Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The God Factor as a Moral Cause in Human-Nature Relationship

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2950 - 2962, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.278883

Öz

Human actions are shaped by religion, language, culture and traditional practices which were adopted by him/her. Especially, these factors  are evident and directive od the perception of the existence and in shaping of the values. Therefore, all kinds of  evaluation  and  approaches related with the human, should be made taking into account these elements. A human being acts completely in this direction with his/her accumulation of these values during the undertaking of physical, metaphysical and moral dimensions related with the environment. This article carries the aim of raising the human's approach to the environment by its philosophic and moral dimensions to a large extend. Because of the reason of that the moral values are not inspired by itself, the subjects which cause to  differentiate from one culture to another  are going to be argued out   in need,  and  tried to analyze with  critically.

Kaynakça

 • Armstrong, J. S.-Botzler, R. G., Environmental Ethics: Divergence and Convergence, Mc Graw-Hill, New York: 1993.
 • Aydın, Ayhan. Felsefe (Düşünce Tarihi), Pegem Akademi, Ankara: 2012.
 • Cevizci, Ahmet. Felsefe Tarihi (Thales’ten Baudrillard’a), Say Yayınları, İstanbul: 2015.
 • Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul: 1999.
 • Fromm, Erich. Erdem ve Mutluluk, (çev. Ayda Yörükan), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul: 1994.

İnsan Doğa İlişkisinde Ahlaki Bir Neden Olarak Tanrı Faktörü

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2950 - 2962, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.278883

Öz

İnsanın eylemleri benimsemiş olduğu din, dil, kültür ve geleneksel pratikler çerçevesinde şekillenir. Özellikle insanın değer yargılarının şekillenmesinde, varlığı algılayışında bu unsurların belirgin ve yönlendirici etkisi vardır.  Bu sebeple insanla ilgili her yaklaşım ve değerlendirme bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. İnsan çevre ile ilgili değerlendirmelerinde onun fizik, metafizik ve ahlaki boyutlarının ele alınması esnasında da bütünüyle bu birikimi doğrultusunda hareket eder. Bu makale büyük ölçüde insanın çevre konusundaki tutumunu felsefi ve ahlaki yönden inceleme konusu yapma amacı taşımaktadır. Ahlakın kendinden mülhem bir tutum olmadığı gerekçesiyle onu meydan getiren bir kültürden diğerine farklılık göstermesine neden olan hususlar yeri geldikçe ele alınacak ve eleştirel bir tutumla analiz edilmeye çalışılacaktır.  

Kaynakça

 • Armstrong, J. S.-Botzler, R. G., Environmental Ethics: Divergence and Convergence, Mc Graw-Hill, New York: 1993.
 • Aydın, Ayhan. Felsefe (Düşünce Tarihi), Pegem Akademi, Ankara: 2012.
 • Cevizci, Ahmet. Felsefe Tarihi (Thales’ten Baudrillard’a), Say Yayınları, İstanbul: 2015.
 • Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul: 1999.
 • Fromm, Erich. Erdem ve Mutluluk, (çev. Ayda Yörükan), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul: 1994.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ergin ÖGCEM
DUMLUPINAR UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 18 Aralık 2016
Kabul Tarihi 16 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Ögcem, E. (2016). İnsan Doğa İlişkisinde Ahlaki Bir Neden Olarak Tanrı Faktörü . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2950-2962 . DOI: 10.15869/itobiad.278883
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.