Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Influence of Jewish Perception in Europe on Literature in the Context of Some Examples From the Middle Ages and Modern Times

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3054 - 3068, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266079

Öz

When considering the Jewish types that were the subject of European literature, comes to mind first examples was famous for his negative qualities. Herein it can be said to be effective in terms of the negative view of Jews of European society in various periods, especially in the Middle Ages. Religious prejudices and discriminations against the Jews perpetuated not only in the oral traditions of the people, but also written literature as well, from the medieval tendency to associate  the jew with the devil to the more modern literary convention of the jewish pawnbroker. According to this, the negative stereotype of a mythical Jew, shows the its impact on many of the negative images and themes of Jews in modern literature clearly.. It is not possible to assess the whole of Western literature, but an inference can be made about a standard Jewish type through the Works of Schiller, Marlow, Shakespeare and Dickens. It is clear that writers who create characters with similar negative qualities are not independent of historical, social and political contexts. In this context, the study aims to examine the Jewish character reflected in the literature by a historical method that takes into account the circumstances of the period in which the studied works.

Kaynakça

 • Achinger, C. (2011). “Antisemitismus und ‘Deutsche Arbeit’ Zur Selbstzerstörungdes Liberalismus bei Gustav Freytag”, Kapitalismus debatten um 1900 – Über antisemitisierende Semantikendes Jüdischen, C. VI, s.361-388, Leipzig.
 • Bagnoli, G. (1993). The La Scala Encyclopedia of the Opera, Simon&Schuster, New York.
 • Carrington, H. (1897). Die Figur des Juden in der Dramatischen Litteratur des 18. Jahrhunderts, Buch druckerei von Carl Pfeffer, Heidelbrerg.
 • Cohen, Mark R. (2013) Haç ve Hilal Altında (Çev. Ahmet Fethi), Sarmal Yay., İstanbul.
 • Dickens, C. (2007). Oliver Twist (Çev. Nihal Yeğinobalı), Can Yayınları, İstanbul.
 • _______ (2010). Müşterek Dostumuz (Çev. Aslı Biçen), İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Eidelberg, S. (1996). The Jews and the Crusaders: The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades, KTAV Publishing, New Jersey.
 • Elon, A. (2005). Çöküşe Tırmanış (Çev. Dani Altaras), Gözlem Yayınları, İstanbul.
 • Fischer, B. ve Fox, T. C. (2005). A Companion to the Works of Gotthold Ephraim Lessing, Camden House, USA.
 • Freytag, G. (1857). Debit and Credit (Çev. Mrs. Georgina Malcolm), Ward, Lock, and Tyler, Warwick House, Paternoster Row, London.
 • Grossman, J. (1996). “The Absent Jew in Dickens: Narrators in Oliver Twist, Our Mutual Friend, and A Christmas Carol”, Dickens Studies Annual. C. XXIV, s. 37–57, New York.
 • Gubser, M. (1998). Literarischer Antisemitismus, WallsteinVerlag, Göttingen.
 • Helfer, M. (2011) The Word Unheard: Legacies of Anti-Semitism in German Literature and Culture, Northwestern University Press, Illinois.
 • Jolly, L. Karen (2015). Tradition and Diversity: Christianity in a World Contextto 1500, Routledge, New York.
 • Lessing, G. E. (1999). Bilge Nathan (Çev. Hayrullah Örs), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.
 • _______(2000). Yahudiler (Çev. Yüksel Pazarkaya), Çağdaş Matbaacılık, İstanbul.
 • Marlowe, C. (2006). Bütün Oyunları (Çev. Hamit Çalışkan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Mellinkoff, R. (1982). “Judas' Red Hair and the Jews”, Journal of Jewish Art, C.IX, s. 31-46.
 • Newman, Louis I. (1919). Richard Cumberland: Critic and Friend of the Jews, Correct Printing Co., New York.
 • Ping, L. (2005). “Debit and Credit (1855)”, Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudiceand Persecution, (Ed. Richard Levy), C. I, s. 165, ABC-CLIO, Inc., California.
 • Rosenberg, E. (1960). From Shylock to Svengali: Jewish Stereotypes in English Fiction, Stanford University Press, California.
 • Schiller, F. (1958). Haydutlar (Çev. Seniha Bedri Göknil), Maarif Basımevi, İstanbul.
 • Shakespeare, W. (2013). Venedik Taciri (Çev. Bülent Bozkurt), Remzi Kitabevi, İstanbu.
 • Shapiro, J. (1996). Shakespeare and the Jews, Columbia University Press, New York.
 • Todeschini, G. (2015). “The Origin of a Medieval Anti-Jewish Stereotype: The Jews as Receivers of Stolen Goods (Twelfth to Thirteenth Centuries)”, (Ed. Jonathan Adams, Jussi Hanska). The Jewish-Christian Encounter in Medieval Preaching, s.240-252, Routledge, London.
 • Winz, L. (1901). “Elelazar, ‘Shylock und Nathan der Weise’ ”, Ost und West: Illustrierte Monatsschrift für das Gesamte Judentum, C. IX, s. 661-672.
 • Bonnell, A. G. (2008). Shylock in Germany: Antisemitism and the German Theatre from the Enlightenment to the Nazis, Tauris Academic Studies, New York.

Ortaçağ ve Yeniçağdan Bazı Örnekler Bağlamında Avrupa’daki Yahudi Algısının Edebiyata Etkisi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3054 - 3068, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266079

Öz

Avrupa edebiyatına konu olmuş Yahudi tipleri düşünüldüğünde akla ilk olarak olumsuz nitelikleriyle meşhur olmuş örnekler gelmektedir. Bunda, başta Ortaçağ olmak üzere, çeşitli dönemlerde Avrupa toplumunun Yahudilere yönelik olumsuz bakış açısının etkili olduğu söylenebilir. Yahudilere yönelik dini önyargı ve ayırımcılık yalnızca sözlü edebiyatta değil, Yahudi’yi şeytanla ilişkilendiren Ortaçağdan, “Tefeci Yahudi” karakterine vurgu yapan modern döneme değin, yazılı edebiyatta da etkisini sürdürmüştür. Buna göre efsanevi kötü Yahudi tiplemesinin modern edebiyatta yer alan olumsuz Yahudi konusu ve imajları üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. Batı edebiyatının genelini göz önünde bulunduracak şekilde, standart bir Yahudi tipinden bahsetmek mümkün olmasa da Shakespeare, Marlow, Schiller ve Dickens gibi Alman ve İngiliz edebiyatının meşhur isimlerinin eserleri üzerinden zor da olsa bir çıkarım yapılabilir. Olumsuz nitelikleriyle benzerlik arz eden bu Yahudi tiplerinin yaratılma sürecinde yazarların tarihsel, sosyal ve politik bağlamlardan bağımsız olmadığı çok açıktır. Bu bağlamda çalışma, incelenen eserlerin oluştukları dönemin koşullarını dikkate alan tarihsel bir yöntemle edebiyata yansıyan Yahudi karakterini incelemeyi amaçlamaktadır. 


Avrupa edebiyatına konu olmuş Yahudi tipleri düşünüldüğünde akla ilk olarak olumsuz nitelikleriyle meşhur olmuş örnekler gelmektedir. Bunda, başta Ortaçağ olmak üzere, çeşitli dönemlerde Avrupa toplumunun Yahudilere yönelik olumsuz bakış açısının etkili olduğu söylenebilir. Yahudilere yönelik dini önyargı ve ayırımcılık yalnızca sözlü edebiyatta değil, Yahudi’yi şeytanla ilişkilendiren Ortaçağdan, “Tefeci Yahudi” karakterine vurgu yapan modern döneme değin, yazılı edebiyatta da etkisini sürdürmüştür. Buna göre efsanevi kötü Yahudi tiplemesinin modern edebiyatta yer alan olumsuz Yahudi konusu ve imajları üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. Batı edebiyatının genelini göz önünde bulunduracak şekilde, standart bir Yahudi tipinden bahsetmek mümkün olmasa da Shakespeare, Marlow, Schiller ve Dickens gibi Alman ve İngiliz edebiyatının meşhur isimlerinin eserleri üzerinden zor da olsa bir çıkarım yapılabilir. Olumsuz nitelikleriyle benzerlik arz eden bu Yahudi tiplerinin yaratılma sürecinde yazarların tarihsel, sosyal ve politik bağlamlardan bağımsız olmadığı çok açıktır. Bu bağlamda çalışma, incelenen eserlerin oluştukları dönemin koşullarını dikkate alan tarihsel bir yöntemle edebiyata yansıyan Yahudi karakterini incelemeyi amaçlamaktadır. 


Kaynakça

 • Achinger, C. (2011). “Antisemitismus und ‘Deutsche Arbeit’ Zur Selbstzerstörungdes Liberalismus bei Gustav Freytag”, Kapitalismus debatten um 1900 – Über antisemitisierende Semantikendes Jüdischen, C. VI, s.361-388, Leipzig.
 • Bagnoli, G. (1993). The La Scala Encyclopedia of the Opera, Simon&Schuster, New York.
 • Carrington, H. (1897). Die Figur des Juden in der Dramatischen Litteratur des 18. Jahrhunderts, Buch druckerei von Carl Pfeffer, Heidelbrerg.
 • Cohen, Mark R. (2013) Haç ve Hilal Altında (Çev. Ahmet Fethi), Sarmal Yay., İstanbul.
 • Dickens, C. (2007). Oliver Twist (Çev. Nihal Yeğinobalı), Can Yayınları, İstanbul.
 • _______ (2010). Müşterek Dostumuz (Çev. Aslı Biçen), İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Eidelberg, S. (1996). The Jews and the Crusaders: The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades, KTAV Publishing, New Jersey.
 • Elon, A. (2005). Çöküşe Tırmanış (Çev. Dani Altaras), Gözlem Yayınları, İstanbul.
 • Fischer, B. ve Fox, T. C. (2005). A Companion to the Works of Gotthold Ephraim Lessing, Camden House, USA.
 • Freytag, G. (1857). Debit and Credit (Çev. Mrs. Georgina Malcolm), Ward, Lock, and Tyler, Warwick House, Paternoster Row, London.
 • Grossman, J. (1996). “The Absent Jew in Dickens: Narrators in Oliver Twist, Our Mutual Friend, and A Christmas Carol”, Dickens Studies Annual. C. XXIV, s. 37–57, New York.
 • Gubser, M. (1998). Literarischer Antisemitismus, WallsteinVerlag, Göttingen.
 • Helfer, M. (2011) The Word Unheard: Legacies of Anti-Semitism in German Literature and Culture, Northwestern University Press, Illinois.
 • Jolly, L. Karen (2015). Tradition and Diversity: Christianity in a World Contextto 1500, Routledge, New York.
 • Lessing, G. E. (1999). Bilge Nathan (Çev. Hayrullah Örs), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.
 • _______(2000). Yahudiler (Çev. Yüksel Pazarkaya), Çağdaş Matbaacılık, İstanbul.
 • Marlowe, C. (2006). Bütün Oyunları (Çev. Hamit Çalışkan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Mellinkoff, R. (1982). “Judas' Red Hair and the Jews”, Journal of Jewish Art, C.IX, s. 31-46.
 • Newman, Louis I. (1919). Richard Cumberland: Critic and Friend of the Jews, Correct Printing Co., New York.
 • Ping, L. (2005). “Debit and Credit (1855)”, Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudiceand Persecution, (Ed. Richard Levy), C. I, s. 165, ABC-CLIO, Inc., California.
 • Rosenberg, E. (1960). From Shylock to Svengali: Jewish Stereotypes in English Fiction, Stanford University Press, California.
 • Schiller, F. (1958). Haydutlar (Çev. Seniha Bedri Göknil), Maarif Basımevi, İstanbul.
 • Shakespeare, W. (2013). Venedik Taciri (Çev. Bülent Bozkurt), Remzi Kitabevi, İstanbu.
 • Shapiro, J. (1996). Shakespeare and the Jews, Columbia University Press, New York.
 • Todeschini, G. (2015). “The Origin of a Medieval Anti-Jewish Stereotype: The Jews as Receivers of Stolen Goods (Twelfth to Thirteenth Centuries)”, (Ed. Jonathan Adams, Jussi Hanska). The Jewish-Christian Encounter in Medieval Preaching, s.240-252, Routledge, London.
 • Winz, L. (1901). “Elelazar, ‘Shylock und Nathan der Weise’ ”, Ost und West: Illustrierte Monatsschrift für das Gesamte Judentum, C. IX, s. 661-672.
 • Bonnell, A. G. (2008). Shylock in Germany: Antisemitism and the German Theatre from the Enlightenment to the Nazis, Tauris Academic Studies, New York.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda ÖZMEN
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2016
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Özmen, S. (2016). Ortaçağ ve Yeniçağdan Bazı Örnekler Bağlamında Avrupa’daki Yahudi Algısının Edebiyata Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3054-3068 . DOI: 10.15869/itobiad.266079
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.