Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Mobile Commerce on Entrepreneurship Activities

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2304 - 2315, 29.10.2016

Öz

Mobile commerce is another technology which is rapidly developing and is used to attract consumers. This technology gives the consumers who have a wireless mobile device like a smartphone or tablet computer the opportunity to purchase while they are on the move. The commerce carried out in the virtual environment is independent of time and space. It provides the consumer the opportunity to shop at any hour of a day. The proliferation of smartphones and tablets directs the consumers towards the mobile in online shopping.This study was carried out based on the literature. As a result, the convenience of mobile commerce in the activities of entrepreneurs, speed, lowering operating costs and offers benefits such control.

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı, 4.5 G Mobil Ticaretin Önünü Açacak, 24 Eylül 2015,http://www.ntv.com.tr/teknoloji/4-5g-mobil-ticaretin-onunu-acacak,G54EX0RdeEuZxklAlR-6ew erişim: 31.03.2016
 • Akar, E. Ve Kayahan, C. (2010), Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Nobel Yayın No:1233, 2.Baskı, Ankara.
 • Altunışık, R. Vd. (2002), Modern Pazarlama, Geliştirilmiş 2.Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • Altunışık, R. Vd. (2016), Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Bakırtaş H. ve Tekinşen, A. (2006), E Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Etkileri, Selcuk University Social Sciences Institute Journal, Vol. 16, p125-138.
 • Baki, B. (2000), “Yeni Ekonomilerin Güncel ve İş Hayatına Etkileri”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2000, Cilt:1 Sayı:1, s.31-46.
 • Bayraç, H.N. (2003), “Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4 Sayı:1.
 • Biçkes, M. (2000), “Elektronik Ticaret”, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı:2, İstanbul, p.38-46.
 • Cemalcılar, İ. (1987), “Pazarlama’nın Tanımı”, Pazarlama Dünyası, Yıl:1, Sayı:5, İstanbul, s.13.
 • Ilter, B. (2010) Girişimcilik Sürecinde Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizi:Kagider Örneği, Yayınlanmış Doktora Tezi, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Kalaycı, C. (2008), Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı 1, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ulikidince/index, erişim: 30 Mart 2016.
 • Kırcova, İ. (2005), İnternette Pazarlama, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • Küstür, S., 4.5 nedir?, neler getirecek, hayatımızda neleri değiştirecek? http://www.teknoblog.com/4-5g-nedir-106192/, erişim: 31.03.2016.
 • Marangoz, M. (2012), Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Marangoz, M. (2014), İnternette Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Marangoz, M. (2016), Girişimcilik, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Scarborough, N. M. (2014). Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri, Çev: Gamze Sart, Yedinci Basımdan Çeviri, Nobel Yayıncılık No:945, Ankara.
 • Yalçın, F. (2012), İnternet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Günün Fırsatları Üzerine Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Sünger, Z. ve Buldanlioğlu, E. (1999), "İnternet ve Pazarlama İletişimi", Marketing Türkiye, Yıl:9, 1 Ağustos 1999, p.48-70.

Mobil Ticaretin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Etkisi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2304 - 2315, 29.10.2016

Öz

Mobil ticaret, hızlı bir şekilde gelişen ve müşteri çekmek için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji, akıllı telefon ya da tablet bilgisayar gibi kablosuz mobil cihazı olan müşterilere, onlar hareket halindeyken satın alma imkânı sunmaktadır. Sanal ortamda gerçekleştirilen ticaret, zaman ve mekândan bağımsızdır. Tüketiciye, günün her saatinde alışveriş yapma imkânı sunar. Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşması tüketicileri online alışverişte mobile doğru yönlendirmektedir. Bu çalışma literatüre dayalı olarak yapılmaktadır. Sonuç olarak mobil ticaretin, girişimcilerin faaliyetlerinde kolaylık, hız, işletme maliyetini düşürme, denetim gibi avantajlar sunduğunu söylemek mümkündür.  

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı, 4.5 G Mobil Ticaretin Önünü Açacak, 24 Eylül 2015,http://www.ntv.com.tr/teknoloji/4-5g-mobil-ticaretin-onunu-acacak,G54EX0RdeEuZxklAlR-6ew erişim: 31.03.2016
 • Akar, E. Ve Kayahan, C. (2010), Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Nobel Yayın No:1233, 2.Baskı, Ankara.
 • Altunışık, R. Vd. (2002), Modern Pazarlama, Geliştirilmiş 2.Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • Altunışık, R. Vd. (2016), Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Bakırtaş H. ve Tekinşen, A. (2006), E Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Etkileri, Selcuk University Social Sciences Institute Journal, Vol. 16, p125-138.
 • Baki, B. (2000), “Yeni Ekonomilerin Güncel ve İş Hayatına Etkileri”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2000, Cilt:1 Sayı:1, s.31-46.
 • Bayraç, H.N. (2003), “Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4 Sayı:1.
 • Biçkes, M. (2000), “Elektronik Ticaret”, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı:2, İstanbul, p.38-46.
 • Cemalcılar, İ. (1987), “Pazarlama’nın Tanımı”, Pazarlama Dünyası, Yıl:1, Sayı:5, İstanbul, s.13.
 • Ilter, B. (2010) Girişimcilik Sürecinde Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizi:Kagider Örneği, Yayınlanmış Doktora Tezi, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Kalaycı, C. (2008), Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı 1, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ulikidince/index, erişim: 30 Mart 2016.
 • Kırcova, İ. (2005), İnternette Pazarlama, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • Küstür, S., 4.5 nedir?, neler getirecek, hayatımızda neleri değiştirecek? http://www.teknoblog.com/4-5g-nedir-106192/, erişim: 31.03.2016.
 • Marangoz, M. (2012), Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Marangoz, M. (2014), İnternette Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Marangoz, M. (2016), Girişimcilik, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Scarborough, N. M. (2014). Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri, Çev: Gamze Sart, Yedinci Basımdan Çeviri, Nobel Yayıncılık No:945, Ankara.
 • Yalçın, F. (2012), İnternet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Günün Fırsatları Üzerine Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Sünger, Z. ve Buldanlioğlu, E. (1999), "İnternet ve Pazarlama İletişimi", Marketing Türkiye, Yıl:9, 1 Ağustos 1999, p.48-70.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berfu İLTER

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA İlter, B. (2016). Mobil Ticaretin Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2304-2315 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260267
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.