seza. Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine Atmeydanı, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2005.
 • Şahin, Seracettin. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Emevilerden Osmanlılara 13 Asırlık İhtişam, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009.
 • Yazgan, Esra Özkan. “Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinem SUNTER
0000-0003-4742-644X


Mehmet NUHOĞLU
0000-0003-4742-644X

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Sunter, S. & Nuhoğlu, M. (2016). Tarihi Bir Yapının Müze Olarak İşlevlendirilmesi İbrahim Paşa Sarayı-Türk ve İslam Eserleri Müzesi Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2422-2435 . DOI: 10.15869/itobiad.281455
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.