Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1757 - 1765, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259113

Öz

2008 yılında ABD’de başlayan ve tüm ekonomileri etkisi altına alan küresel finansal kriz, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde finansal gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisi, 2003Q1-2015Q4 dönemine ait veriler ile Hacker ve Hatemi-J nedensellik testi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan finansal gelişme göstergeleri ve ekonomik büyüme göstergesi arasında kriz öncesi dönemde nedensellik ilişkisi bulunamazken, kriz sonrası dönemde ilgili değişkenler arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial Development and Economic Growth: Another Look at the Evidence from Developing Countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131–150.
 • Altıntaş, H., & Ayrıçay, Y. (2010). Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987–2007. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 71–98.
 • Altunç, Ö. F. (2008). Türkiye’de Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 113–127.
 • Aslan, Ö., & Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (4), 12–28.
 • Baltagi, B. H., Demetriades, P. O., & Law, S. H. (2008). Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data. Journal of Development Economics, 89(2), 285–296. Retrieved from http://ideas.repec.org/p/max/cprwps/107.html
 • Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial Intermediation and Endogenous Growth. The Review of Economic Studies, 58(2), 195. http://doi.org/10.2307/2297964
 • Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries. Journal of Development Economics, 51(2), 387–411. http://doi.org/10.1016/S0304-3878(96)00421-X
 • Fry, M. F. (1978). Money and Capital or Financial Depeening in Economic Development? Journal of Money, Credit and Banking, 10(4), 464–475.
 • Fry, M. J. (1995). Money, Interest, and Banking in Economic Development. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Goldsmith, R. W. (1959). Financial Structure and Development as a Subject for International Comparative Study. In National Bureau of Economic Research (Vol. The Compar, pp. 114–123). NBER.
 • Günsoy, G., & Erdinç, Z. (Eds.). (2013). İktisadi Büyüme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Hacker, & Hatemi-J. (2012). A bootstrap test for causality with endogenous lag length choice: theory and application in finance. Journal of Economic Studies, 39(2), 144–160.
 • İnce, M. (2011). Financial liberalization, financial development and economic growth: An empirical analysis for Turkey.
 • Kandır, S. Y., İskenderoğlu, Ö., & Önal, Y. B. (2007). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311–326.
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737. http://doi.org/10.2307/2118406
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might be Right. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737.
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513–542. http://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90028-E
 • Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726.
 • McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington DC: Brookings Institution.
 • Mızrak, N. Y. (1997). Yeni Büyeme Teorileri Çerçevesinde İyi Bir İktisadi Büyüme Tanımı Nasıl Yapılabilir? Niçin ve Kimin İçin Büyüme? Türkiye Açısından Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. İktisat, İşletme ve Finans, 12(141), 21–33.
 • Shan, J. Z., Morris, A. G., & Sun, F. (2001). Financial Development and Economic Growth: An Egg-and-Chicken Problem? Review of International Economics, 9(3), 443–454. http://doi.org/10.1111/1467-9396.00291
 • Smith, A. (2010). Milletlerin Zenginligi (4th ed.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Soytaş, U., & Küçükkaya, E. (2011). Economic growth and financial development in Turkey: new evidence. Applied Economics Letters, 18(6), 595–600. http://doi.org/10.1080/13504851003761764

Financial Development and Economic Growth in Turkey

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1757 - 1765, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259113

Öz

The global financial crisis, started in the USA in 2008 and affected all countries, re-emerged the discussions on the relationship between financial development and economic growth. This paper examined the relationship between financial development and economic growth in Turkey by using Hacker-Hatemi-J causality test and quarterly observations over the period of 2003-2015. According to the results, it was found that there was no causality in the pre-crisis period but post-crisis period.

Kaynakça

 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial Development and Economic Growth: Another Look at the Evidence from Developing Countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131–150.
 • Altıntaş, H., & Ayrıçay, Y. (2010). Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987–2007. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 71–98.
 • Altunç, Ö. F. (2008). Türkiye’de Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 113–127.
 • Aslan, Ö., & Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (4), 12–28.
 • Baltagi, B. H., Demetriades, P. O., & Law, S. H. (2008). Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data. Journal of Development Economics, 89(2), 285–296. Retrieved from http://ideas.repec.org/p/max/cprwps/107.html
 • Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial Intermediation and Endogenous Growth. The Review of Economic Studies, 58(2), 195. http://doi.org/10.2307/2297964
 • Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries. Journal of Development Economics, 51(2), 387–411. http://doi.org/10.1016/S0304-3878(96)00421-X
 • Fry, M. F. (1978). Money and Capital or Financial Depeening in Economic Development? Journal of Money, Credit and Banking, 10(4), 464–475.
 • Fry, M. J. (1995). Money, Interest, and Banking in Economic Development. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Goldsmith, R. W. (1959). Financial Structure and Development as a Subject for International Comparative Study. In National Bureau of Economic Research (Vol. The Compar, pp. 114–123). NBER.
 • Günsoy, G., & Erdinç, Z. (Eds.). (2013). İktisadi Büyüme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Hacker, & Hatemi-J. (2012). A bootstrap test for causality with endogenous lag length choice: theory and application in finance. Journal of Economic Studies, 39(2), 144–160.
 • İnce, M. (2011). Financial liberalization, financial development and economic growth: An empirical analysis for Turkey.
 • Kandır, S. Y., İskenderoğlu, Ö., & Önal, Y. B. (2007). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311–326.
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737. http://doi.org/10.2307/2118406
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might be Right. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737.
 • King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513–542. http://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90028-E
 • Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726.
 • McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington DC: Brookings Institution.
 • Mızrak, N. Y. (1997). Yeni Büyeme Teorileri Çerçevesinde İyi Bir İktisadi Büyüme Tanımı Nasıl Yapılabilir? Niçin ve Kimin İçin Büyüme? Türkiye Açısından Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. İktisat, İşletme ve Finans, 12(141), 21–33.
 • Shan, J. Z., Morris, A. G., & Sun, F. (2001). Financial Development and Economic Growth: An Egg-and-Chicken Problem? Review of International Economics, 9(3), 443–454. http://doi.org/10.1111/1467-9396.00291
 • Smith, A. (2010). Milletlerin Zenginligi (4th ed.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Soytaş, U., & Küçükkaya, E. (2011). Economic growth and financial development in Turkey: new evidence. Applied Economics Letters, 18(6), 595–600. http://doi.org/10.1080/13504851003761764

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacı Bayram IŞIK
0000-0002-5228-4004


Onur BİLGİN
0000-0001-5225-3016

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Işık, H. B. & Bilgin, O. (2016). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1757-1765 . DOI: 10.15869/itobiad.259113
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.