Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

5 Yaş (48 60 Ay) Çocukların Duygu Tanımlamaları Ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2407 - 2421, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281409

Öz

Bu çalışmanın amacı; 5 yaş çocuklarının duygularını (mutlu-kızgın- üzgün vb) tanımlama ve tanımladıkları duyguların, nedenlerini belirlemek  ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır.İlişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, 643 beş yaş grubu (48-60 ay) okul öncesi eğitim alan çocukla gerçekleştirilmiştir. Çocukların  328’i kız (%51)’i kız, 315 ‘i ise (%49) erkektir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Duygu Tanımlama Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Sonuç olarak, 5 yaş grubu çocukların kendi duygularını  mutlu, kızgın, üzgün ve şaşkın duygularını tanımlayarak ifade ettikleri, en çok betimlenen duygunun mutluluk olduğu, çocukların duygu tanımlamalarına ilişkin cinsiyetler arasındaki farkın anlamlı olduğu, kızgınlık ve şaşkınlığa ilişkin betimlemelerin erkek çocuklarda daha fazla olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Artut, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan,M.E. ve Üstün,E. (2013). Kinetik aile çizim testinin stil ve hareket boyutları. International Journal of Social Science, 6(4), 599-614.
 • Berk,L.E.(2013). Bebekler ve çocuklar.Doğum öncesinden orta çocukluğa. (Çeviri Ed. N.I.Erdoğan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık .
 • Bowlby,1. (1969). Attactment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic.
 • Bullock, M. and Russel, J. (1984). Preschool Children's ınterpretation of facia expression of emotion. International Journal of Behavioral Development, 7,193-214.
 • Ceylan,Ş. ve Ömeroğlu, E. (2012) Yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan 60-72 aylar arasindaki çocuklarin sosyal-duygusal davranişlarinin bazi değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1),63-80.
 • Christensen P.ve James, A.(2000). A Research with children. London: Falmer Press
 • Clark, A. (2005a). Listening to and involving young children: A review of research and practice. Early Child Development and Care, 175(6), 489–505. http://dx.doi.org/10.1080/03004430500131288 (Son Erişim Tarihi: 25.09.2014)
 • Clark, A. (2005b). Listening to and involving young children: A review of research and practice. In A.
 • Clark, A.T. Kjörholt, & P. Moss (Eds.), Beyond listening: Children’sperspectives on early childhood services (pp. 490–505). Bristol: Policy Press.
 • Cox, M.V. (1992).Children’s drawings. Harmondsworth, UK: Penguin.
 • Çelik,E., Tuğrul,B. Ve Yalçın,S.S.(2002). Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 29-39.
 • Dağlıoğlu, H.E. (2014).5-7 Yaş grubu çocukların insan figürü çizimlerinin gelişimsel açıdan değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (2), 510-523.
 • Çorbacı-Oruç, A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Denham, S. (1991). Preschoolers’ understanding of challenging peer situations. Biennial Meeting for Society Research in Child Development,USA:Seattle.
 • Dockett, S.,& Perry, B. (2005). Children’s drawings: Experiences and expectations of school. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood, 3(2), 77–89.

A Research On 5 Years-Old (48 - 60 Months) Chıldren's Emotıon Identıfıcatıon And Its Causes

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2407 - 2421, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281409

Öz


The purpose of this study is  to identify 5 year-old (48-60 months) children's feelings (happy-angry-sad, etc.) and determining the causes of these emotions that they were describing and revealing whether they differentiate in terms of gender or not. 643 children at the ages of five   formed the study sample. 328 of these preschool children were girls (51%), and 315 of them (49%) were boys. In the present study, Emotions Identification Form and Personal Information Form prepared by the researchers are used as data collection tools . According to the results of the study, five years old children defined their emotions as happy, angry, sad and confused.  Happiness was the emotion that was depicted most in their drawings.  There were significant differences between boys and girls regarding the identification of most of the emotions.  Anger and confusion were the emotions that boys described more.  

Kaynakça

 • Artut, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan,M.E. ve Üstün,E. (2013). Kinetik aile çizim testinin stil ve hareket boyutları. International Journal of Social Science, 6(4), 599-614.
 • Berk,L.E.(2013). Bebekler ve çocuklar.Doğum öncesinden orta çocukluğa. (Çeviri Ed. N.I.Erdoğan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık .
 • Bowlby,1. (1969). Attactment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic.
 • Bullock, M. and Russel, J. (1984). Preschool Children's ınterpretation of facia expression of emotion. International Journal of Behavioral Development, 7,193-214.
 • Ceylan,Ş. ve Ömeroğlu, E. (2012) Yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan 60-72 aylar arasindaki çocuklarin sosyal-duygusal davranişlarinin bazi değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1),63-80.
 • Christensen P.ve James, A.(2000). A Research with children. London: Falmer Press
 • Clark, A. (2005a). Listening to and involving young children: A review of research and practice. Early Child Development and Care, 175(6), 489–505. http://dx.doi.org/10.1080/03004430500131288 (Son Erişim Tarihi: 25.09.2014)
 • Clark, A. (2005b). Listening to and involving young children: A review of research and practice. In A.
 • Clark, A.T. Kjörholt, & P. Moss (Eds.), Beyond listening: Children’sperspectives on early childhood services (pp. 490–505). Bristol: Policy Press.
 • Cox, M.V. (1992).Children’s drawings. Harmondsworth, UK: Penguin.
 • Çelik,E., Tuğrul,B. Ve Yalçın,S.S.(2002). Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 29-39.
 • Dağlıoğlu, H.E. (2014).5-7 Yaş grubu çocukların insan figürü çizimlerinin gelişimsel açıdan değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (2), 510-523.
 • Çorbacı-Oruç, A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Denham, S. (1991). Preschoolers’ understanding of challenging peer situations. Biennial Meeting for Society Research in Child Development,USA:Seattle.
 • Dockett, S.,& Perry, B. (2005). Children’s drawings: Experiences and expectations of school. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood, 3(2), 77–89.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağla GÜR Bu kişi benim
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ


Nurcan KOÇAK Bu kişi benim
Selçuk Üniv.

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2016
Kabul Tarihi 16 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Gür, Ç. & Koçak, N. (2016). 5 Yaş (48 60 Ay) Çocukların Duygu Tanımlamaları Ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2407-2421 . DOI: 10.15869/itobiad.281409

Cited By

Okul Öncesi Dönemde Mutluluğa İlişkin Betimlemeler
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Çağla GÜR
https://doi.org/10.17679/inuefd.389635
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.