PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1103 - 1120, 18.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60715

Öz

-

Kaynakça

 • Akçakanat, Tahsin, İlker Çarıkçı, Murat Ali Dulupçu, “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 22, (2010): 165-178.
 • Altuntaş, Ceren ve Necati Alp Erilli, “Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı”, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, (2015): 11-21.
 • Çayın, Mücahit ve Hüseyin Özer, “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2, (2015): 131-147.
 • Çokgezen, Murat ve Tülin Altun, “İş Dünyasının Gözünden Sivas Ekonomisinin 40 Yılı (1965-2005), Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Yerel Yönetimler Kongresi Bildiri Kitabı, (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları), (2010): 462-467.
 • Doğan, Adem, “Sivas İli Ekonomisinin Makro-Ekonomik Göstergeler Açısından Türkiye ve İç Anadolu Bölgesindeki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, (2007): 40-52.
 • “Doğum Yeri İstatistikleri 2014”, erişim tarihi 11.02.2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21505
 • Erkekoğlu, Hatice, “Bölge Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, (2000): 211-230.
 • Görkemli, Hayriye Nur, “Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi 22, (2009): 169-186.
 • https://istatistik.yok.gov.tr
 • “İl, Yaş grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus”, erişim tarihi 14.02.2016, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=945
 • “İllerde Yaşam Endeksi 2015”, erişim tarihi 30.01.2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561
 • Kızıldere, Celal, “Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31, (2014): 101-115.
 • “MEB örgün eğitim istatistiklerini açıkladı”, erişim tarihi 16.02.2016 http://www.trthaber.com/haber/egitim/meb-orgun-egitim-istatistiklerini-acikladi-178127.html
 • “Sivas’ın Ekonomisi Daralıyor”, erişim tarihi 08.02.2016, http://www.sivaslonca.com.tr/sivas-in-ekonomisi-daraliyor.html
 • Tösten, Rasim, İbrahim Çenberlitaş, Kadir Gökoğlan, “Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2013): 90-114.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2013, (2013).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Bölgesel Göstergeler Kayseri, Yozgat, Sivas, (2010.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Bölgesel Göstergeler Kayseri, Yozgat, Sivas, (2010).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Hane halkı İşgücü Araştırması Bölgesel Sonuçlar 2004-2013, (2013).

Üniversite Öğrencilerinin Şehirle Kurduğu Ekonomik ve Sosyal İlişkilerden Memnuniyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1103 - 1120, 18.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60715

Öz

Bu çalışma, üniversitesi öğrencilerinin eğitim gördükleri kentle kurduğu ilişkilerin ekonomik ve sosyal boyutlarıyla incelenmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak öğrencilerin memnuniyet yahut memnuniyetsizlik hallerinin nedenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öğrenci ile şehir ilişkisinin yönü ve içerimleri gibi bağlamlarda mevcut sorun alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Kaynakça

 • Akçakanat, Tahsin, İlker Çarıkçı, Murat Ali Dulupçu, “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 22, (2010): 165-178.
 • Altuntaş, Ceren ve Necati Alp Erilli, “Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı”, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, (2015): 11-21.
 • Çayın, Mücahit ve Hüseyin Özer, “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2, (2015): 131-147.
 • Çokgezen, Murat ve Tülin Altun, “İş Dünyasının Gözünden Sivas Ekonomisinin 40 Yılı (1965-2005), Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Yerel Yönetimler Kongresi Bildiri Kitabı, (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları), (2010): 462-467.
 • Doğan, Adem, “Sivas İli Ekonomisinin Makro-Ekonomik Göstergeler Açısından Türkiye ve İç Anadolu Bölgesindeki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, (2007): 40-52.
 • “Doğum Yeri İstatistikleri 2014”, erişim tarihi 11.02.2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21505
 • Erkekoğlu, Hatice, “Bölge Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, (2000): 211-230.
 • Görkemli, Hayriye Nur, “Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi 22, (2009): 169-186.
 • https://istatistik.yok.gov.tr
 • “İl, Yaş grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus”, erişim tarihi 14.02.2016, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=945
 • “İllerde Yaşam Endeksi 2015”, erişim tarihi 30.01.2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561
 • Kızıldere, Celal, “Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31, (2014): 101-115.
 • “MEB örgün eğitim istatistiklerini açıkladı”, erişim tarihi 16.02.2016 http://www.trthaber.com/haber/egitim/meb-orgun-egitim-istatistiklerini-acikladi-178127.html
 • “Sivas’ın Ekonomisi Daralıyor”, erişim tarihi 08.02.2016, http://www.sivaslonca.com.tr/sivas-in-ekonomisi-daraliyor.html
 • Tösten, Rasim, İbrahim Çenberlitaş, Kadir Gökoğlan, “Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2013): 90-114.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2013, (2013).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Bölgesel Göstergeler Kayseri, Yozgat, Sivas, (2010.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Bölgesel Göstergeler Kayseri, Yozgat, Sivas, (2010).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Hane halkı İşgücü Araştırması Bölgesel Sonuçlar 2004-2013, (2013).

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1103 - 1120, 18.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60715

Öz

Kaynakça

 • Akçakanat, Tahsin, İlker Çarıkçı, Murat Ali Dulupçu, “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 22, (2010): 165-178.
 • Altuntaş, Ceren ve Necati Alp Erilli, “Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı”, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, (2015): 11-21.
 • Çayın, Mücahit ve Hüseyin Özer, “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2, (2015): 131-147.
 • Çokgezen, Murat ve Tülin Altun, “İş Dünyasının Gözünden Sivas Ekonomisinin 40 Yılı (1965-2005), Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Yerel Yönetimler Kongresi Bildiri Kitabı, (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları), (2010): 462-467.
 • Doğan, Adem, “Sivas İli Ekonomisinin Makro-Ekonomik Göstergeler Açısından Türkiye ve İç Anadolu Bölgesindeki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, (2007): 40-52.
 • “Doğum Yeri İstatistikleri 2014”, erişim tarihi 11.02.2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21505
 • Erkekoğlu, Hatice, “Bölge Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, (2000): 211-230.
 • Görkemli, Hayriye Nur, “Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi 22, (2009): 169-186.
 • https://istatistik.yok.gov.tr
 • “İl, Yaş grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus”, erişim tarihi 14.02.2016, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=945
 • “İllerde Yaşam Endeksi 2015”, erişim tarihi 30.01.2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561
 • Kızıldere, Celal, “Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31, (2014): 101-115.
 • “MEB örgün eğitim istatistiklerini açıkladı”, erişim tarihi 16.02.2016 http://www.trthaber.com/haber/egitim/meb-orgun-egitim-istatistiklerini-acikladi-178127.html
 • “Sivas’ın Ekonomisi Daralıyor”, erişim tarihi 08.02.2016, http://www.sivaslonca.com.tr/sivas-in-ekonomisi-daraliyor.html
 • Tösten, Rasim, İbrahim Çenberlitaş, Kadir Gökoğlan, “Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2013): 90-114.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2013, (2013).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Bölgesel Göstergeler Kayseri, Yozgat, Sivas, (2010.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Bölgesel Göstergeler Kayseri, Yozgat, Sivas, (2010).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Hane halkı İşgücü Araştırması Bölgesel Sonuçlar 2004-2013, (2013).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih ARSLAN

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 9 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Arslan, F. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Şehirle Kurduğu Ekonomik ve Sosyal İlişkilerden Memnuniyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 1103-1120 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238027
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.