Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Örgütlerde Kaynak Bilgisinin Girişimsel Oryantasyon Üzerindeki Etkisi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2842 - 2866, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.273976

Öz

Öz

Artan rekabetin etkisi ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte girişimcilik daha da önemli bir kavram haline gelmiştir. İşletmeler, çevrelerine uyum sağlayabilmek ve rakiplerinden farklılaşabilmek adına girişimciliğe yönelmektedir. İşletmelerin girişimciliğe yönelimi olarak tanımlanan girişimsel oryantasyonun geliştirilebilmesinde, işletme çalışanlarının sahip oldukları yetenekler ve işletme kaynakları hakkında edinmiş oldukları bilgiler diğer bir deyişle kaynak bilgisi ön plana çıkmaktadır.

Çalışmanın amacı işletmelerde kaynak bilgisinin girişimsel oryantasyon üzerinde etkili olup olmadığının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Kaynak bilgisi ve girişimsel oryantasyon arasındaki ilişki, panel veri analizi yöntemi kullanılarak 2010-2014 dönemi için Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören 20 adet şirket üzerinden araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, işletmelerdeki kaynak bilgisi ve girişimsel oryantasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.

Kaynakça

 • Akgün, A.E., Keskin, H. & Günsel, A. (2009). Bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler. Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • Alessandri, T., Cerrato, D. & Depperu, D. (2014). Organizational slack, experience, and acquisition behavior across varying economic environments. Management Decision, 52 (5), 967-982.
 • Anderson, B.S., Covin, J.G. & Slevin, D.P. (2009). Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: An empirical ınvestigation. Strategic Entrepreneurship Journal, 3, 218-240.
 • Anderson, B.S. (2010). Resource knowledge, organizational slack, and entrepreneurial orientatiton. Indiana University, USA.
 • Anderson, B.S. & Eshima, Y. (2013). The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth among Japanese SMEs. Journal of Business Venturing, 28, 413-429.
 • Anderson, B.S., Kreiser, P.M., Kuratko, D.F., Hornsby, J.S. & Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal, 36, 1579-1596.
 • Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18, 105-123.
 • Aşıkoğlu, R., Kurt, M. & Özcan, K. (2008). Entelektüel sermaye teori, uygulama ve yeni perspektifler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Baird, I.S. & Thomas, H. (1985). Toward a contingency model of strategic risk taking. The Academy of Management Review, 10 (2), 230-243.
 • Barringer, B.R. & Bluedorn, A.C. (1999). The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management. Strategic Management Journal, 20 (5), 421-444.
 • Best, M. (1990). The new competition: Institutions of industrial restructuring. MA: Harvard University Press.
 • Boehm, J. (2007). Entrepreneurial orientation in academia. Frankfurt/Main: Gabler Edition.
 • Bontis, N., Dragonetti, N.C., Jacobsen, K. & Roos, G. (1999). The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources. European Management Journal, 17 (4), 391-402.
 • Bourgeois, L.J. & Singh, J.V. (1983). Organizational slack and political behavior among top management teams. Academy of Management Proceedings, 43-47.
 • Börü, D. (2006). Girişimcilik eğilimi-Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Golden Print Ofset Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Breusch, T. & Pagan, A. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Bromiley, P. (1991). Testing a causal model of corporate risk taking and performance. Academy of Management Journal, 34 (1), 37-59.
 • Brown, T.E. (1996). Resource orientation, entrepreneurial orientation and growth: How the perception of resource availability affects small firm growth. The State University of New Jersey, Newark, New Jersey.
 • Bruno, A.V. & Tyebjee, T.T. (1982). The environment for entrepreneurship. NJ: Prentice-Hall.
 • Callaghan, C.W. & Venter, R. (2011). An investigation of the entrepreneurial orientation, context and entrepreneurial performance of inner-city johannesburg street traders. Southern African Business Review, 15 (1), 28-48.
 • Chadwick, K.H. (1998). An empirical analysis of the relationship among entrepreneurial orientation, organizational culture and firm performance. College of Administration and Business Lousiana Tech University, USA.
 • Chandler, G.N. & Hanks, S.H. (1994). Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies and venture performance. Journal of Business Venturing, 9 (4), 331-349.
 • Chen, Y.-C., Li, P.-C. & Evans, K.R. (2012). Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving. Industrial Marketing Management, 41, 1019-1034.
 • Cheng, J.L.C. & Kesner, I.F. (1997). Organizational slack and response to environmental shifts: The impact of resource allocation patterns. Journal of Management, 23 (1), 1-18.
 • Child, J. (1972). Organization structure, environment and performance: The role of strategic choice. Sociology, 6 (1), 1-22.
 • Chiu, Y.-C. & Liaw, Y.-C. (2009). Organizational slack: Is more or less better?. Journal of Organizational Change Management, 22 (3), 321–342.
 • Clausen, T. & Korneliussen, T. (2012). The relationship between entrepreneurial orientation and speed to the market: The case of incubator firms in Norway. Technovation, 32, 560-567.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1988). The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style. Journal of Management, 25 (3), 217-234.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10 (1), 75-87.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7-24.
 • Covin, J.G. & Lumpkin, G.T. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (5), 855–872.
 • Davis, J.L. (2007). Firm-level entrepreneurship and performance: An examination and extension of relationships and measurements of the entrepreneurial orientation construct. The University of Texas at Arlington, USA.
 • Dess, G.G. & Lumpkin, G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of Management Executive, 19 (1), 147-156.
 • Diefenbach, F.E. (2011). Entrepreneurship in the Public Sector. Heidelberg: Gabler Publication.
 • Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper&Row.
 • Foss, K. & Foss, N.J. (2008). Understanding opportunity discovery and sustainable advantage: The role of transaction costs and property rights. Strategic Entrepreneurship Journal, 2 (3), 191-207.
 • Golub, G.H. & Loan, C.F.V. (1996). Matrix Computations. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
 • Gupta, V.K. (2015). Construction of entrepreneurial orientation: Dispute, demand and dare. New England Journal of Entrepreneurship, 18 (1), 87-89.
 • Gürkan, S., Gökbulut, R.İ. & Çolak, N. (2015). Entelektüel katma değer katsayısı bileşenlerinin işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 45-64.
 • Gürkan, N. (2016). Örgütlerde kaynak bilgisi ve örgütsel bolluğun girişimsel oryantasyon üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Hayton, J.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15, 21-41.
 • Holmqvist, M. (2004). Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organizations: An empirical study of product development. Organization Science, 15 (1), 70-81.
 • Jafari, M., Akhavan, P. & Nourizadeh, M. (2013). Classification of human resources based on measurement of tacit knowledge: An empirical study in Iran. Journal of Management Development, 32 (4), 376-403.
 • Jasimuddin, S.M., Klein, J.H. & Connell, C. (2005). The paradox of using tacit and explicit knowledge: Strategies to face dilemmas. Management Decision, 43 (1), 102-112.
 • Johannessen, J.-A., Olaisen, J. & Olsen, B. (2001). Mismanagement of tacit knowledge: The importance of tacit knowledge, the danger of information technology, and what to do about it. International Journal of Information Management, 21, 3-20.
 • Josien, L.S. (2008). Antecedents of entrepreneurial orientation: A contingency approach. College of Business Louisiana Tech University, USA.
 • KAP (2016). http://www.kap.gov.tr/yay/ek/index.aspx, (Erişim Tarihi: 03.02.2016).
 • Kazanjian, R.K., Drazin, R. & Glynn, M.A. (2002). Implementing strategies for corporate entrepreneurship: A knowledge-based perspective. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, and D.L. Sexton (Eds), Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset, UK: Blackwell.
 • Khandwalla, P.N. (1977). The design of organizations. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Kirchhoff, B.A. (1994). Entrepreneurship and dynamic capitalism: The economics of business firm formation and growth. Conn.: Praeger, Westport.
 • Kirzner, I.M. (1973). Competition and entrepreneurship. London: University of Chicago Press.
 • Kor, Y.Y., Mahoney, J.T. & Michael, S.C. (2007). Resources, capabilities and entrepreneurial perceptions. Journal of Management Studies, 44 (7), 1187-1212.
 • Kreiser, P.M., Marino, L.D., Kuratko, D.F. & Weaver, K.M. (2013). Disaggregating entrepreneurial orientation: The non-linear impact of innovativeness, proactiveness and risk-taking on SME performance. Small Business Economics, 40 (2), 273-291.
 • Lin, W.-T. & Liu, Y. (2012). Successor characteristics, organisational slack, and change in the degree of firm internationalisation. International Business Review, 21, 89-101.
 • Lin, W.-T. (2014). How do managers decide on internationalization processes? The role of organizational slack and performance feedback. Journal of World Business, 49, 396-408.
 • Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
 • Lyon, D.W., Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (2000). Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process. Journal of Management, 26 (5), 1055-1085.
 • Miles, R.E. & Snow, C.C. (1978). Organizational strategy, structure and process, New York: McGraw –Hill.
 • Miles, M.P. & Arnold, D.R. (1991). The relationship between marketing orientation and entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 15 (4), 49-65.
 • Miller, D. & Friesen, P.H. (1978). Archetypes of strategy formulation. Management Science, 24 (9), 921-933.
 • Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29 (7), 770-791.
 • Miller, K.D. & Leiblien, M.J. (1996). Corporate risk-return relations: Risk variability versus downside risk. Academy of Management Journal, 39 (1), 91-122.
 • Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harperand Row.
 • Morris, M.H. & Paul, G.W. (1987). The relationship between entrepreneurship and marketing in established firms. Journal of Business Venturing, 2 (3), 247-259.
 • Naman, J.L. & Slevin, D.P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: a model and empirical tests. Strategic Management Journal, 14 (2), 137-153.
 • Öztürk, O. (2004). Entelektüel sermaye – I. Vergi Sorunları Dergisi, 192, 88-104.
 • Penrose, E.T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: John Wiley&Sons.
 • Peterson, R.A. & Berger, D. (1971). Entrepreneurship in organizations: Evidence from the popular music industry. Administrative Science Quarterly, 16 (1), 97-106.
 • Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring: Why you don’t have to leave the corporation to become an entrepreneur. NY: Harper&Row.
 • Quinn, J.B. (1985). Managing innovation: Controlled chaos. Harvard Business Review, 63 (3), 73-84.
 • Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin G.T. & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 761-787.
 • Reuer, J.J. & Leiblein, M.J. (2000). Downside risk implications of multinationality and international joint ventures. Academy of Management Journal, 43 (2), 203-214.
 • Roberts, S.L. (2010). Entrepreneurial orientation: An ınvestigation into the ecology of “EO” measures. The University of Texas at Arlington, USA.
 • Rumizen, M.C. (1998). Report on the second comparative study of knowledge creation conference. Journal of Knowledge Management, 2 (1), 77-82.
 • Runyan, R.C., Ge, B., Dong, B. & Swinney, J.L. (2012). Entrepreneurial orientation in cross-cultural research: Assessing measurement invariance in the construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 36 (4), 819-836.
 • Sayles, L.R. & Steward, A. (1995). Belated recognition for work flow entrepreneurs: A case of selective perception and amnesia in management thought. Entrepreneurship Theory and Practice, 19 (3), 7-23.
 • Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organizaiton Science, 11 (4), 448-469.
 • Sharfman, M.P., Wolf, G., Chase, R.B. & Tansik, D.A. (1988). Antecedents of organizational slack. Academy of Management Review, 13 (4), 601-614.
 • Sharma, P. & Chrisman, J.J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), 11-27.
 • Short, J.C., Broberg, J.C., Cogliser, C.C. & Brigham, K.H. (2010). Construct validation using Computer-Aided Text Analysis (CATA)- An illustration using entrepreneurial orientation. Organizational Research Methods, 13 (2), 320-347.
 • Slevin, D.P. & Terjesen, S.A. (2011). Entrepreneurial orientation: Reviewing three papers and implications for further theoretical and methodological development. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (5), 973-987.
 • Smith, M.R. (2011). Initial development and validation of the entrepreneurial orientation profile inventory. Kansas State University, Manhattan.
 • Soininen, J., Martikainen, M., Puumalainen, K. & Kylaheiko, K. (2012). Entrepreneurial orientation: Growth and profitability of finnish small- and medium-sized enterprises. International Journal of Production Economics, 140, 614-621.
 • Starr, J.A. & MacMillan, I.C. (1990). Resource cooptation via social contracting for new ventures. Strategic Management Journal, 11 (5), 79-92.
 • Stevenson, H.H. (1985). A new paradigm for entrepreneurial management. Boston: HBR Press.
 • Stevenson, H.H. & Gumpert, D.E. (1985). The heart of entrepreneurship. Harvard Business Review, 63 (2), 85-94.
 • Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17-27.
 • Stewart, T. (1991). Brainpower: How intellectual capital is becoming America’s most valuable asset. Fortune Magazine, 11, 44-60.
 • Tarı, R. (2010). Ekonometri (6. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Todorovic, Z.W. (2004). The entrepreneurial orientation of university departments and its reationship to the incidence of commercial activiy. Canada: The University of Waterloo.
 • Vesper, K.H. (1980). New venture strategies. NJ: Prentice-Hall.
 • Wooldridge, J. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. London: The MIT Press.
 • Yasai-Ardekani, M. (1986). Structural adaptations to environments. Academy of Management Review, 11 (1), 9-21.
 • Zahra, S.A. (1993a). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (4), 5-22.
 • Zahra, S.A. (1993b). Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8, 319-340.
 • Zhou, H. (2010). Knowledge, entrepreneurship and performance: Evidence from country-level and firm-level studies. Erasmus University Rotterdam Erasmus Research Institute of Management, Shanghai.

The Impact of Resource Knowledge in Organizations on Entrepreneurial Orientation

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2842 - 2866, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.273976

Öz

The entrepreneurship has become an even more important concept with the rise of competition and the development of information technology. Businesses are turning to entrepreneurship in order to be able to adapt to their environment and differentiate from their competitors. In order to be developed the entrepreneurial orientation that is defined as an orientation to entrepreneurship of businesses, the talents that business people have and information they have obtained about business resources in other words resource knowledge have come into prominence. The purpose of the study is to test whether resource knowledge has any impact on entrepreneurial orientation. The relationship between the entrepreneurial orientation and the resource knowledge has been investigated by using panel data analysis method for the period 2010-2014 over 20 companies listed in the Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index. The results of the study indicate the existence of a statistically significant relationship between entrepreneurial orientation and resource knowledge in the businesses.

Kaynakça

 • Akgün, A.E., Keskin, H. & Günsel, A. (2009). Bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler. Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • Alessandri, T., Cerrato, D. & Depperu, D. (2014). Organizational slack, experience, and acquisition behavior across varying economic environments. Management Decision, 52 (5), 967-982.
 • Anderson, B.S., Covin, J.G. & Slevin, D.P. (2009). Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: An empirical ınvestigation. Strategic Entrepreneurship Journal, 3, 218-240.
 • Anderson, B.S. (2010). Resource knowledge, organizational slack, and entrepreneurial orientatiton. Indiana University, USA.
 • Anderson, B.S. & Eshima, Y. (2013). The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth among Japanese SMEs. Journal of Business Venturing, 28, 413-429.
 • Anderson, B.S., Kreiser, P.M., Kuratko, D.F., Hornsby, J.S. & Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal, 36, 1579-1596.
 • Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18, 105-123.
 • Aşıkoğlu, R., Kurt, M. & Özcan, K. (2008). Entelektüel sermaye teori, uygulama ve yeni perspektifler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Baird, I.S. & Thomas, H. (1985). Toward a contingency model of strategic risk taking. The Academy of Management Review, 10 (2), 230-243.
 • Barringer, B.R. & Bluedorn, A.C. (1999). The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management. Strategic Management Journal, 20 (5), 421-444.
 • Best, M. (1990). The new competition: Institutions of industrial restructuring. MA: Harvard University Press.
 • Boehm, J. (2007). Entrepreneurial orientation in academia. Frankfurt/Main: Gabler Edition.
 • Bontis, N., Dragonetti, N.C., Jacobsen, K. & Roos, G. (1999). The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources. European Management Journal, 17 (4), 391-402.
 • Bourgeois, L.J. & Singh, J.V. (1983). Organizational slack and political behavior among top management teams. Academy of Management Proceedings, 43-47.
 • Börü, D. (2006). Girişimcilik eğilimi-Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Golden Print Ofset Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Breusch, T. & Pagan, A. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Bromiley, P. (1991). Testing a causal model of corporate risk taking and performance. Academy of Management Journal, 34 (1), 37-59.
 • Brown, T.E. (1996). Resource orientation, entrepreneurial orientation and growth: How the perception of resource availability affects small firm growth. The State University of New Jersey, Newark, New Jersey.
 • Bruno, A.V. & Tyebjee, T.T. (1982). The environment for entrepreneurship. NJ: Prentice-Hall.
 • Callaghan, C.W. & Venter, R. (2011). An investigation of the entrepreneurial orientation, context and entrepreneurial performance of inner-city johannesburg street traders. Southern African Business Review, 15 (1), 28-48.
 • Chadwick, K.H. (1998). An empirical analysis of the relationship among entrepreneurial orientation, organizational culture and firm performance. College of Administration and Business Lousiana Tech University, USA.
 • Chandler, G.N. & Hanks, S.H. (1994). Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies and venture performance. Journal of Business Venturing, 9 (4), 331-349.
 • Chen, Y.-C., Li, P.-C. & Evans, K.R. (2012). Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving. Industrial Marketing Management, 41, 1019-1034.
 • Cheng, J.L.C. & Kesner, I.F. (1997). Organizational slack and response to environmental shifts: The impact of resource allocation patterns. Journal of Management, 23 (1), 1-18.
 • Child, J. (1972). Organization structure, environment and performance: The role of strategic choice. Sociology, 6 (1), 1-22.
 • Chiu, Y.-C. & Liaw, Y.-C. (2009). Organizational slack: Is more or less better?. Journal of Organizational Change Management, 22 (3), 321–342.
 • Clausen, T. & Korneliussen, T. (2012). The relationship between entrepreneurial orientation and speed to the market: The case of incubator firms in Norway. Technovation, 32, 560-567.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1988). The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style. Journal of Management, 25 (3), 217-234.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10 (1), 75-87.
 • Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7-24.
 • Covin, J.G. & Lumpkin, G.T. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (5), 855–872.
 • Davis, J.L. (2007). Firm-level entrepreneurship and performance: An examination and extension of relationships and measurements of the entrepreneurial orientation construct. The University of Texas at Arlington, USA.
 • Dess, G.G. & Lumpkin, G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of Management Executive, 19 (1), 147-156.
 • Diefenbach, F.E. (2011). Entrepreneurship in the Public Sector. Heidelberg: Gabler Publication.
 • Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper&Row.
 • Foss, K. & Foss, N.J. (2008). Understanding opportunity discovery and sustainable advantage: The role of transaction costs and property rights. Strategic Entrepreneurship Journal, 2 (3), 191-207.
 • Golub, G.H. & Loan, C.F.V. (1996). Matrix Computations. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
 • Gupta, V.K. (2015). Construction of entrepreneurial orientation: Dispute, demand and dare. New England Journal of Entrepreneurship, 18 (1), 87-89.
 • Gürkan, S., Gökbulut, R.İ. & Çolak, N. (2015). Entelektüel katma değer katsayısı bileşenlerinin işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 45-64.
 • Gürkan, N. (2016). Örgütlerde kaynak bilgisi ve örgütsel bolluğun girişimsel oryantasyon üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Hayton, J.C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15, 21-41.
 • Holmqvist, M. (2004). Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organizations: An empirical study of product development. Organization Science, 15 (1), 70-81.
 • Jafari, M., Akhavan, P. & Nourizadeh, M. (2013). Classification of human resources based on measurement of tacit knowledge: An empirical study in Iran. Journal of Management Development, 32 (4), 376-403.
 • Jasimuddin, S.M., Klein, J.H. & Connell, C. (2005). The paradox of using tacit and explicit knowledge: Strategies to face dilemmas. Management Decision, 43 (1), 102-112.
 • Johannessen, J.-A., Olaisen, J. & Olsen, B. (2001). Mismanagement of tacit knowledge: The importance of tacit knowledge, the danger of information technology, and what to do about it. International Journal of Information Management, 21, 3-20.
 • Josien, L.S. (2008). Antecedents of entrepreneurial orientation: A contingency approach. College of Business Louisiana Tech University, USA.
 • KAP (2016). http://www.kap.gov.tr/yay/ek/index.aspx, (Erişim Tarihi: 03.02.2016).
 • Kazanjian, R.K., Drazin, R. & Glynn, M.A. (2002). Implementing strategies for corporate entrepreneurship: A knowledge-based perspective. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, and D.L. Sexton (Eds), Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset, UK: Blackwell.
 • Khandwalla, P.N. (1977). The design of organizations. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Kirchhoff, B.A. (1994). Entrepreneurship and dynamic capitalism: The economics of business firm formation and growth. Conn.: Praeger, Westport.
 • Kirzner, I.M. (1973). Competition and entrepreneurship. London: University of Chicago Press.
 • Kor, Y.Y., Mahoney, J.T. & Michael, S.C. (2007). Resources, capabilities and entrepreneurial perceptions. Journal of Management Studies, 44 (7), 1187-1212.
 • Kreiser, P.M., Marino, L.D., Kuratko, D.F. & Weaver, K.M. (2013). Disaggregating entrepreneurial orientation: The non-linear impact of innovativeness, proactiveness and risk-taking on SME performance. Small Business Economics, 40 (2), 273-291.
 • Lin, W.-T. & Liu, Y. (2012). Successor characteristics, organisational slack, and change in the degree of firm internationalisation. International Business Review, 21, 89-101.
 • Lin, W.-T. (2014). How do managers decide on internationalization processes? The role of organizational slack and performance feedback. Journal of World Business, 49, 396-408.
 • Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
 • Lyon, D.W., Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (2000). Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process. Journal of Management, 26 (5), 1055-1085.
 • Miles, R.E. & Snow, C.C. (1978). Organizational strategy, structure and process, New York: McGraw –Hill.
 • Miles, M.P. & Arnold, D.R. (1991). The relationship between marketing orientation and entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 15 (4), 49-65.
 • Miller, D. & Friesen, P.H. (1978). Archetypes of strategy formulation. Management Science, 24 (9), 921-933.
 • Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29 (7), 770-791.
 • Miller, K.D. & Leiblien, M.J. (1996). Corporate risk-return relations: Risk variability versus downside risk. Academy of Management Journal, 39 (1), 91-122.
 • Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harperand Row.
 • Morris, M.H. & Paul, G.W. (1987). The relationship between entrepreneurship and marketing in established firms. Journal of Business Venturing, 2 (3), 247-259.
 • Naman, J.L. & Slevin, D.P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: a model and empirical tests. Strategic Management Journal, 14 (2), 137-153.
 • Öztürk, O. (2004). Entelektüel sermaye – I. Vergi Sorunları Dergisi, 192, 88-104.
 • Penrose, E.T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: John Wiley&Sons.
 • Peterson, R.A. & Berger, D. (1971). Entrepreneurship in organizations: Evidence from the popular music industry. Administrative Science Quarterly, 16 (1), 97-106.
 • Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring: Why you don’t have to leave the corporation to become an entrepreneur. NY: Harper&Row.
 • Quinn, J.B. (1985). Managing innovation: Controlled chaos. Harvard Business Review, 63 (3), 73-84.
 • Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin G.T. & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 761-787.
 • Reuer, J.J. & Leiblein, M.J. (2000). Downside risk implications of multinationality and international joint ventures. Academy of Management Journal, 43 (2), 203-214.
 • Roberts, S.L. (2010). Entrepreneurial orientation: An ınvestigation into the ecology of “EO” measures. The University of Texas at Arlington, USA.
 • Rumizen, M.C. (1998). Report on the second comparative study of knowledge creation conference. Journal of Knowledge Management, 2 (1), 77-82.
 • Runyan, R.C., Ge, B., Dong, B. & Swinney, J.L. (2012). Entrepreneurial orientation in cross-cultural research: Assessing measurement invariance in the construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 36 (4), 819-836.
 • Sayles, L.R. & Steward, A. (1995). Belated recognition for work flow entrepreneurs: A case of selective perception and amnesia in management thought. Entrepreneurship Theory and Practice, 19 (3), 7-23.
 • Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organizaiton Science, 11 (4), 448-469.
 • Sharfman, M.P., Wolf, G., Chase, R.B. & Tansik, D.A. (1988). Antecedents of organizational slack. Academy of Management Review, 13 (4), 601-614.
 • Sharma, P. & Chrisman, J.J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), 11-27.
 • Short, J.C., Broberg, J.C., Cogliser, C.C. & Brigham, K.H. (2010). Construct validation using Computer-Aided Text Analysis (CATA)- An illustration using entrepreneurial orientation. Organizational Research Methods, 13 (2), 320-347.
 • Slevin, D.P. & Terjesen, S.A. (2011). Entrepreneurial orientation: Reviewing three papers and implications for further theoretical and methodological development. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (5), 973-987.
 • Smith, M.R. (2011). Initial development and validation of the entrepreneurial orientation profile inventory. Kansas State University, Manhattan.
 • Soininen, J., Martikainen, M., Puumalainen, K. & Kylaheiko, K. (2012). Entrepreneurial orientation: Growth and profitability of finnish small- and medium-sized enterprises. International Journal of Production Economics, 140, 614-621.
 • Starr, J.A. & MacMillan, I.C. (1990). Resource cooptation via social contracting for new ventures. Strategic Management Journal, 11 (5), 79-92.
 • Stevenson, H.H. (1985). A new paradigm for entrepreneurial management. Boston: HBR Press.
 • Stevenson, H.H. & Gumpert, D.E. (1985). The heart of entrepreneurship. Harvard Business Review, 63 (2), 85-94.
 • Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17-27.
 • Stewart, T. (1991). Brainpower: How intellectual capital is becoming America’s most valuable asset. Fortune Magazine, 11, 44-60.
 • Tarı, R. (2010). Ekonometri (6. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Todorovic, Z.W. (2004). The entrepreneurial orientation of university departments and its reationship to the incidence of commercial activiy. Canada: The University of Waterloo.
 • Vesper, K.H. (1980). New venture strategies. NJ: Prentice-Hall.
 • Wooldridge, J. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. London: The MIT Press.
 • Yasai-Ardekani, M. (1986). Structural adaptations to environments. Academy of Management Review, 11 (1), 9-21.
 • Zahra, S.A. (1993a). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (4), 5-22.
 • Zahra, S.A. (1993b). Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: A taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8, 319-340.
 • Zhou, H. (2010). Knowledge, entrepreneurship and performance: Evidence from country-level and firm-level studies. Erasmus University Rotterdam Erasmus Research Institute of Management, Shanghai.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurdan GÜRKAN
Bülent Ecevit University, I.S.S. , Zonguldak, Turkey
Türkiye


Ahmet Ferda ÇAKMAK
IŞIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 8 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Gürkan, N. & Çakmak, A. F. (2016). Örgütlerde Kaynak Bilgisinin Girişimsel Oryantasyon Üzerindeki Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2842-2866 . DOI: 10.15869/itobiad.273976
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.