PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1224 - 1228, 18.04.2016

Öz

-

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1224 - 1228, 18.04.2016

Öz

Bir disiplin olarak tarihi süreç içinde diğer İslam ilimlerinde olduğu gibi tasavvuf ve tarikatlar konusunda da pek çok bilgi, düşünce, anlayış, tecrübe ortaya çıkmış ve bunlar yazıya dökülerek önemli eserlerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu anlamda tasavvuf ve tarikatların zengin bir literatüre sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde de yapılan çalışmalarla söz konusu literatüre katkı sağlandığı muhakkaktır. Nitekim değerlendirdiğimiz bu çalışma da tasavvuf ve tarikatlar konusunda günümüz insanlarının genel

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1224 - 1228, 18.04.2016

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Hamdi KIZILER

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 28 Mart 2016
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kızıler, H. (2016). Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 1224-1228 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238032
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.