Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Teşvik Kapsamında Elde Edilen Maddi Duran Varlıkların Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2193 - 2207, 29.10.2016

Öz

Teşvik, temel olarak belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, devlet tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi ve maddi olmayan destek, yardım ve özendirmeler şeklinde tanımlanmaktadır. Bugüne kadar devletler tarafından farklı zamanlarda birçok teşvikler gerçekleştirilmiştir. Bu teşvikler temel amacı kaynakların etkin ve doğru yönetimini amaçladığı gibi ülkenin refah seviyesinin yükseltilmesi ve özellikle bölgeler arası gelişmişlik düzeylerinin giderilmesini amaçlamaktadır. Verilen teşviklere genel olarak baktığımızda; parasal teşvikler, ayni teşvikler, vergi teşvikleri, garanti ve kefalet teşvikleri gibi destekleri sıralamak mümkündür. İşletmelerin faydalanmış olduğu bu teşviklerin uluslararası standartlara göre kayıtlaması ve raporlaması gerekmektedir. Çalışmada işletmelerin teşvik kapsamında elde ettikleri maddi duran varlıkların Muhasebe Standartları kapsamında değerlendirilmiş ve örnek muhasebe kayıtları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Ay, H.M. (2005). Yatırım Teşviklerinin Sabit Sermaye Üzerindeki Etkisi. Selçuk Üniversitesi Karaman İibf Dergisi. Sayı 5 (2), 176-184.
 • Coşkun, S. Ve Yoruldu, M.(2013).’’Teşvik Sisteminin Bölgesel Ekonomilere Getirdiği Vergisel Avantajların İncelenmesi’’,5.Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Elitaş, C. Ve Elitaş, B.L. (2010). Tms Tfrs Yorumlar Ve Örnek Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gökmen S. Emre K. (2012). Açıklamalı Örneklemeli Yeni Teşvik Sistemi, İsmmmo Yayınları, Sayı:151, Sayfa:22
 • Küçükkahraman, Burak.(2013). “Tms 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulamalar ’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar
 • Mat, H. (2007). Yatırım Ve İstihdamı Arttırmak Amacıyla Devletin Arsa, Arazi Ve Diğer Teşvik Uygulamaları, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık.
 • Oyman, T.(2013). “Isparta İlinde Teşvik Ve Destek Alan İşletmelerde Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi’’,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • Sönmez, F. (2005). Devlet Teşvik Ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 28(2005), 125-140.
 • Tmsk (2010) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Ifrs/Ias) İle Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Ankara, Tmsk Yayınları-5
 • Türkiye Muhasebe Standartları 20 Nolu Tebliğ. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması.30.12.2012http://Www.Kgk.Gov.Tr/Contents/Files/Tfrs2013/Tms/Tms20.Pdf
 • Ulusan, H.(2008).“ Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması”, Cilt:22, Atatürk Üniversitesi İibf Dergisi, Temmuz Sayı:2
 • Üzümcü, A. Ve Doğan, A. (2001). Türkiye Ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşviklerinin Gelişimi. Cumhuriyet Üniversitesi İibf Dergisi, Sayı 2 (1), 299-318.
 • Yıldız, F. Topal, Y. Ve Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “Tms20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standardı Işığında İncelenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi. Akü İibf Dergisi. Sayı (14) 1, 295-312.
 • 15.06.2012 Tarih Ve 28324 Sayılı Resmi Gazete Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2012/06/20120615-1.Htm
 • Türkiye Muhasebe Standartları, Http://Kgk.Gov.Tr/Contents/Files/-Tms16.Pdf (10.04.2016)

Within the Framework of Accounting Standards, Being Evaluated of Tangible Fixed Assets Obtained Within the Scope of Incentive

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2193 - 2207, 29.10.2016

Öz

Incentive is basically defined as tangible and intangible supports, assistance and encouragements provided by state in different ways so that some economic activities can improve themselves more rapidly as compared with others. Until now, state has put many incentives into effect in different times. Main aim of these incentives is to manage sources efficiently and productively and to increase welfare level and to correct especially development level between regions. When incentives are examined as whole, ıt is possible to array them as wage and real incentives, tax incentives and suretyship and guaranty incentives. Incentives, from which companies take benefit, is required to be noted down and be reported according to national standards in the process of accounting records. In this study, fixed assets, which companies acquire within the scope of incentive, are evaluated within the scope of Accounting Standards and explained on the basis of sample accounting records.

Kaynakça

 • Ay, H.M. (2005). Yatırım Teşviklerinin Sabit Sermaye Üzerindeki Etkisi. Selçuk Üniversitesi Karaman İibf Dergisi. Sayı 5 (2), 176-184.
 • Coşkun, S. Ve Yoruldu, M.(2013).’’Teşvik Sisteminin Bölgesel Ekonomilere Getirdiği Vergisel Avantajların İncelenmesi’’,5.Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Elitaş, C. Ve Elitaş, B.L. (2010). Tms Tfrs Yorumlar Ve Örnek Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gökmen S. Emre K. (2012). Açıklamalı Örneklemeli Yeni Teşvik Sistemi, İsmmmo Yayınları, Sayı:151, Sayfa:22
 • Küçükkahraman, Burak.(2013). “Tms 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulamalar ’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar
 • Mat, H. (2007). Yatırım Ve İstihdamı Arttırmak Amacıyla Devletin Arsa, Arazi Ve Diğer Teşvik Uygulamaları, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık.
 • Oyman, T.(2013). “Isparta İlinde Teşvik Ve Destek Alan İşletmelerde Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi’’,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • Sönmez, F. (2005). Devlet Teşvik Ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 28(2005), 125-140.
 • Tmsk (2010) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Ifrs/Ias) İle Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Ankara, Tmsk Yayınları-5
 • Türkiye Muhasebe Standartları 20 Nolu Tebliğ. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması.30.12.2012http://Www.Kgk.Gov.Tr/Contents/Files/Tfrs2013/Tms/Tms20.Pdf
 • Ulusan, H.(2008).“ Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması”, Cilt:22, Atatürk Üniversitesi İibf Dergisi, Temmuz Sayı:2
 • Üzümcü, A. Ve Doğan, A. (2001). Türkiye Ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşviklerinin Gelişimi. Cumhuriyet Üniversitesi İibf Dergisi, Sayı 2 (1), 299-318.
 • Yıldız, F. Topal, Y. Ve Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “Tms20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standardı Işığında İncelenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi. Akü İibf Dergisi. Sayı (14) 1, 295-312.
 • 15.06.2012 Tarih Ve 28324 Sayılı Resmi Gazete Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2012/06/20120615-1.Htm
 • Türkiye Muhasebe Standartları, Http://Kgk.Gov.Tr/Contents/Files/-Tms16.Pdf (10.04.2016)

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedat COŞKUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Coşkun, S. (2016). Teşvik Kapsamında Elde Edilen Maddi Duran Varlıkların Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2193-2207 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260259
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.