Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Working Papers in Independent Audit According to Turkish Auditing Standard No.230

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1792 - 1808, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259185

Öz

Independent audit activities in Turkey is being conducted abide by Turkish Auditing Standards and relevant standards are formed by Public Oversight Agency and brought into force after publishing in official journal. “Independent Auditors” and “Independent Audit Institutions” are responsible for performing audit activities and they have duties like gathering documents and evidences for companies’ claims. These documents and information are audit evidences. All evidences basing on documents that are collected by auditors are categorized as working papers. Working papers are documentations of important issues which serve as proof for complying with international auditing standards and supporting auditors opinions, they establish basement for audit reports. On this basis a notification is published by Public Oversight Agency for documentation of audit. The aim of this study is to introduce working papers that have big importance in audit discipline and to handle international audit standard no.230. In the study, documentation concept in auditing is mentioned and samples of working papers are provided. 

Kaynakça

 • Aikins, S. K. (2013). Government Internal Audits: The Determinants of Quality Supervisory Review of Audit Documentation, International Journal of Public Administration, Vol:36,
 • Akdoğan, Nalan, Melike Aktaş ve Ozan Gülhan (2015). Borsa İstanbul’da Bağımsız Denetim Şirketleri ve Bağımsız Denetim Görüşleri Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:17 (1).
 • Arens, A. A., James K. L. (1997). Auditing An Integrated Approach, The Prentice Hall, United States of America.
 • Bozkurt, N. (2012). Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, Murat (2002). Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5.
 • Erdoğan, M., Nurten E., Cömert, N., Uzun, A.K. ve Yılancı, M. (2013). Denetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Gürol, Burcu ve Tayfun Tüysüzoğlu (2016). Türkiye’de Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Nezdinde Bağımsız Denetim Yapan Denetim Kuruluşlarının Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:47.
 • Kaval, H., Karapınar, A., Bayırlı, R., Altay, A. ve Torun, S. (2015). Türkiye Denetim Standartları Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Bağımsız Denetim Standardı 210, 220, 240, 250, 260, 300, 315, 320, 450, 540, 550, 610
 • KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Bağımsız Denetim Standardı 230
 • , (2013). Türkiye Denetim Standartları- Kalite Kontrol Standardı 1
 • Özbirecikli, M. (2015). BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi: Çalışma Kağıtları, MUFAD Çalıştayı PPT Sunumu, Kahramanmaraş.
 • Payne, A. E. and Robert J. R. (2008) Audit Documentation Methods: A Path Model of Cognitive Processing, Memory, and Performance, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol:27, No:1
 • Selimoğlu, S., Özbirecikli M., Uzay, Ş., Kurt, G., Alagöz, A. ve Yanık, S. (2014). Muhasebe Denetimi, Gazi Kitapevi, Ankara
 • TÜRMOB - 2011-2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Dersi Uygulama Eğitimi Notları
 • Udeh, A. I. (2013). Integration of Accounting Research and Documentation in Audit Mini-Cases, Journal of Business and Accounting, Vol:6, No:1
 • Varıcı, İ. (2014). Muhasebe ve Denetim Standartları Açısından Muhasebe Tahminleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı:2
 • Whittington, O. R. ve Kurt P. (1992). Principles of Auditing, Irwin, United States of America,
 • Whittington, O. R., Lynford G., Gertchen F. and John A. (2006). Advancing the Audit Documentation Standard, Journal of Accountancy, June 2006.
 • Yereli ,A. (2016). Türkiye’de Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sistemi ve Kalite Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.

Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtlarının 230 No’lu Türkiye Denetim Standardı Açısından İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1792 - 1808, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259185

Öz

Türkiye’de bağımsız denetim faaliyetleri, Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılmakta olup, söz konusu bu standartlar Kamu Gözetimi Kurulu tarafından uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulmuş ve Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilen "Bağımsız Denetim Kuruluşları" ve "Bağımsız Denetçiler" bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmekte olup, söz konusu bu faaliyetleri sırasında işletmenin iddialarına dayanak oluşturacak birçok kanıt, belge vb. toplamak durumundadırlar. Bu belgeler ve bilgiler denetim kanıtlarıdır. Bağımsız denetçinin topladığı belgeye dayalı denetim kanıtlarının tamamı çalışma kağıtları olarak adlandırılır. Denetim raporuna temel olan çalışma kağıtları, denetçinin görüşünü destekleyen ve denetimin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yapıldığının kanıtını sağlayacak önemli konuların belgelendirmesidir.  Bu bağlamda Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız denetimin belgelendirilmesine ilişkin bir tebliğ yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, denetimde mesleğinde büyük önem taşıyan çalışma kağıtlarını 230 No’lu Uluslararası denetim standardı esas alınarak tanıtmaktır. Çalışmada denetimde belgelendirme kavramına değinilmiş ve çalışma kağıdı örneklerine yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Aikins, S. K. (2013). Government Internal Audits: The Determinants of Quality Supervisory Review of Audit Documentation, International Journal of Public Administration, Vol:36,
 • Akdoğan, Nalan, Melike Aktaş ve Ozan Gülhan (2015). Borsa İstanbul’da Bağımsız Denetim Şirketleri ve Bağımsız Denetim Görüşleri Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:17 (1).
 • Arens, A. A., James K. L. (1997). Auditing An Integrated Approach, The Prentice Hall, United States of America.
 • Bozkurt, N. (2012). Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, Murat (2002). Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5.
 • Erdoğan, M., Nurten E., Cömert, N., Uzun, A.K. ve Yılancı, M. (2013). Denetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Gürol, Burcu ve Tayfun Tüysüzoğlu (2016). Türkiye’de Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Nezdinde Bağımsız Denetim Yapan Denetim Kuruluşlarının Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:47.
 • Kaval, H., Karapınar, A., Bayırlı, R., Altay, A. ve Torun, S. (2015). Türkiye Denetim Standartları Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Bağımsız Denetim Standardı 210, 220, 240, 250, 260, 300, 315, 320, 450, 540, 550, 610
 • KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Bağımsız Denetim Standardı 230
 • , (2013). Türkiye Denetim Standartları- Kalite Kontrol Standardı 1
 • Özbirecikli, M. (2015). BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi: Çalışma Kağıtları, MUFAD Çalıştayı PPT Sunumu, Kahramanmaraş.
 • Payne, A. E. and Robert J. R. (2008) Audit Documentation Methods: A Path Model of Cognitive Processing, Memory, and Performance, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol:27, No:1
 • Selimoğlu, S., Özbirecikli M., Uzay, Ş., Kurt, G., Alagöz, A. ve Yanık, S. (2014). Muhasebe Denetimi, Gazi Kitapevi, Ankara
 • TÜRMOB - 2011-2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Dersi Uygulama Eğitimi Notları
 • Udeh, A. I. (2013). Integration of Accounting Research and Documentation in Audit Mini-Cases, Journal of Business and Accounting, Vol:6, No:1
 • Varıcı, İ. (2014). Muhasebe ve Denetim Standartları Açısından Muhasebe Tahminleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı:2
 • Whittington, O. R. ve Kurt P. (1992). Principles of Auditing, Irwin, United States of America,
 • Whittington, O. R., Lynford G., Gertchen F. and John A. (2006). Advancing the Audit Documentation Standard, Journal of Accountancy, June 2006.
 • Yereli ,A. (2016). Türkiye’de Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sistemi ve Kalite Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçkin GÖNEN

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Gönen, S. (2016). Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtlarının 230 No’lu Türkiye Denetim Standardı Açısından İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1792-1808 . DOI: 10.15869/itobiad.259185
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.