Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Where are SMEs in Human Resource Management of? An Application on SMEs in Eskisehir

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1777 - 1791, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259169

Öz

In the world and our country, SMEs constitute a major part of total business in the new economic order. SMEs having great importance in terms of countries’ economies have to learn competing in all areas to be able to sustain their lives. The most important factors that SMEs have so as to adapt to competitive conditions are human capital and management of this capital effectively. This case has increased the importance of human resource management in SMEs and has been the main motivating factor in being made this research. Research was conducted by using survey method Eskisehir on SMEs operating in the province. Research data was analyzed by using SPSS program. Research is in the form of descriptive and quantitative search. With this research, the levels and properties of works that SMEs performing in Eskisehir province conduct with regard to human resource management have been explained by being identified. As a result of research, it has been seen that there are major shortcomings in their perspectives to the issue and works which SMEs perform with regard to human resource management.

Kaynakça

 • Bacon N., Hoque KIM. (2005). HRM in the SME Sector: Valuable Employees and Coercive Networks, International Journal of Human Resource Management 16(11), Kasım, 1976-1999.
 • Benligiray, Serap. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi, Bölüm.1, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Bilgin, Leman. (2007). Personel Bulma ve Seçme, Bölüm.4, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed.: Ramazan GEYLAN, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Bingöl, Dursun. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basımevi.
 • Brizek, M., G. (2013). Explaining Corporate Entrepreneurship: A Contemporary Literature Investigation, Journal of Management and Marketing Research, 14, 12.
 • Budak, Gönül. (2016). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çolak, Aytül. (2007). İnsan Kaynağını Bulma ve Seçme, Bölüm.4, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Çiftçi, Birgül. (2007). Performans Değerlemesi, Bölüm.7, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ekmekçi, T., Özge. (2014). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm.2, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Filkıewicz, S. (2005). Improvement of Competitiveness of Polish SME‟s through Human Resources Development; EU-Programmes, Uluslararası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, 19-22 Mayıs, Bandırma, 5-17.
 • Guest, D. E. (1989). Human Resource Management: Its Implications for Industrial Relations and Trade Unions, İçinde Storey, J. Ed: New Perspectives on Human Resource Management, Routledge, London.
 • İnce, Mehmet. (2005). Değişim Olgusu ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Fonksiyonları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 319.
 • Mayson, S., R, Barrett. (2006). The Science and Practice of HRM in Small Firms, Human Resource Management Review, Kasım, 16(4), 447-455.
 • Öğüt, A., Akgemci, Tahir ve Demirsel, M. Tahir,. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.12.
 • Özler, E., Derya, (2007). İnsan Kaynakları Planlaması, Bölüm.2, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Schuler, R., S. (1992). Strategic Human Resource Management: Linking the People with the Strategic Needs of the Business, Organizational Dynamics, Summer.
 • Serinkan, Celalettin. (2007). İnsan Kaynağının Eğitimi ve Eğitim Yönetimi, Bölüm.5, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 114-115.
 • Taşçı, Deniz. (2007). Kariyer Yönetimi, Bölüm.7, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Tonus, Zümrüt. (2007). İnsan Kaynakları Planlaması, Bölüm.3, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Tseng Ya-Fen, Tzai-Zang Lee. (2009). Comparing Appropriate Decision Support of Human Resource Practices on Organizational Performance with DEA/AHP model, Expert Systems with Applications, 36, 6548–6558.

KOBİ’ler İnsan Kaynakları Yönetiminin Neresinde? Eskişehir KOBİ’lerinde Bir Uygulama

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1777 - 1791, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259169

Öz

KOBİ’ler yeni ekonomik düzen içerisinde Dünya'da ve ülkemizde toplam işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülke ekonomileri açısından bu kadar önem arz eden KOBİ’ler, yaşamlarını sürekli kılabilmek için her alanda rekabet edebilmeyi öğrenmek zorundadır. KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlamada sahip oldukları en önemli faktör çalıştırdıkları insan sermayesi ve bu sermayenin etkin bir şekilde yönetilmesidir. Bu durum KOBİ’lerde insan kaynakları yönetiminin önemini artırmış ve bu araştırmanın yapılmasında temel güdüleyici faktör olmuştur. Araştırma Eskişehir ilinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma, tanımlayıcı ve nicel bir araştırma şeklindedir. Araştırmayla Eskişehir ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları yönetimiyle ilgili yaptıkları çalışmaların düzeyi ve özellikleri tespit edilerek açıklanmıştır. Araştırma sonucunda KOBİ‘lerin insan kaynakları yönetimiyle ilgili yaptıkları çalışmalarda ve konuya bakış açılarında önemli eksiklikleri bulunduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Bacon N., Hoque KIM. (2005). HRM in the SME Sector: Valuable Employees and Coercive Networks, International Journal of Human Resource Management 16(11), Kasım, 1976-1999.
 • Benligiray, Serap. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi, Bölüm.1, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Bilgin, Leman. (2007). Personel Bulma ve Seçme, Bölüm.4, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed.: Ramazan GEYLAN, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Bingöl, Dursun. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basımevi.
 • Brizek, M., G. (2013). Explaining Corporate Entrepreneurship: A Contemporary Literature Investigation, Journal of Management and Marketing Research, 14, 12.
 • Budak, Gönül. (2016). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çolak, Aytül. (2007). İnsan Kaynağını Bulma ve Seçme, Bölüm.4, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Çiftçi, Birgül. (2007). Performans Değerlemesi, Bölüm.7, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ekmekçi, T., Özge. (2014). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm.2, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Filkıewicz, S. (2005). Improvement of Competitiveness of Polish SME‟s through Human Resources Development; EU-Programmes, Uluslararası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, 19-22 Mayıs, Bandırma, 5-17.
 • Guest, D. E. (1989). Human Resource Management: Its Implications for Industrial Relations and Trade Unions, İçinde Storey, J. Ed: New Perspectives on Human Resource Management, Routledge, London.
 • İnce, Mehmet. (2005). Değişim Olgusu ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Fonksiyonları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 319.
 • Mayson, S., R, Barrett. (2006). The Science and Practice of HRM in Small Firms, Human Resource Management Review, Kasım, 16(4), 447-455.
 • Öğüt, A., Akgemci, Tahir ve Demirsel, M. Tahir,. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.12.
 • Özler, E., Derya, (2007). İnsan Kaynakları Planlaması, Bölüm.2, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Schuler, R., S. (1992). Strategic Human Resource Management: Linking the People with the Strategic Needs of the Business, Organizational Dynamics, Summer.
 • Serinkan, Celalettin. (2007). İnsan Kaynağının Eğitimi ve Eğitim Yönetimi, Bölüm.5, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 114-115.
 • Taşçı, Deniz. (2007). Kariyer Yönetimi, Bölüm.7, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Tonus, Zümrüt. (2007). İnsan Kaynakları Planlaması, Bölüm.3, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1747.
 • Tseng Ya-Fen, Tzai-Zang Lee. (2009). Comparing Appropriate Decision Support of Human Resource Practices on Organizational Performance with DEA/AHP model, Expert Systems with Applications, 36, 6548–6558.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürkan HAŞİT
0000-0001-9093-4402

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Haşit, G. (2016). KOBİ’ler İnsan Kaynakları Yönetiminin Neresinde? Eskişehir KOBİ’lerinde Bir Uygulama . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1777-1791 . DOI: 10.15869/itobiad.259169
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.