PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 922 - 932, 14.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.41123

Öz

-

Kaynakça

 • Alston, J. M. and Will J. M. (1995). Reversal of Fortune: Immiserizing Technical Change in Agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 77(2), pp. 251-259. Ateş, İ. ve Bostan, A. (2007). Türkiye’de Dış Ticaretin Serbestleşmesi Ve Yoksullaştıran Büyüme (1989 – 2004), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar 2007, Sayı 18.
 • Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2): 137–150.
 • Balaguer, J. ve Jorda, M.C. (2002). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case, Applied Economics, 34: 877-884.
 • Barrett, C.B. (1998). Immiserized Growth in Liberalized Agriculture, World Development, 26(5). pp. 743-753.
 • Brida, J.G., Carrera, E. and Risso, W.A. (2008). Tourism’s Impact on Long-Run Mexican http://economicsbulletin.vanderbilt.edu/2008/volume3/EB-07C20155A.pdf, (08/02/2016). Economic
 • Growth, Değer, M.K. (2010). İhracatta Ürün Çeşitliliği Ve Ekonomik Büyüme:Türkiye Deneyimi (1980-2006), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2:259-287.
 • Dristakis, N. (2004). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis, Tourism Economics, 10 (3): 305–316.
 • Gökovalı, U. ve Bahar, O. (2006). Contribution of Tourism to Economic Growth in Mediterrranean Countries: A Panel Data Approach, Anatolia An International Journal of Tourism And Hospitality Research, 17 (2): 155–168.
 • Fayissa, B., Nsiah, C. ve Tadasse, B. (2008). The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa, Tourism Economics, 14 (4): 807-818. Kim, H. J., CHEN, M.H. ve Jang, S.S. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan, Tourism Management, 27: 925–933.
 • Martin, J.L., Morales, N.M. ve Scarpa, R. (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
 • Modeste, N.C. (1995). The Impact of Growth in the Tourism Sector on Economic Development: The Experience of Selected Caribbean Countries, Economia Internazionale, 48: 375-385.
 • Oh, C. (2005). The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy, Tourism Management, 26: 39-44.
 • Proença, S. ve Soukiazi, E. (2008). Tourism as an Economic Growth Factor: a Case Study for Southern European Countries, Tourism Economics, 14 (4): 791–806.
 • Sequeiraa, T.N. ve Nunes, P.M. (2008). Does Tourism Influence Economic Growth? A Dynamic Panel Data Approach, Applied Economics, 40 (18): 2431– 2441.
 • Todorova, T., (2010). World Demand as a Determinant of Immiserizing Growth, iBusiness, 2, pp. 255-267.
 • Vanegas, M. ve Croes, R.R. (2003). Growth, Development and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba, The International Journal of Tourism Research, (5), ss. 315-330.
 • Usta, Öcal (2001). Genel Turizm, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • UNWTO (2014), UNWTO World Tourism Barometer, Volume 12, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom14_01_jan_excerpt.p df (18.02.2016)

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 922 - 932, 14.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.41123

Öz

Turizm kazandırdığı döviz geliri ile ülkelerin kalkınmalarına olumlu katkıda bulunan sektörlerin başında gelmektedir ve bu sayede bütçe ve cari açıkların kapatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Turizm faaliyetlerinin arttığı bölgelerde yeni çalışma alanlarının açılması sağlanarak işsizlik oranı azaltılabilmektedir. Turizm sektörü ileriye ve geriye dönük bağlantılı yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra turistlerin yaptığı harcamalar bu mal ve hizmetleri sağlayanlara gelir kaynağı yaratmaktadır. Bu mekanizma sermaye birikimi ve refah artışına katkıda bulunmaktadır. Yoksullaştıran Büyüme kavramı, dış ticaret hadlerindeki bozulma sonucu, ekonomik büyüme ülke refahını eskisinden daha düşük bir düzeye indirebileceğini göstermektedir.

Bu çalışmada panel veri yöntemi kullanılarak toplam ihracatının içinde turizm gelirlerinin payı artışının ekonomik büyümeye etkisi araştırılmıştır. OECD ülkeleri haricindeki ülkeler turizm gelirlerinin ihracat içindeki payındaki azalış ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir.

Kaynakça

 • Alston, J. M. and Will J. M. (1995). Reversal of Fortune: Immiserizing Technical Change in Agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 77(2), pp. 251-259. Ateş, İ. ve Bostan, A. (2007). Türkiye’de Dış Ticaretin Serbestleşmesi Ve Yoksullaştıran Büyüme (1989 – 2004), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar 2007, Sayı 18.
 • Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2): 137–150.
 • Balaguer, J. ve Jorda, M.C. (2002). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case, Applied Economics, 34: 877-884.
 • Barrett, C.B. (1998). Immiserized Growth in Liberalized Agriculture, World Development, 26(5). pp. 743-753.
 • Brida, J.G., Carrera, E. and Risso, W.A. (2008). Tourism’s Impact on Long-Run Mexican http://economicsbulletin.vanderbilt.edu/2008/volume3/EB-07C20155A.pdf, (08/02/2016). Economic
 • Growth, Değer, M.K. (2010). İhracatta Ürün Çeşitliliği Ve Ekonomik Büyüme:Türkiye Deneyimi (1980-2006), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2:259-287.
 • Dristakis, N. (2004). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis, Tourism Economics, 10 (3): 305–316.
 • Gökovalı, U. ve Bahar, O. (2006). Contribution of Tourism to Economic Growth in Mediterrranean Countries: A Panel Data Approach, Anatolia An International Journal of Tourism And Hospitality Research, 17 (2): 155–168.
 • Fayissa, B., Nsiah, C. ve Tadasse, B. (2008). The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa, Tourism Economics, 14 (4): 807-818. Kim, H. J., CHEN, M.H. ve Jang, S.S. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan, Tourism Management, 27: 925–933.
 • Martin, J.L., Morales, N.M. ve Scarpa, R. (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
 • Modeste, N.C. (1995). The Impact of Growth in the Tourism Sector on Economic Development: The Experience of Selected Caribbean Countries, Economia Internazionale, 48: 375-385.
 • Oh, C. (2005). The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy, Tourism Management, 26: 39-44.
 • Proença, S. ve Soukiazi, E. (2008). Tourism as an Economic Growth Factor: a Case Study for Southern European Countries, Tourism Economics, 14 (4): 791–806.
 • Sequeiraa, T.N. ve Nunes, P.M. (2008). Does Tourism Influence Economic Growth? A Dynamic Panel Data Approach, Applied Economics, 40 (18): 2431– 2441.
 • Todorova, T., (2010). World Demand as a Determinant of Immiserizing Growth, iBusiness, 2, pp. 255-267.
 • Vanegas, M. ve Croes, R.R. (2003). Growth, Development and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba, The International Journal of Tourism Research, (5), ss. 315-330.
 • Usta, Öcal (2001). Genel Turizm, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • UNWTO (2014), UNWTO World Tourism Barometer, Volume 12, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom14_01_jan_excerpt.p df (18.02.2016)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 922 - 932, 14.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.41123

Öz

Kaynakça

 • Alston, J. M. and Will J. M. (1995). Reversal of Fortune: Immiserizing Technical Change in Agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 77(2), pp. 251-259. Ateş, İ. ve Bostan, A. (2007). Türkiye’de Dış Ticaretin Serbestleşmesi Ve Yoksullaştıran Büyüme (1989 – 2004), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar 2007, Sayı 18.
 • Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Var Analizi Yaklaşımı, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2): 137–150.
 • Balaguer, J. ve Jorda, M.C. (2002). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case, Applied Economics, 34: 877-884.
 • Barrett, C.B. (1998). Immiserized Growth in Liberalized Agriculture, World Development, 26(5). pp. 743-753.
 • Brida, J.G., Carrera, E. and Risso, W.A. (2008). Tourism’s Impact on Long-Run Mexican http://economicsbulletin.vanderbilt.edu/2008/volume3/EB-07C20155A.pdf, (08/02/2016). Economic
 • Growth, Değer, M.K. (2010). İhracatta Ürün Çeşitliliği Ve Ekonomik Büyüme:Türkiye Deneyimi (1980-2006), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2:259-287.
 • Dristakis, N. (2004). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis, Tourism Economics, 10 (3): 305–316.
 • Gökovalı, U. ve Bahar, O. (2006). Contribution of Tourism to Economic Growth in Mediterrranean Countries: A Panel Data Approach, Anatolia An International Journal of Tourism And Hospitality Research, 17 (2): 155–168.
 • Fayissa, B., Nsiah, C. ve Tadasse, B. (2008). The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa, Tourism Economics, 14 (4): 807-818. Kim, H. J., CHEN, M.H. ve Jang, S.S. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan, Tourism Management, 27: 925–933.
 • Martin, J.L., Morales, N.M. ve Scarpa, R. (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
 • Modeste, N.C. (1995). The Impact of Growth in the Tourism Sector on Economic Development: The Experience of Selected Caribbean Countries, Economia Internazionale, 48: 375-385.
 • Oh, C. (2005). The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy, Tourism Management, 26: 39-44.
 • Proença, S. ve Soukiazi, E. (2008). Tourism as an Economic Growth Factor: a Case Study for Southern European Countries, Tourism Economics, 14 (4): 791–806.
 • Sequeiraa, T.N. ve Nunes, P.M. (2008). Does Tourism Influence Economic Growth? A Dynamic Panel Data Approach, Applied Economics, 40 (18): 2431– 2441.
 • Todorova, T., (2010). World Demand as a Determinant of Immiserizing Growth, iBusiness, 2, pp. 255-267.
 • Vanegas, M. ve Croes, R.R. (2003). Growth, Development and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba, The International Journal of Tourism Research, (5), ss. 315-330.
 • Usta, Öcal (2001). Genel Turizm, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • UNWTO (2014), UNWTO World Tourism Barometer, Volume 12, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom14_01_jan_excerpt.p df (18.02.2016)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan SARIDOĞAN Bu kişi benim


Dilek ÇETİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 14 Mart 2016
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Sarıdoğan, H. & Çetin, D. (2016). Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 922-932 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238021
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.