Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Economic integration of the CIS countries in modern conditions.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1879 - 1891, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259334

Öz

The study of integration processes in the CIS countries at the present time is essential for the real estimation of economic interrelation in the post-Soviet space. This present topic with its complexity and inconsistency differs from overall situation in the Commonwealth of Independent States. There is a need for objective study of the real state of trade and economic cooperation, assessment of the prospects of the integration process and the development of the new effective approaches aiming to improve cooperation of independent States and forms and methods of their implementation. In the present article the following aspects are considered: the level of trade and economic cooperation of independent States in modern conditions and the integration of the Association with the countries of the CIS and problems of economic integration. Considered that the most important role in the integration processes in the CIS countries plays Russia, the nature of its trade and economic relations and political relations with partners in the post-Soviet space will provide the impact on the viability of the integration Association. Therefore, the article focuses on the current state of economic development of Russia itself and its role in the region.

Kaynakça

 • Yearbook CIS: problems, search, solutions in 2012.- ed. RUDN. M.
 • Ziyadullaev N. The Union of independent States: the disintegration and reintegration // Society and economy. - 1998. - No. 2. - S. 195.
 • Moiseev E. G. International legal basis of cooperation of the CIS countries: the textbook / Under the editorship of K. A. Bekyashev. – M.: Yurist, 1997.
 • Reznikova O. Modernization of Russia and interaction in CIS countries // World economy and international relations. - 2000. - No. 3. - P. 61.
 • The Commonwealth of Independent States: history and modernity. - M., 2009.
 • Customs service of Russia, http://www.customs.ru/
 • Fedulova N. G. "Russia's Influence in CIS countries: humanitarian aspects" // me I MO,
 • No.5,may2007.
 • Shkvarya L.V “International economic integration in the world economy”. Study guide,M. INFRA-M,2015
 • http://www.cisstat.com/
 • http://customstat.ru

Günümüz Koşullarında Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Ekonomik Entegrasyon

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1879 - 1891, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259334

Öz

Sovyet dönemi sonrası BDT ülkelerinde yaşanan entegrasyon sürecinin değerlendirilmesi açısından günümüzdeki iş ilişkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu konu karmaşıklığı ve çelişkili niteliğiyle Bağımsız Devletler Topluluğundaki genel durumdan farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, ticari ve iktisadi işbirliğinin reel durumu, entegrasyon sürecinin değerlendirilmesi ve bağımsız devletler arasındaki işbirliğini iyileştirecek yeni ve etkili yaklaşımların geliştirilmesi ile bu yaklaşımların uygulama şekil ve yöntemleri üzerine tarafsız bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Çalışmamızda BDT devletleri arasında, mevcut koşullarda ekonomik entegrasyon sağlanması yolunda ticari ve ekonomik işbirliği ve ekonomik entegrasyon kapsamında var olan sorunlar üzerinde durulmuştur.  Vurgulamak gerekir ki, eski Sovyetler Birliğinden gelen bir işbirliğinin devamı olarak, entegrasyon sürecinde ticari, ekonomik ve siyası ilişkilerin yürütülmesinde en önemli etken Rusya’nın rolü olacaktır. Bu nedenle, çalışmada özellikle Rusya’nın günümüzdeki ekonomik gelişimi ve bölge üzerindeki rolü ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Yearbook CIS: problems, search, solutions in 2012.- ed. RUDN. M.
 • Ziyadullaev N. The Union of independent States: the disintegration and reintegration // Society and economy. - 1998. - No. 2. - S. 195.
 • Moiseev E. G. International legal basis of cooperation of the CIS countries: the textbook / Under the editorship of K. A. Bekyashev. – M.: Yurist, 1997.
 • Reznikova O. Modernization of Russia and interaction in CIS countries // World economy and international relations. - 2000. - No. 3. - P. 61.
 • The Commonwealth of Independent States: history and modernity. - M., 2009.
 • Customs service of Russia, http://www.customs.ru/
 • Fedulova N. G. "Russia's Influence in CIS countries: humanitarian aspects" // me I MO,
 • No.5,may2007.
 • Shkvarya L.V “International economic integration in the world economy”. Study guide,M. INFRA-M,2015
 • http://www.cisstat.com/
 • http://customstat.ru

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramiz TEYUBOGLU Bu kişi benim


Tahire HÜSEYİNLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Teyuboglu, R. & Hüseyinli, T. (2016). Günümüz Koşullarında Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Ekonomik Entegrasyon . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1879-1891 . DOI: 10.15869/itobiad.259334
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.