Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Economic Literacy of Kastamonu University Students

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1865 - 1878, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259311

Öz

The ability to interpret the economic developments and the effects of these developments are defined as economic literacy. By the help of economic literacy, rational individuals can understand world economy, the results of economic policies. This will help them to make right economic decisions. In this regard we aimed to measure economic literacy of Kastamonu University Students by using scale that was developed in earlier researches. We conducted survey to 428 students in Faculties, High Schools and Vocational School in Kastamonu centre. We tested our hypotheses and applied factor analysis so that we reached remarkable results which can contribute to literature. According to results students are sufficient in economic literacy and trust themselves, however they have to do more in improving their skills.

Kaynakça

 • Akın, B. ve Demirel, Y. (2015). “Entrepreneurship Education and Perception Change: The Preliminary Outcomes of Compulsory Entrepreneurship Cours Experience in Turkey”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 34, 15-26.
 • Altıntaş, K.M. (2009). “Belirlenmiş Katkı Esaslı Emeklilik Planlarında Finansal Eğitimin Önemi: Katılımcıların Finansal Okuryazarlığı Çerçevesinde Alternatif Bir Yatırım Eğitimi Modeli”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 5(9), 151-176
 • Chen, H. ve Volpe, R.P. (1998). “An Analysis Of Personal Financial Literacy Among College Students”. Financial Services Review. 7(2), 107-128.
 • Eleren, A. (2007). “Eğitim Başarısının Artırılmasında Süreç Geliştirme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. IX(II), 1-25
 • Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2011). “Ekonomi Okur-Yazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. XXX(1), 59-73.
 • Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2008). “Economic Literacy of University Students: A Sample from Anadolu University” (May 25) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1137610 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1137610
 • Gutnu, M.M ve Cihangir, M. (2015). “ Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkutata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(10), Mart, 415-424.
 • Gümüş, N.; Kandemir, O. ve Benli, T. (2016). “Azeri ve Türk Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. 1.Uluslararası Abana Sempozyumu. 20-21 Mayıs.
 • Huston, S. (2010). “Measuring Financial Literacy”. The Journal of Consumer Affairs. 44(2), 296-316.
 • Küçük, O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Lusardi, A.; Mitchell, O.S.; Curto, V. (2010). “Financial literacy among the young: Evidence and implications for consumer policy”. CFS Working Paper. No. 2010/09, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-78626
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2011). “Financial Literacy Around The World: An Overview”. NBER Working Paper. 17107, http://www.nber.org/papers/w17107
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2007). “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications For Financial Education Programs”. Business Economics. 42(1).
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2005). “Financial Literacy and Planning: Implications For Retirement Wellbeing”. Michigan Retirement Research Center. Working Paper: WP2005-108, http://www.nber.org/papers/w17078 (Tarih:09.05.2016).
 • Mercan, N.; Oyur, E.; Altınay, A. ve Aksanyar, Y. (2012). “Ekonomi Okuryazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma”. Ekonomi Bilimler Dergisi. 4(2), 109-118
 • Solmaz, S.A.; Aksoy, Ö.; Şengül, S. ve Sarıışık, M. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 16(26), 41-55
 • Van Rooij, M.; Lusardi, A.; Alessie, R. J. M. (2007). “Financial literacy and stock market participation”. CFS Working Paper. No. 2007/27, http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-50981
 • Yardımcıoğlu, F.; Gürdal, T. ve Altundemir, M.E. (2014). “Education and Economic Growth: A Panel Cointegration Approach in OECD Countries (1980-2008)”. Eğitim ve Bilim, 39.

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1865 - 1878, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259311

Öz

Ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini yorumlayabilme yeteneğine ekonomi okuryazarlığı denilmektedir. Ekonomi okuryazarlığı sayesinde rasyonel bireyler dünyayı ve ekonomi politikalarının sonuçlarını doğru biçimde idrak edebileceklerdir. Bu da onların doğru iktisadi kararlar almalarına yardımcı olacaktır. Bu çerçevede çalışmamızda, daha önceki akademik çalışmalarda geliştirilen ölçekler yardımıyla Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığının ölçülmesi amaçlanmıştır. Kastamonu merkezde bulunan Fakülteler, yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulunda toplam 428 öğrenciye anket uygulanmıştır. Hipotezlerimizi test etmek ve faktör analizi uygulamak suretiyle ekonomi literatürüne katkı sağlayacak biçimde dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlara göre öğrenciler ekonomi okuryazarlığı konusunda yeterlidir ve kendilerine güvenmektedirler. Fakat daha yapmaları gerekenler bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Akın, B. ve Demirel, Y. (2015). “Entrepreneurship Education and Perception Change: The Preliminary Outcomes of Compulsory Entrepreneurship Cours Experience in Turkey”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 34, 15-26.
 • Altıntaş, K.M. (2009). “Belirlenmiş Katkı Esaslı Emeklilik Planlarında Finansal Eğitimin Önemi: Katılımcıların Finansal Okuryazarlığı Çerçevesinde Alternatif Bir Yatırım Eğitimi Modeli”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 5(9), 151-176
 • Chen, H. ve Volpe, R.P. (1998). “An Analysis Of Personal Financial Literacy Among College Students”. Financial Services Review. 7(2), 107-128.
 • Eleren, A. (2007). “Eğitim Başarısının Artırılmasında Süreç Geliştirme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. IX(II), 1-25
 • Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2011). “Ekonomi Okur-Yazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. XXX(1), 59-73.
 • Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2008). “Economic Literacy of University Students: A Sample from Anadolu University” (May 25) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1137610 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1137610
 • Gutnu, M.M ve Cihangir, M. (2015). “ Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkutata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(10), Mart, 415-424.
 • Gümüş, N.; Kandemir, O. ve Benli, T. (2016). “Azeri ve Türk Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. 1.Uluslararası Abana Sempozyumu. 20-21 Mayıs.
 • Huston, S. (2010). “Measuring Financial Literacy”. The Journal of Consumer Affairs. 44(2), 296-316.
 • Küçük, O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Lusardi, A.; Mitchell, O.S.; Curto, V. (2010). “Financial literacy among the young: Evidence and implications for consumer policy”. CFS Working Paper. No. 2010/09, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-78626
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2011). “Financial Literacy Around The World: An Overview”. NBER Working Paper. 17107, http://www.nber.org/papers/w17107
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2007). “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications For Financial Education Programs”. Business Economics. 42(1).
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O.S. (2005). “Financial Literacy and Planning: Implications For Retirement Wellbeing”. Michigan Retirement Research Center. Working Paper: WP2005-108, http://www.nber.org/papers/w17078 (Tarih:09.05.2016).
 • Mercan, N.; Oyur, E.; Altınay, A. ve Aksanyar, Y. (2012). “Ekonomi Okuryazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma”. Ekonomi Bilimler Dergisi. 4(2), 109-118
 • Solmaz, S.A.; Aksoy, Ö.; Şengül, S. ve Sarıışık, M. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 16(26), 41-55
 • Van Rooij, M.; Lusardi, A.; Alessie, R. J. M. (2007). “Financial literacy and stock market participation”. CFS Working Paper. No. 2007/27, http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-50981
 • Yardımcıoğlu, F.; Gürdal, T. ve Altundemir, M.E. (2014). “Education and Economic Growth: A Panel Cointegration Approach in OECD Countries (1980-2008)”. Eğitim ve Bilim, 39.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan DİLEK Bu kişi benim


Orhan KÜÇÜK


Ali ELEREN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Dilek, S. , Küçük, O. & Eleren, A. (2016). Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1865-1878 . DOI: 10.15869/itobiad.259311
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.