Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effectıveness of Williams Method in the Case of Overdispersion in Logistic Regression: Application of Financial Distress for BIST 100 Index

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1958 - 1971, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259481

Öz

In logistic regression, having higher observed variation than expected variation is called as overdispersion. Pearson chi-square and deviance goodness of statistics are used to determine overdispersion in logistic regression. Different methods can be used in the case of overdispersion where goodness of fit of the model and parameter estimations are not confidential. Williams method is widely used for overdipersion situations. In this study, logistic regression analysis was built  in order to classifiy firms of  BIST 100 index for financial distress. At the end of this analysis overdispersion was determined and parameters were re-estimatied by Williams method in order to detect the efficeny of the method. 

Kaynakça

 • Agresti, A. (1996). Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Akbulut, R. ve Rençber, Ö. F. (2015). Veri Zarflama ve Lojistik Regresyon Analizi ile Çimento İşletmelerinde Finansal Performansa Dayalı Etkinliklerin Değerlendirilmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 123-135.
 • Allison, P. D. (1999). Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application, SAS Institude Inc., USA.
 • Alpar, R. (2011). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • Altman, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, Third Edition, John and Wiley & Sons Inc., New York.
 • Aydın, N. ve Arı, E. (2016). Hanehalkı Otomobil Talebini Belirleyen Etkenlerin İkili Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği, Kastomonu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (1), 1-22.
 • Cameron, A. C. ve Trivedi, P. K. (1998). Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • Cox, R. (1983). Some Remarks on Overdispersion, Biometrika, 70 (1), 269-274.
 • Czado, C. (2003). Overdispersion in Logistic Regression, Erişim:[http://www-m4.ma.tum.de/courses/GLM/lec5.pdf], Erişim Tarihi: 28.09.2016.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications, 3 th Edition, New York.
 • Hilbe, J. M. (2009). Logistic Regression Models, Chapman & Hall/ CRC Press, New York.
 • Hosmer, D. W. ve Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, Second Edition, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • İyit, N. ve Genç A. (2005). Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkin Bir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi, S.Ü. Fen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 25 (1), 19-27.
 • Saefuddin, A. Setiabudi N. A. ve Achsani, N. A. (2011). The Effect of Overdispersion on Regression Based Decision with Application to Churn Analysis on Indonesian Mobile Phone Industry, European Journal of Scientific Research, 60(4), pp. 602-610
 • SAS (2007). SAS / STAT Software: Changes and Enhancements to SAS / SDTAT Software in Versions 7 and 8, SAS Institute Inc., North Carolina.
 • Slaton, T. L. Piegorsch, W. W., ve Durham, S. D. (2000). Estimation and Testing with Overdispersed Proportions Using the Beta- Logistic Regression Model of Heckman and Willis, Biometrics, 56(1), 125-133.
 • Suarez, J. ve Susman O. (2004). Financial Distress, Bankruptcy Law and The Business Cycle, Erişim:[http://www.finance.ox.ac.uk/file_links/finecon_papers/2004fe07.pdf], Erişim Tarihi: 19.08.2016.
 • Stokes, M. E. Davis, C. S. ve Koch G. G. (2000). Categorical Data Analysis Using The SAS System, John Wiley &Sons Inc., New York.
 • Williams, R. (2006). Generalized Ordered Logit / Partial Proportional Odds Models for Ordinal Dependent Variables, The Stata Journal, 6(1), 58-82.
 • Wilson J. R. ve Lorenz K. A. (2015). Modeling Binary Correlated Responses Using SAS, SPSS and R,ICSA Book Series İn Statistics 9, Springer Publishing., Switzerland.
 • Yeşilova, A. ve Kasap, İ. (2008). Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi,18 (1), 21-25.

Lojistik Regresyonda Aşırı Yayılım Durumunda Williams Yönteminin Etkinliği: BİST 100 Firmaları için Mali Başarısızlığın Belirlenmesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1958 - 1971, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259481

Öz

Lojistik regresyonda, gözlenen varyansın beklenen varyansdan büyük olması aşırı yayılım olarak tanımlanmaktadır. Problemin belirlemesinde, Pearson ki-kare ile sapma uyum istatistiklerinden yararlanılır. Aşırı yayılım durumunda model uyum istatistiklerine ve parametre tahminlerine güvenilmeyeceği için, bu durumu dikkate alan farklı yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemlerin en bilineni Williams metodudur. Bu çalışmada, BİST 100 endeksinde işlem gören firmalara yönelik mali başarısızlığı belirlemek amaçlı bir sınıflama lojistik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, aşırı yayılım tespit edilerek, Williams metodu ile parametreler yeniden tahmin edilmiş ve doğru sınıflama oranının arttığı gözlenerek yöntemin etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Agresti, A. (1996). Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Akbulut, R. ve Rençber, Ö. F. (2015). Veri Zarflama ve Lojistik Regresyon Analizi ile Çimento İşletmelerinde Finansal Performansa Dayalı Etkinliklerin Değerlendirilmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 123-135.
 • Allison, P. D. (1999). Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application, SAS Institude Inc., USA.
 • Alpar, R. (2011). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • Altman, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, Third Edition, John and Wiley & Sons Inc., New York.
 • Aydın, N. ve Arı, E. (2016). Hanehalkı Otomobil Talebini Belirleyen Etkenlerin İkili Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği, Kastomonu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (1), 1-22.
 • Cameron, A. C. ve Trivedi, P. K. (1998). Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • Cox, R. (1983). Some Remarks on Overdispersion, Biometrika, 70 (1), 269-274.
 • Czado, C. (2003). Overdispersion in Logistic Regression, Erişim:[http://www-m4.ma.tum.de/courses/GLM/lec5.pdf], Erişim Tarihi: 28.09.2016.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications, 3 th Edition, New York.
 • Hilbe, J. M. (2009). Logistic Regression Models, Chapman & Hall/ CRC Press, New York.
 • Hosmer, D. W. ve Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, Second Edition, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • İyit, N. ve Genç A. (2005). Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkin Bir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi, S.Ü. Fen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 25 (1), 19-27.
 • Saefuddin, A. Setiabudi N. A. ve Achsani, N. A. (2011). The Effect of Overdispersion on Regression Based Decision with Application to Churn Analysis on Indonesian Mobile Phone Industry, European Journal of Scientific Research, 60(4), pp. 602-610
 • SAS (2007). SAS / STAT Software: Changes and Enhancements to SAS / SDTAT Software in Versions 7 and 8, SAS Institute Inc., North Carolina.
 • Slaton, T. L. Piegorsch, W. W., ve Durham, S. D. (2000). Estimation and Testing with Overdispersed Proportions Using the Beta- Logistic Regression Model of Heckman and Willis, Biometrics, 56(1), 125-133.
 • Suarez, J. ve Susman O. (2004). Financial Distress, Bankruptcy Law and The Business Cycle, Erişim:[http://www.finance.ox.ac.uk/file_links/finecon_papers/2004fe07.pdf], Erişim Tarihi: 19.08.2016.
 • Stokes, M. E. Davis, C. S. ve Koch G. G. (2000). Categorical Data Analysis Using The SAS System, John Wiley &Sons Inc., New York.
 • Williams, R. (2006). Generalized Ordered Logit / Partial Proportional Odds Models for Ordinal Dependent Variables, The Stata Journal, 6(1), 58-82.
 • Wilson J. R. ve Lorenz K. A. (2015). Modeling Binary Correlated Responses Using SAS, SPSS and R,ICSA Book Series İn Statistics 9, Springer Publishing., Switzerland.
 • Yeşilova, A. ve Kasap, İ. (2008). Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi,18 (1), 21-25.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda H. SEZGİN

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Sezgin, F. H. (2016). Lojistik Regresyonda Aşırı Yayılım Durumunda Williams Yönteminin Etkinliği: BİST 100 Firmaları için Mali Başarısızlığın Belirlenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1958-1971 . DOI: 10.15869/itobiad.259481
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.