Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış Ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2247 - 2258, 29.10.2016

Öz

Finansal okuryazarlık temelde finansal araçların seçiminde bireylerin hayatlarında aldığı kararların etkinliğini ifade etmektedir. Bugün parası olan her birey parayla satın alabileceği şeyler için küçük ya da büyük kararlar alabilmektedir. Önemli olan alınan kararların bilinçli ve sonuçlarının bireye, topluma ve ekonomik hayata faydalı olmasıdır. Diğer yandan ekonomik hayata katkı sağlaması açısından bireysel birikimlerin arttırılması ve karşılaşılabilecek risklerin yönetiminin iyi yapılabilmesi gerekmektedir. Bunun için finansal bilgi düzeyinin tüm toplum kesimi üzerinde arttırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda finansal bilgi düzeyinin yanı sıra, bireylerin tüketim alışkanlıkları, yaşam tecrübeleri, eğitimleri gibi durumlar finansal kararların verilmesinde bireyler üzerinde etkili olmaktadır. Finansal ürünlerin çok fazla çeşitlilik gösterdiği günümüz dünyasında, yukarıda belirtilen faktörler ile birlikte finansal okuryazarlık konusundaki bireylerin algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada Manisa Celal Bayar Üniversitesi ön lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık algılarının finansal davranışları ve tutumlarını nasıl etkilediğini tespit edebilmek amacıyla belirlenen ölçek üzerinden anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular frekans dağılımı yöntemi ile açıklanmıştır.          

Kaynakça

 • Allen, M. W., Edwards, R., Hayhoe, C. R., & Leach, L. (2007). Imagined interaction, attitudes towards money and credit, and family coalitions. Journal of Family and Economc Issues, 28, 3-22.
 • Blalock, L. L., Tiller, V. R., & Monroe, P. A. (2004). They get you out of courage: Persistent deep poverty among former welfare-reliant women. Familiy Relations, 127-137.
 • Çam, A. V., & Barut, A. (2015, Bahar). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(7), 63-72.
 • Çelikkol, M. M., & Çelikkol, H. (2015). The Evaluation of the Students in Dumlupinar University Vocational School of Social Sciences About Levels of Financial Literacy. Copernican Journal of Finance & Accounting, 4(2), 43-63.
 • Er, F., Temizel, F., Özdemir, A., & Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-125.
 • Ergün, B., Şahin, A., & Ergin, E. (2014, Ekim). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 847-864.
 • Gutnu, M. M., & Cihangir, M. (2015, Mart). Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 415-424.
 • Hibbert, J. R., & Beutler, I. F. (2001). The effects of financial behaviors on the quality of family life: Evidence from adolescent perceptions. 1. A. Education, Proceedings of the Association for Financial Counseling and Planning Education. Orlando.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A., & Seyrek, İ. H. (2015, Nisan). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 129-150.
 • Öztürk, E., & Demir, Y. (2015, Ekim). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 113-134.
 • Sarıgül, H. (2015, Ocak). Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218.

Determination of Financial Behavior and Attitudes of University Students: A Survey on Perceptions of Financial Literacy

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2247 - 2258, 29.10.2016

Öz

Basically, financial literacy defines the efficiency of decisions taken by individuals in making selection financial instruments in the individuals’ life. Nowadays, every individual having money can take small or big decisions about the things to be able to be bought with money by individuals in question. What is important is that taken decisons are conscious and their results are useful for individual, society and economic life. On the other hand, In terms of providing a significant contribution to the economic life, It is necessary that Increasing the individuals savings and realizing successfully the management of risks likely to be faced with. For this purpose, increasing the level of financial information across all segments of society is of importance. In this context, as well as the level of financial information, situations such as individuals’ consumption habits, their life experiences and their educations have an impact on individuals in making financial decisions. In today's world Where Financial products offer diversity so much, that determination of individuals' perceptions on the subject of financial literacy in conjunction with abovementioned factors is important. In this study, in order to determine  How financial literacy perception  of undergraduate degree students in Manisa Celal Bayar University affect their financial behaviors and attitudes, Survey study has been made  over the selected scale. The findings achieved in the result of research have been described with the frequency distribution method.

Kaynakça

 • Allen, M. W., Edwards, R., Hayhoe, C. R., & Leach, L. (2007). Imagined interaction, attitudes towards money and credit, and family coalitions. Journal of Family and Economc Issues, 28, 3-22.
 • Blalock, L. L., Tiller, V. R., & Monroe, P. A. (2004). They get you out of courage: Persistent deep poverty among former welfare-reliant women. Familiy Relations, 127-137.
 • Çam, A. V., & Barut, A. (2015, Bahar). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(7), 63-72.
 • Çelikkol, M. M., & Çelikkol, H. (2015). The Evaluation of the Students in Dumlupinar University Vocational School of Social Sciences About Levels of Financial Literacy. Copernican Journal of Finance & Accounting, 4(2), 43-63.
 • Er, F., Temizel, F., Özdemir, A., & Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-125.
 • Ergün, B., Şahin, A., & Ergin, E. (2014, Ekim). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 847-864.
 • Gutnu, M. M., & Cihangir, M. (2015, Mart). Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 415-424.
 • Hibbert, J. R., & Beutler, I. F. (2001). The effects of financial behaviors on the quality of family life: Evidence from adolescent perceptions. 1. A. Education, Proceedings of the Association for Financial Counseling and Planning Education. Orlando.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A., & Seyrek, İ. H. (2015, Nisan). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 129-150.
 • Öztürk, E., & Demir, Y. (2015, Ekim). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 113-134.
 • Sarıgül, H. (2015, Ocak). Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin COŞKUN

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Coşkun, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış Ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2247-2258 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260263
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.