Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2144 - 2150, 29.10.2016

Öz

Türkiye’de muhasebe eğitimi uzun yıllardır ortaöğretim düzeyinden başlayarak lisansüstü düzeye kadar devam edecek şekilde yürütülmektedir. Muhasebe eğitiminin her düzeyinde kişi farklı mesleki bilgi ve beceriler kazanmaktadır. Muhasebe meslek mensubu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almış ve mesleğin gerektirdiği genel ve özel şartlara sahip kişilerden oluşmaktadır. Ancak, muhasebe bilgi sürecinde sadece Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler yer almamaktadır. Ön muhasebe elemanı, ara eleman ve/veya yardımcı eleman olarak isimlendirilmiş çeşitli zamanlarda aynı işi yapan ancak farklı isimlerle anılan kişiler istihdam edilmektedir. Farklı eğitim alanlarında, farklı düzeylerde eğitim almış kişiler karşılıklı etkileşim içerisinde muhasebe bilgi sürecine dahil olabilmektedir. Bu durum muhasebe bilgi sürecinin aşamalarına da yansımaktadır. Uzun yıllardan beri muhasebe eğitimine yönelik olarak muhasebe eğitiminin karmaşık ve sürekli değişen iş ortamının gerektirdiği yetenek ve yeterlilikleri kazandırmada başarılı olamadığıdır eleştirisi sıkça dile getirilmektedir.

Kaynakça

 • Akyüz, Y., Görmüş, A.Ş., ve Bektaş, Ç. (2008) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilginin artan ekonomik değeri ve işletmeler üzerindeki etkileri. http://www.paribus.tr.googlepages.com/akyuz2.doc, 17.01.2008, 1-10
 • Arzova, B. (2009), Muhasebe Teorisi, Türkmen Kitabevi.
 • Bedford, N., Knortz, H., Bathholomew, E.E. Vd, (2001), Future Accounting Education: Preparing for the Expanding Prefession, Special Reports.
 • Dinç, E. ve Abdioğlu, H. (2009), İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 12, S: 21, ss. 157-184.
 • Elitaş, C. (2012), Muhasebe Uygulamaları Açısından TMS TFRS’ye Geçiş Rehberi, Gazi Kitabevi.
 • Erkan, H. (2009), Türkiye’nin Stratejik Önceliği: AB Ya da Bilgi Toplumu, Strejik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 13, 1-20.
 • Karğın, M., Aktaş, R. ve Karğın, S. (2012), Geleceğin Muhasebecilerinin Stratejik Düşünme Yeteneklerinin Ölçümesi ve Değerlendirilmesi, Muhasebe ve DEnetime Bakış Dergisi, Kasım 2012, ss. 107- 134.
 • Koçel, T. (2011), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş.
 • Kutlu, H.A., ve Öztürk, S. (2015), Muhasebe Eğitiminde „Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Üzerine Görüşler, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, V:1, I:4, ss:1-22.
 • McGuigan, N. (2016), CreActive Accounting Education: Visioning Future-Oriented Accounting Programs Through a Reflective Unlearning of Current Practice, Journal of University Teaching E-Learning Practice V: 13, I: 2, 1-23.
 • Şahin, A. (2007), Eğitim Programlarının Demokratikleşmesine Vurulan Bir Kelepçe Olarak Sistem Yaklaşımı: Ne İçin ve Kim İçin Sistem Yaklaşımı?, Kuram ve Uygulama Bakımından Eğitim Bilimleri, 7(2), Mayıs Sayısı, ss. 929- 1055.

A Strategic Overview of the Future of Accounting Education

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2144 - 2150, 29.10.2016

Öz

Accounting education in Turkey are carried out so as to continue to postgraduate level for many years, starting from secondary level. All levels of professional accounting education is gaining different skills and knowledge. A professional accountant, Certified Public Accountant and received a license consists of people with general and special conditions required by the profession. However, only Public Accountants and Financial Advisors are not included in the process accounting information. Preliminary accounting staff, the intermediate and / or at various times been named as members help people who are called by different names but the same business who are employed. Different areas of education, trained at different levels in people who may be included in the accounting information process interaction. This is reflected in the accounting information process stage. Many years of experience in accounting education accounting for the complex and it’s to be successful in bringing criticism requires the skills and competencies of the constantly changing business environment education is frequently expressed.

Kaynakça

 • Akyüz, Y., Görmüş, A.Ş., ve Bektaş, Ç. (2008) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilginin artan ekonomik değeri ve işletmeler üzerindeki etkileri. http://www.paribus.tr.googlepages.com/akyuz2.doc, 17.01.2008, 1-10
 • Arzova, B. (2009), Muhasebe Teorisi, Türkmen Kitabevi.
 • Bedford, N., Knortz, H., Bathholomew, E.E. Vd, (2001), Future Accounting Education: Preparing for the Expanding Prefession, Special Reports.
 • Dinç, E. ve Abdioğlu, H. (2009), İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 12, S: 21, ss. 157-184.
 • Elitaş, C. (2012), Muhasebe Uygulamaları Açısından TMS TFRS’ye Geçiş Rehberi, Gazi Kitabevi.
 • Erkan, H. (2009), Türkiye’nin Stratejik Önceliği: AB Ya da Bilgi Toplumu, Strejik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 13, 1-20.
 • Karğın, M., Aktaş, R. ve Karğın, S. (2012), Geleceğin Muhasebecilerinin Stratejik Düşünme Yeteneklerinin Ölçümesi ve Değerlendirilmesi, Muhasebe ve DEnetime Bakış Dergisi, Kasım 2012, ss. 107- 134.
 • Koçel, T. (2011), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş.
 • Kutlu, H.A., ve Öztürk, S. (2015), Muhasebe Eğitiminde „Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Üzerine Görüşler, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, V:1, I:4, ss:1-22.
 • McGuigan, N. (2016), CreActive Accounting Education: Visioning Future-Oriented Accounting Programs Through a Reflective Unlearning of Current Practice, Journal of University Teaching E-Learning Practice V: 13, I: 2, 1-23.
 • Şahin, A. (2007), Eğitim Programlarının Demokratikleşmesine Vurulan Bir Kelepçe Olarak Sistem Yaklaşımı: Ne İçin ve Kim İçin Sistem Yaklaşımı?, Kuram ve Uygulama Bakımından Eğitim Bilimleri, 7(2), Mayıs Sayısı, ss. 929- 1055.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY
0000-0001-6963-2346

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Tarakcıoğlu Altınay, A. (2016). Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2144-2150 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260256
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.