Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Konya Örneğinde Harf İnkılabı’nın Uygulanışı ve Millet Mekteplerinin Faaliyetleri(1928-1935)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 6, 1617 - 1635, 21.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.256271

Öz

Alfabenin değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar Tanzimat ile başlamış, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra yapılan inkılâp hareketlerinden biri de 1 Kasım 1928’de “Türk Harflerinin Kabul ve Uygulanması Hakkında Kanun” adıyla Latin harflerinin kabul edilmesidir.  Harf İnkılabı’ndan sonra halk, farklı yerlerde açılan yeni harf kurslarıyla Latin harflerini tanımaya başlamıştır. Konya’da Latin Harflerinin öğrenilmesinde ve halkın teşvik edilmesinde Babalık Gazetesi yaptığı yayın ve haberlerle büyük bir çaba sarf etmiştir. 1 Kasım 1928 de Harf İnkılâbının kabul edilmesinden sonra, 1 Ocak 1929’dan itibaren Millet Mekteplerinin açılmasıyla her kesimden halkın yeni harfleri öğrenme faaliyetleri bu açılan mekteplerde sürdürülmüş, Konya şehir merkezinde ilçe ve köylerinde kadın erkek yaşlı, genç açılan A ve B kurslarında yeni harfleri tanıyarak Millet Mektebi diplomaları almışlardır. Latin harflerinin tüm yurtta halka öğretilmesinde ve okuryazarlık oranının artırılmasında katkısı yadsınamayacak Millet Mekteplerinin 1935 yılına gelindiğinde işlerliği oldukça azalmıştır.


Kaynakça

 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi BCA. 051-0-000-000-000-14-119-13.
 • Ergün, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1982.
 • Millet Mektepleri Talimatnamesi, Ankara: Maarif Vekâleti, 1929.
 • Önder, Mehmet, Konya Maarifi Tarihi, Konya: Ülkü Basımevi, 1952.
 • Turan, Refik ve Diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Bulak Kitabevi,, 2002.
 • User, Hatice Şirin, Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, 1. Baskı, , İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2006.
 • Ülkütaşır, M. Şakir, Atatürk Ve Harf Devrimi, 3. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
 • Yılmaz, Mehmet Serhat, Harf İnkılâbı ve Millet Mektepleri (1928-1935) Kastamonu Örneği, Ankara: Berikan Yayınevi, 2009.
 • Ülkütaşır, M. Şakir, Atatürk Ve Harf Devrimi, 3. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
 • Yılmaz, Mehmet Serhat, Harf İnkılâbı ve Millet Mektepleri (1928-1935) Kastamonu Örneği, Ankara: Berikan Yayınevi, 2009.
 • Sarısaman, Sadık, “Taşrada Harf İnkılâbının Uygulanışı (Afyonkarahisar Örneği)”, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı: 3, Aralık 2006, ss. 30-36.
 • Babalık Gazetesi, 12 Haziran 1928, 18 Haziran 1928, 19 Ağustos 1928, 23 Ağustos 1928, 24 Ağustos 1928, 30 Ağustos 1928, 2 Eylül 1928, 4 Eylül 1928, 11 Eylül 1928, 12 Eylül 1928, 14 Eylül 1928, 17 Eylül 1928, 20 Eylül 1928, 24 Eylül 1928, 25 Eylül 1928, 26 Eylül 1928, 24 Ekim 1928, 26 Ekim 1928, 5 Kasım 1928, 9 Kasım 1928, 12 Kasım 1928, 16 Kasım 1928, 19 Kasım 1928, 25 Kasım 1928, 28 Kasım 1928, 29 Kasım 1928, 3 Aralık 1928, 12 Aralık 1928, 16 Aralık 1928, 26 Aralık 1928, 6 Şubat 1929, 7 Şubat 1929, 6 Mart 1929, 3 Nisan 1929, 10 Mayıs 1929, 1 Ağustos 1929, 15 Ağustos 1929.
 • Müezzinoğlu, Ersin, Bir İttihatçı Eğitimci Ahmet Şükrü Bey, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Implementations of Letter Revolution And National Schools’ Activities For Example In Konya (1928-1935)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 6, 1617 - 1635, 21.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.256271

Öz

Discussions about changing the alphabet began with the Tanzimat Period (the Hatt-i Sharif of Gülhane) and continued in the periods of second Constitutional Monarchy and Turkish Republic. After the proclamation of the Republic, one of the reform movements carried out was the adoption of the Latin alphabet in 1 November 1928 under the name of "Law on the Acceptance and Application of Turkish Letters". After Arabic alphabet abandoned for such reasons as its script itself and difficulty in learning, people began to recognize Latin alphabet with the help of courses of the new letters in various places. The local paper in Konya Babalık devoted a great effort in introducing and promoting the new letters/ alphabet by making some broadcasts and news. It wasn’t until National Schools were opened that people from all strata continued to have learning in structions on the new alphabet, and that they received National Schools’ diploma by identifying the new letters in the A and B courses opened in the city centre of Konya and in its towns and villages for young and old alike. Having had undeniable contribution in teaching the Latin alphabet to the people through out the country and thus, increasing the rate of literacy, Nation Schools lost operability soon after the begenning of the year 1935.


Kaynakça

 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi BCA. 051-0-000-000-000-14-119-13.
 • Ergün, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1982.
 • Millet Mektepleri Talimatnamesi, Ankara: Maarif Vekâleti, 1929.
 • Önder, Mehmet, Konya Maarifi Tarihi, Konya: Ülkü Basımevi, 1952.
 • Turan, Refik ve Diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Bulak Kitabevi,, 2002.
 • User, Hatice Şirin, Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, 1. Baskı, , İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2006.
 • Ülkütaşır, M. Şakir, Atatürk Ve Harf Devrimi, 3. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
 • Yılmaz, Mehmet Serhat, Harf İnkılâbı ve Millet Mektepleri (1928-1935) Kastamonu Örneği, Ankara: Berikan Yayınevi, 2009.
 • Ülkütaşır, M. Şakir, Atatürk Ve Harf Devrimi, 3. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
 • Yılmaz, Mehmet Serhat, Harf İnkılâbı ve Millet Mektepleri (1928-1935) Kastamonu Örneği, Ankara: Berikan Yayınevi, 2009.
 • Sarısaman, Sadık, “Taşrada Harf İnkılâbının Uygulanışı (Afyonkarahisar Örneği)”, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı: 3, Aralık 2006, ss. 30-36.
 • Babalık Gazetesi, 12 Haziran 1928, 18 Haziran 1928, 19 Ağustos 1928, 23 Ağustos 1928, 24 Ağustos 1928, 30 Ağustos 1928, 2 Eylül 1928, 4 Eylül 1928, 11 Eylül 1928, 12 Eylül 1928, 14 Eylül 1928, 17 Eylül 1928, 20 Eylül 1928, 24 Eylül 1928, 25 Eylül 1928, 26 Eylül 1928, 24 Ekim 1928, 26 Ekim 1928, 5 Kasım 1928, 9 Kasım 1928, 12 Kasım 1928, 16 Kasım 1928, 19 Kasım 1928, 25 Kasım 1928, 28 Kasım 1928, 29 Kasım 1928, 3 Aralık 1928, 12 Aralık 1928, 16 Aralık 1928, 26 Aralık 1928, 6 Şubat 1929, 7 Şubat 1929, 6 Mart 1929, 3 Nisan 1929, 10 Mayıs 1929, 1 Ağustos 1929, 15 Ağustos 1929.
 • Müezzinoğlu, Ersin, Bir İttihatçı Eğitimci Ahmet Şükrü Bey, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup KAYA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Muhammet ÇAKIR Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 19 Ekim 2016
Kabul Tarihi 19 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Kaya, Y. & Çakır, M. (2016). Konya Örneğinde Harf İnkılabı’nın Uygulanışı ve Millet Mekteplerinin Faaliyetleri(1928-1935) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (6) , 1617-1635 . DOI: 10.15869/itobiad.256271

Cited By

HARF İNKILABI VE MİLLET MEKTEPLERİ: EDİRNE ÖRNEĞİ (1928-1935)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
Fatih ÖZEN
https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.908355
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.