Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Afrika Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Büyüme

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2277 - 2290, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260265

Öz

Bu çalışmanın amacı Afrika ülkelerinde politik istikrar ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığının test edilmesidir. Politik istikrardaki bozulma sadece ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda gelir dağılımı ve askeri harcamaları da etkilemektedir. Bu yüzden bu çalışmada politik istikrarsızlık, ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği ve askeri harcamalar arasındaki ilişkilerin yönünü incelenecektir. 2000-2011 yıllarına ait 52 Afrika ülkesine ait Dünya Bankasının Afrika Gelişmişlik Göstergelerinden elde edilmiş panel data verisi ile Granger Nedensellik testi kullanılarak hipotez test edilmiştir. Test sonuçlarına göre ekonomik büyümeden politik istikrarsızlığa tek yönlü bir ilişki vardır. Politik istikrarsızlık gelir dağılımı ve askeri harcamaları doğrudan etkilerken ekonomik büyümeyi askeri harcamalar üzerinden etkilemektedir.

Kaynakça

 • Alesina, A., Ozler, Ş., Roubini, N. Swagel, P. (1992). Political Instability and Economic Growth. NBER Working Paper, 4173.
 • Alesina, A., Roberto, P. (1993). Income Distribution, Political Instability, and Investment. NBER Working Paper, 4486.
 • Alesina, A., Rodrik, D., (1994). Distributive Politics and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 10(2), 465-490.
 • Alesina, A., Perotti, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the Recent Literature. World Bank Economic Review, 8(3) 351–371.
 • Barro, R. J. (1991) Economic Growth in a Cross-Section of Countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-444.
 • Barro, Robert J. ve Sala-i-Martin, X. (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill.
 • Bertola, G. (1993). Market Structure and Income Distribution in Endogenous Growth Models. American Economic Review, 83(5), 1184-1199.
 • Birdsall, N., Ross, D., R., Sabot, R. (1995). Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East Asia. World Bank Economic Review, 9(3), 477–508.
 • Caselli, F., Esquivel, G., Lefort, F. (1996, September). Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics. Journal of Economic Growth, 1(3), 363–389.
 • Deininger, K., Squire, L. (1998, December). New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 57(2), 259–287.
 • Forbes, K. J. (2000). A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth, American Economic Review ,90(4), 869–897.
 • Levin, A., Lin, C.F. ve Chu (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics, 108 (1), 1–24.
 • Levine, R., E., Renelt, D. (1992, September). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. American Economic Review, 82(4), 942–963.
 • Londregan, J. B., Poole, K., T. (1990). The Coup Trap, and The Seizure of Executive Power. World Politics, 42(2), 151-183.
 • Im, K.S., Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (2003) Testing for Unit Roots in heterogeneous Panels. Journal of Economics. 115:53-74
 • Ozler, S., Tabellini, G. (1991). External Debt and Political Instability. NBER Working Paper 3772.
 • Perotti, R. (1996). Growth, Income Distribution and Democracy. Journal of Economic Growth, 1(2), 149–187.
 • Persson, T., Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence. The American Economic Review, 84(3), 600-621.
 • Venieris, Y., Gupta, D. (1986). Income Distribution and Socio-Political Instability as Determinants of Savings: A Cross-Sectional Model. Journal of Political Economy 96, 873-883.

Political Stability and Economic Growth in Africa

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2277 - 2290, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260265

Öz

The main aim of this study is to analyze whether there is a causality relation between the political stability and economic growth. Deterioration in political stability has an effect not only on economic growth but also on income distribution and military expenditures. For this reason, in this study it is analyzed the relation among political instability, economic growth, income inequality and military expenditures. Granger Causality Test is used for the panel data which is constructed from World Bank’s Africa Development Indicator for 52 African countries between 2000 and 2011. According to test results, there is one-way relation from economic growth to political instability. Political instability influence income distribution and military expenditures directly while it affects economic growth through military expenditures.

Kaynakça

 • Alesina, A., Ozler, Ş., Roubini, N. Swagel, P. (1992). Political Instability and Economic Growth. NBER Working Paper, 4173.
 • Alesina, A., Roberto, P. (1993). Income Distribution, Political Instability, and Investment. NBER Working Paper, 4486.
 • Alesina, A., Rodrik, D., (1994). Distributive Politics and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 10(2), 465-490.
 • Alesina, A., Perotti, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the Recent Literature. World Bank Economic Review, 8(3) 351–371.
 • Barro, R. J. (1991) Economic Growth in a Cross-Section of Countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-444.
 • Barro, Robert J. ve Sala-i-Martin, X. (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill.
 • Bertola, G. (1993). Market Structure and Income Distribution in Endogenous Growth Models. American Economic Review, 83(5), 1184-1199.
 • Birdsall, N., Ross, D., R., Sabot, R. (1995). Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East Asia. World Bank Economic Review, 9(3), 477–508.
 • Caselli, F., Esquivel, G., Lefort, F. (1996, September). Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics. Journal of Economic Growth, 1(3), 363–389.
 • Deininger, K., Squire, L. (1998, December). New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 57(2), 259–287.
 • Forbes, K. J. (2000). A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth, American Economic Review ,90(4), 869–897.
 • Levin, A., Lin, C.F. ve Chu (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics, 108 (1), 1–24.
 • Levine, R., E., Renelt, D. (1992, September). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. American Economic Review, 82(4), 942–963.
 • Londregan, J. B., Poole, K., T. (1990). The Coup Trap, and The Seizure of Executive Power. World Politics, 42(2), 151-183.
 • Im, K.S., Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (2003) Testing for Unit Roots in heterogeneous Panels. Journal of Economics. 115:53-74
 • Ozler, S., Tabellini, G. (1991). External Debt and Political Instability. NBER Working Paper 3772.
 • Perotti, R. (1996). Growth, Income Distribution and Democracy. Journal of Economic Growth, 1(2), 149–187.
 • Persson, T., Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence. The American Economic Review, 84(3), 600-621.
 • Venieris, Y., Gupta, D. (1986). Income Distribution and Socio-Political Instability as Determinants of Savings: A Cross-Sectional Model. Journal of Political Economy 96, 873-883.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mine KALAY Bu kişi benim


Dilek ÇETİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Kalay, M. & Çetin, D. (2016). Afrika Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Büyüme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2277-2290 . DOI: 10.15869/itobiad.260265
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.