Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Family Counselling Application: The Past, Today And Tomorrow

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2208 - 2217, 29.10.2016

Öz

The smallest unit of the society is apparently family institution. At the same time, it is defined as the unit that transformed co-habitation into to an institution when humans started cohabiting together. Since families assume certain functions while establishing the foundation of societies, they come across certain problems within themselves. Accordingly, with the transformation from the traditional society to modern society, the change and transformations observed in the social values have also affected the family institution and as a result, new concepts and new life styles have emerged regarding the familial affairs. These transformations have caused domestic affairs to deteriorate and communication conflicts to occur. The concept of family union and marriage structure to change, communication problems between spouses, drug addictions observed in family members, problems arising as a result of the parents getting old, the problems caused by the lack of communication between parents and children are some of the main driving forces behind the emergence of family counselling aimed at resolving these issues. In this study, the historical development and structure of family counselling application aiming to resolve problems emerging as a result of social transformation caused by modernization will be examined.

Kaynakça

 • Aktaş, A. M. (2015). Ben ve Ailem. Konya: Atlas Akademi.
 • ASAGEM. (2008). V. Aile Şurası: "Aile Destek Hizmetleri" Komisyon Kararları. Ankara: ASAGEM.
 • Baltacı, G. (2010). Aile Danışmanlığı Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Evli Kadınların Nitelikleri. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gladding, S. T. (2015). Aile Terapisi; Tarihi, Kuram ve Uygulamaları. (İ. Keklik, İ. Yıldırım, Dü, D. D. Kepir Savoly, F. Arıcı Şahin, İ. Keklik, Ö. Haskan Avcı, Ö. Ulaş, S. Demirtaş Zorbaz, . . . T. Acar, Çev.) Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
 • Göç, M. (2006). Ailelerin Psiko-Sosyal Sorunları ve Aile Danışma Merkezinden Yararlanma Eğilimleri. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güran, N. (1983, Ocak). Aile Hizmetleri. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, 1(1), 15-21.
 • III. Aile Şurası : Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. (1998). Ankara: Aile Araştırma Kurumu.
 • Kandiyoti, D. (1984). Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. E. Türköz (Dü.) içinde, Türkiye'de Ailenin Değişimi: Toplumbilimsel İncelemeler. Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
 • Kır, İ. (2011, Bahar). Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 381-404.
 • Kır, İ. (2011, Bahar). Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 381-404.
 • Korkut, Y. (2001). Aile Danşımanlığı ve Aile Terapisi Hizmetleri. İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, 22, 112-133.
 • Kuzgun, Y. (1991). Aile Danşımanlığı Hizmetleri. Türk Aile Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 87-92). içinde Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Nazlı, S. (2014). Aile Danışmanlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özabacı, N., & Erkan, Z. (2014). Aile Danışmanlığı, Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yörükoğlu, A. (2007). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Zastrow, C. H. (1995). The Practise of Social Work. California/Pasific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

Aile Danışmanlığı Uygulaması: Dünü, Bugünü ve Yarını

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2208 - 2217, 29.10.2016

Öz

Bilindiği üzere toplumun en küçük birimini aile kurumu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile; insanlığın bir arada yaşamasıyla birlikte, bu bir arada yaşanmışlığı kurumsal hale getiren bir birim olarak tanımlanmaktadır. Aile; toplumların temelini oluştururken çeşitli fonksiyonlara sahip olduğu gibi kendi içinde bazı sorunları da barındırabilmektedir. Buna göre, geleneksel toplumlardan modern topluma geçiş ile birlikte toplumda yaşanan bir takım değişim ve dönüşümler aile kurumuna da yansımış ve böylelikle aile içi ilişkilerde yeni algılar ve yeni yaşam biçimleri ortaya çıkarmıştır. Söz konusu bu dönüşümler aile içi ilişkilerin bozulmasına ve iletişim çatışmalarına sebep olmuştur. Örneğin; aile birliği algısının ve evlilik yapısının değişmesi, eşler arası iletişim sorunları, boşanma, aile fertlerindeki madde bağımlılıkları, ebeveynlerin yaşlanması sonucu ortaya çıkan problemler, ergenlik dönemindeki sorunlar, ebeveyn-çocuk arasındaki iletişimsizlik, vb. sorunlar; ailede meydana gelen problemlerin çözümüne yönelik aile danışmanlığı uygulamasını ortaya çıkaran bazı etkenlerdir. Bu çalışmada modernleşmeyle birlikte meydana gelen toplumsal dönüşümlerin, aile kurumuna etkisi sonucu ortaya çıkan bir takım sorunları çözmeye yönelik aile danışmanlığı uygulamasının geçmişten günümüze tarihsel süreçteki rolü incelenecektir.

Kaynakça

 • Aktaş, A. M. (2015). Ben ve Ailem. Konya: Atlas Akademi.
 • ASAGEM. (2008). V. Aile Şurası: "Aile Destek Hizmetleri" Komisyon Kararları. Ankara: ASAGEM.
 • Baltacı, G. (2010). Aile Danışmanlığı Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Evli Kadınların Nitelikleri. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gladding, S. T. (2015). Aile Terapisi; Tarihi, Kuram ve Uygulamaları. (İ. Keklik, İ. Yıldırım, Dü, D. D. Kepir Savoly, F. Arıcı Şahin, İ. Keklik, Ö. Haskan Avcı, Ö. Ulaş, S. Demirtaş Zorbaz, . . . T. Acar, Çev.) Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
 • Göç, M. (2006). Ailelerin Psiko-Sosyal Sorunları ve Aile Danışma Merkezinden Yararlanma Eğilimleri. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güran, N. (1983, Ocak). Aile Hizmetleri. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, 1(1), 15-21.
 • III. Aile Şurası : Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. (1998). Ankara: Aile Araştırma Kurumu.
 • Kandiyoti, D. (1984). Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. E. Türköz (Dü.) içinde, Türkiye'de Ailenin Değişimi: Toplumbilimsel İncelemeler. Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
 • Kır, İ. (2011, Bahar). Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 381-404.
 • Kır, İ. (2011, Bahar). Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 381-404.
 • Korkut, Y. (2001). Aile Danşımanlığı ve Aile Terapisi Hizmetleri. İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, 22, 112-133.
 • Kuzgun, Y. (1991). Aile Danşımanlığı Hizmetleri. Türk Aile Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 87-92). içinde Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Nazlı, S. (2014). Aile Danışmanlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özabacı, N., & Erkan, Z. (2014). Aile Danışmanlığı, Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yörükoğlu, A. (2007). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Zastrow, C. H. (1995). The Practise of Social Work. California/Pasific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner ALGAN
0000-0003-1668-8965

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Algan, T. (2016). Aile Danışmanlığı Uygulaması: Dünü, Bugünü ve Yarını . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2208-2217 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260260
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.