PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1121 - 1142, 18.04.2016

Öz

-

Kaynakça

 • Akkan, B. E., Deniz, M. B. ve Ertan, M. (2011). Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri. http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/Roman_Kitap_TR.pdf adresinden 26.09.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Aydoğan, D. (2006). Yabancı Romanların Türkiye’ye Giriş, İkamet, Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri. Yüksek Lisans Tezi (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bayraktar, Ö. (2011). Romanlar: Başka Bir Dünyanın İnsanları. Global Media Journal Turkish Edition 1(2):118-132.
 • Demirel, Ö., Kaya, Z. (2012). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A., Balcıoğlu, M. (2015a). Rom and Lom People in Uşak City: Smiths (Demirciler) and Sieve Makers (Elekçiler), (ed. R. Efe, M. Ayışığı, Ö. Düzbakar, M. Arslan,) Turkey at theBeginning of 21st Century: Past and Present, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A., Balcıoğlu, M. (2015b). “Türk Kültür Coğrafyasının Bir Öğesi Çingeneler-Romanlar”, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, Denizli, Pamukkale Üniversitesi E-Yayınları.
 • ECRI (2011). Çingene Karşıtlığı ve Romanlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ile İlgili ECRI Genel Politikası 13 No’lu Tavsiye Kararı.
 • Eyüboğlu, S. (2007). Romanlar ve Eğitim. http://egitimci1617.blogcu.com/cingeneler-ve-egitim/3410759 adesinden 13.12.2014 adresinden 06.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Lane, P.,Spencer, S., Jones, A. (2014). Gypsy, Travellerand Roma: Experts by Experience. İngiltere: Angila Ruskin Üniversitesi Yayınları.
 • Marsh, A. (2008). Etnisite ve Kimlik: Romanlarin Kökeni. E. Uzpeder ve S.Gökçen (der.), Biz Buradayız: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, İstanbul: Mart Matbaacılık, Sayı 20.
 • Marsh, A. (2008). Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Romanlarının Karşılaştığı Hak İhlalleri (Saha Araştırması). http://www.errc.org/cms/upload/media/03/9A/m0000039A.pdf adresinden 08.09.2015 tarihinde alınmıştır.
 • MEB:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/738500/dosyalar/2013_03/22114200_etkiliogretmenlik.doc‪ adresinden 14.03.2016 tarihinde alınmıştır.‬‬‬‬‬‬
 • Rus, C. (2004). The Training of Roma/Gypsy School Mediators and Assistants.http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_EN.pdf adresinden 07.06.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Saylan, N. (2013). Eğitim Bilimine Giriş. 7. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N., Subaşı, G. (1999). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: MEB Yayınevi.
 • Şişman, M. (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, s. 543-559.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Uşak’ta Yaşayan Romanların Eğitim Sistemi İçerisinde Yaşadıkları Problemler

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1121 - 1142, 18.04.2016

Öz

Eğitim, Roman çocukların ve ailelerinin sosyal katılımları ve iyi oluş düzeyleri üzerinde merkezi bir role sahiptir. Çünkü Romanlar, şuan bile diğer etnik gruplara nazaran pazarlanabilir rekabet nitelikleri nispeten az insan toplulukları olarak görülmektedir. Romanların eğitim problemlerine değinmek üzere Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde bir dizi çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalara katkı sağlamak, meseleye yeni bir perspektif kazandırmak ve mevcut durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla elinizdeki bu makale hazırlanmıştır. Roman çocukların Uşak’ta yaşadıkları eğitim problemlerini tespit etmeyi hedef alan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiştir. 

Kaynakça

 • Akkan, B. E., Deniz, M. B. ve Ertan, M. (2011). Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri. http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/Roman_Kitap_TR.pdf adresinden 26.09.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Aydoğan, D. (2006). Yabancı Romanların Türkiye’ye Giriş, İkamet, Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri. Yüksek Lisans Tezi (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bayraktar, Ö. (2011). Romanlar: Başka Bir Dünyanın İnsanları. Global Media Journal Turkish Edition 1(2):118-132.
 • Demirel, Ö., Kaya, Z. (2012). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A., Balcıoğlu, M. (2015a). Rom and Lom People in Uşak City: Smiths (Demirciler) and Sieve Makers (Elekçiler), (ed. R. Efe, M. Ayışığı, Ö. Düzbakar, M. Arslan,) Turkey at theBeginning of 21st Century: Past and Present, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A., Balcıoğlu, M. (2015b). “Türk Kültür Coğrafyasının Bir Öğesi Çingeneler-Romanlar”, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, Denizli, Pamukkale Üniversitesi E-Yayınları.
 • ECRI (2011). Çingene Karşıtlığı ve Romanlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ile İlgili ECRI Genel Politikası 13 No’lu Tavsiye Kararı.
 • Eyüboğlu, S. (2007). Romanlar ve Eğitim. http://egitimci1617.blogcu.com/cingeneler-ve-egitim/3410759 adesinden 13.12.2014 adresinden 06.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Lane, P.,Spencer, S., Jones, A. (2014). Gypsy, Travellerand Roma: Experts by Experience. İngiltere: Angila Ruskin Üniversitesi Yayınları.
 • Marsh, A. (2008). Etnisite ve Kimlik: Romanlarin Kökeni. E. Uzpeder ve S.Gökçen (der.), Biz Buradayız: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, İstanbul: Mart Matbaacılık, Sayı 20.
 • Marsh, A. (2008). Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Romanlarının Karşılaştığı Hak İhlalleri (Saha Araştırması). http://www.errc.org/cms/upload/media/03/9A/m0000039A.pdf adresinden 08.09.2015 tarihinde alınmıştır.
 • MEB:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/738500/dosyalar/2013_03/22114200_etkiliogretmenlik.doc‪ adresinden 14.03.2016 tarihinde alınmıştır.‬‬‬‬‬‬
 • Rus, C. (2004). The Training of Roma/Gypsy School Mediators and Assistants.http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_EN.pdf adresinden 07.06.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Saylan, N. (2013). Eğitim Bilimine Giriş. 7. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N., Subaşı, G. (1999). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: MEB Yayınevi.
 • Şişman, M. (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, s. 543-559.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1121 - 1142, 18.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Akkan, B. E., Deniz, M. B. ve Ertan, M. (2011). Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri. http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/Roman_Kitap_TR.pdf adresinden 26.09.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Aydoğan, D. (2006). Yabancı Romanların Türkiye’ye Giriş, İkamet, Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri. Yüksek Lisans Tezi (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bayraktar, Ö. (2011). Romanlar: Başka Bir Dünyanın İnsanları. Global Media Journal Turkish Edition 1(2):118-132.
 • Demirel, Ö., Kaya, Z. (2012). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A., Balcıoğlu, M. (2015a). Rom and Lom People in Uşak City: Smiths (Demirciler) and Sieve Makers (Elekçiler), (ed. R. Efe, M. Ayışığı, Ö. Düzbakar, M. Arslan,) Turkey at theBeginning of 21st Century: Past and Present, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Deniz, M., Deniz, A. Ç., Diktaş, A., Balcıoğlu, M. (2015b). “Türk Kültür Coğrafyasının Bir Öğesi Çingeneler-Romanlar”, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, Denizli, Pamukkale Üniversitesi E-Yayınları.
 • ECRI (2011). Çingene Karşıtlığı ve Romanlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ile İlgili ECRI Genel Politikası 13 No’lu Tavsiye Kararı.
 • Eyüboğlu, S. (2007). Romanlar ve Eğitim. http://egitimci1617.blogcu.com/cingeneler-ve-egitim/3410759 adesinden 13.12.2014 adresinden 06.12.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Lane, P.,Spencer, S., Jones, A. (2014). Gypsy, Travellerand Roma: Experts by Experience. İngiltere: Angila Ruskin Üniversitesi Yayınları.
 • Marsh, A. (2008). Etnisite ve Kimlik: Romanlarin Kökeni. E. Uzpeder ve S.Gökçen (der.), Biz Buradayız: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, İstanbul: Mart Matbaacılık, Sayı 20.
 • Marsh, A. (2008). Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Romanlarının Karşılaştığı Hak İhlalleri (Saha Araştırması). http://www.errc.org/cms/upload/media/03/9A/m0000039A.pdf adresinden 08.09.2015 tarihinde alınmıştır.
 • MEB:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/738500/dosyalar/2013_03/22114200_etkiliogretmenlik.doc‪ adresinden 14.03.2016 tarihinde alınmıştır.‬‬‬‬‬‬
 • Rus, C. (2004). The Training of Roma/Gypsy School Mediators and Assistants.http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_EN.pdf adresinden 07.06.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Saylan, N. (2013). Eğitim Bilimine Giriş. 7. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N., Subaşı, G. (1999). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: MEB Yayınevi.
 • Şişman, M. (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, s. 543-559.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkerim DİKTAŞ Bu kişi benim


Ali Çağlar DENİZ


Merve BALCIOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 15 Mart 2016
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Diktaş, A. , Deniz, A. Ç. & Balcıoğlu, M. (2016). Uşak’ta Yaşayan Romanların Eğitim Sistemi İçerisinde Yaşadıkları Problemler . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 1121-1142 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238028
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.