Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tüketici Kredileri İle Paranın Dolanım Hızı Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2342 - 2357, 29.10.2016

Öz

Ekonomideki para miktarı ile ekonomik aktivitenin hacmi arasındaki ilişki paranın dolanım hızı üzerinden değerlendirilmektedir. Paranın dolanım hızı uygulanacak para ve maliye politikalarının etkinliğini belirleyen bir parametredir. Bununla birlikte TCMB, kredileri finansal istikrarın temel bir göstergesi olarak kabul etmektedir.

Bu çalışmanın amacı tüketici kredilerinin paranın dolanım hızı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Söz konusu etki 1993Q3-2016Q1 dönemi için, Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (NARDL) tekniği kullanılarak ortaya konmaktadır. Pozitif ve negatif tüketici kredisi şoklarının paranın dolanım hızı üzerindeki etkisi ise “Asimetrik Dinamik Hızlandıran Yaklaşımı” çerçevesinde analiz edilmektedir.  Elde edilen sonuçlara göre artış paranın dolanım hızını kendisinden daha düşük oranda azaltmaktadır. Ancak kredilerdeki azalma paranın dolanım hızında kendisinden daha yüksek bir artışa yol açmaktadır.

Kaynakça

 • Abuk Duygulu, A. (2005). Kurala Bağlı Para Politikası Kapsamında Parasal Hedefleme: Türkiye Örneği. (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7 Sayı:4 Yıl: 01 Ekim -31 Aralık.
 • Acar Balaylar, N. ve Abuk Duygulu A. (2004). Türkiye’de Para İkamesi Olgusu Ve Para Talebinin İstikrarı, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:19 Sayı:2, 33-54.
 • Altıntaş, H. (2008). Türkiye’de Para Talebinin İstikrarı Ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1985–2006, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran,15-46.
 • Arısoy, İ. ve Gencer, S. (2012). Türkiye’de Paranın Gelir Dolanım Hızı ve Parasal Büyümedeki Değişkenliklerin Asimetrik Eşbütünleşme Yaklaşımıyla Analizi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27 (319), Ekim, 53-74.
 • Balıamoune-Lutz, M. ve Haughton, J. (2004). Velocity Effects of Increased Variability in Monetary Growth in Egypt: A Test of Friedman's Velocity Hypothesis, African Development Review/Revue Africaine de Developpement, Vol. 16, No. 1, pp. 36-52.
 • Baunto, A. L. Bordes, C. Maveyraud, S. ve Rous P. (2011). Money growth and velocity with structural breaks: Evidence from the Philippines, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post Print and Working Papers), http://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:cesptp:hal-00785395. Erişim tarihi: 30.07.2016
 • Brocato, J. ve Smith, K. (1989). Velocity and the Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests: Comment, Journal of Money, Credit and Banking, 21(2), 258-261.
 • Granger, C.W.J. ve Yoon,G. (2002). Hidden Cointegration. Working Paper, University of California, San Diego
 • Granger, C.W.J. (1981). Cointegrating Variables and Error Correcting Models. Working Paper, Universityof California, San Diego, California.
 • Greenwood-Nimmo M.J., Shin Y. ve Van Treeck T. (2012). The nonlinear ARDL model with multiple unknown threshold decompositions: An application to the Phillips curve in Canada, University of Melbourne, Mimeo
 • Halaç, U. ve Kuştepeli Y. (2003) Türkiye’de Paranın Dolanım Hızının İstikrarı: 1987-2001, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 85-102.
 • Hall, T. ve Noble, N. (1987). Velocity and the Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests: Note. Journal of Money, Credit and Banking, 19(1), 112-116.
 • Mehra, Y. (1989). Velocity and the Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests: Comment. Journal of Money, Credit and Banking, 21(2), 262-266.
 • Oktayer, A. (2011). Finansal Yenilikler ve Para Talebi, Maliye Dergisi, Sayı 160, Ocak -Haziran.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289–326.
 • Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegrationanalysis. In: Strom, S. (Ed.), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Shin, Y., Yu, B. ve Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in an ARDL Framework. In: Horrace, W.C., Sickles, R.C. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer Science & Business Media, New York(NY), 281-314
 • Tunay, K. B. (2001). Türkiye’de Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının Mars Yöntemiyle Tahmini, ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 431-454.
 • William A. B. ve Haiyang X. (1998). Money Velocity with Interest Rate Stochastic Volatility and Exact Aggregation, Macroeconomics 9803004, EconWPA.

Asymmetric Relationship Between Consumer Loans and Money Velocity: An Application On Turkey

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2342 - 2357, 29.10.2016

Öz

The relationship between amount of money in the economy and volume of economic activity is evaluated through money velocity. Money velocity is a parameter that determines the effectiveness of monetary and fiscal policies to be implemented. In addition, loans are key indicators of financial stability for CBRT.

The aim of the study is to test the effect of the consumer credits on money velocity. The so-called impact is tested via nonlinear autoregressive distributed lag model (NARDL) developed by Shin at al. (2014) for the period of 1993Q3-2016Q1. The effects of positive and negative consumer loans shocks on velocity are analyzed within the framework “Asymmetric Dynamic Multiplier Approach”. According to the results, an increase in consumer loans reduces the velocity of money at a lower rate than itself. However, a decline in consumer loans leads to a higher increase than itself on the money velocity.

Kaynakça

 • Abuk Duygulu, A. (2005). Kurala Bağlı Para Politikası Kapsamında Parasal Hedefleme: Türkiye Örneği. (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7 Sayı:4 Yıl: 01 Ekim -31 Aralık.
 • Acar Balaylar, N. ve Abuk Duygulu A. (2004). Türkiye’de Para İkamesi Olgusu Ve Para Talebinin İstikrarı, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:19 Sayı:2, 33-54.
 • Altıntaş, H. (2008). Türkiye’de Para Talebinin İstikrarı Ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1985–2006, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran,15-46.
 • Arısoy, İ. ve Gencer, S. (2012). Türkiye’de Paranın Gelir Dolanım Hızı ve Parasal Büyümedeki Değişkenliklerin Asimetrik Eşbütünleşme Yaklaşımıyla Analizi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27 (319), Ekim, 53-74.
 • Balıamoune-Lutz, M. ve Haughton, J. (2004). Velocity Effects of Increased Variability in Monetary Growth in Egypt: A Test of Friedman's Velocity Hypothesis, African Development Review/Revue Africaine de Developpement, Vol. 16, No. 1, pp. 36-52.
 • Baunto, A. L. Bordes, C. Maveyraud, S. ve Rous P. (2011). Money growth and velocity with structural breaks: Evidence from the Philippines, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post Print and Working Papers), http://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:cesptp:hal-00785395. Erişim tarihi: 30.07.2016
 • Brocato, J. ve Smith, K. (1989). Velocity and the Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests: Comment, Journal of Money, Credit and Banking, 21(2), 258-261.
 • Granger, C.W.J. ve Yoon,G. (2002). Hidden Cointegration. Working Paper, University of California, San Diego
 • Granger, C.W.J. (1981). Cointegrating Variables and Error Correcting Models. Working Paper, Universityof California, San Diego, California.
 • Greenwood-Nimmo M.J., Shin Y. ve Van Treeck T. (2012). The nonlinear ARDL model with multiple unknown threshold decompositions: An application to the Phillips curve in Canada, University of Melbourne, Mimeo
 • Halaç, U. ve Kuştepeli Y. (2003) Türkiye’de Paranın Dolanım Hızının İstikrarı: 1987-2001, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 85-102.
 • Hall, T. ve Noble, N. (1987). Velocity and the Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests: Note. Journal of Money, Credit and Banking, 19(1), 112-116.
 • Mehra, Y. (1989). Velocity and the Variability of Money Growth: Evidence from Granger-Causality Tests: Comment. Journal of Money, Credit and Banking, 21(2), 262-266.
 • Oktayer, A. (2011). Finansal Yenilikler ve Para Talebi, Maliye Dergisi, Sayı 160, Ocak -Haziran.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289–326.
 • Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegrationanalysis. In: Strom, S. (Ed.), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Shin, Y., Yu, B. ve Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in an ARDL Framework. In: Horrace, W.C., Sickles, R.C. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer Science & Business Media, New York(NY), 281-314
 • Tunay, K. B. (2001). Türkiye’de Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının Mars Yöntemiyle Tahmini, ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 431-454.
 • William A. B. ve Haiyang X. (1998). Money Velocity with Interest Rate Stochastic Volatility and Exact Aggregation, Macroeconomics 9803004, EconWPA.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih CEYLAN Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ


Osman TÜZÜN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4765-6985


Ramazan EKİNCİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ


Hakan KAHYAOĞLU
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6031-7494

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 25 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Ceylan, F. , Tüzün, O. , Ekinci, R. & Kahyaoğlu, H. (2016). Tüketici Kredileri İle Paranın Dolanım Hızı Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2342-2357 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/281326
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.