PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 913 - 921, 11.04.2016

Öz

-

Kaynakça

 • Bakçay, E. (2007). İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştirilen Uygulamalar Özelinde Plastik Sanatların Kent Mekânıyla İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Meriç Hızal Retrospektif Sergi Kataloğu. 2014. Burcu Pelvanoğlu (Ed.) Meriç Hızal:Zamanın Heykeli (s.6-31). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Buren, D. (2000). Kente Yerleşmek. Sanat Dünyamız, 82, 133.
 • Krauss, R. (2002). Mekâna Yayılan Heykel. Sanat Dünyamız, 78, 103.

Kamusal Bir Yaşam Alanı “Herkes İçin Barış” Heykeli

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 913 - 921, 11.04.2016

Öz

Bu çalışmada, ilk çağlardan günümüze değin anıt mantığı içinde gelişmiş olan, aynı zamanda uygarlık tarihi içerisinde bir ulusun resmi tarihinin yazılması ve yaşatılması için simgesel bir araç olmanın ötesine de geçerek demokratikleşen kamusal alan heykeline odaklanılmıştır. Türkiye’de kamusal hayat içerisinde bu türden demokratik kazanımların yaşam bulduğu bir alan yaratmış olan ilk ve tek sanat çalışması, heykeltıraş Meriç Hızal’ın Beşiktaş/Abbasağa’daki “Herkes İçin Barış” heykelidir. Bu makalede  söz konusu heykelin sanat tarihi içerisindeki bağları araştırılmıştır. Meriç Hızal’ın tüm güneş saati heykellerinde olduğu gibi zamanı gösteren bir form olarak varlığını sürdüren bu heykelinde de hayat bulan  metaforik anlamlar üzerinde durulmuştur.  Bununla birlikte “Herkes İçin Barış” heykeli, devingen ve etken bir anlamlar bütünü olarak tüm mesafeleri ortadan kaldıran demokratik bir kamusal yaşam alanı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Bakçay, E. (2007). İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştirilen Uygulamalar Özelinde Plastik Sanatların Kent Mekânıyla İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Meriç Hızal Retrospektif Sergi Kataloğu. 2014. Burcu Pelvanoğlu (Ed.) Meriç Hızal:Zamanın Heykeli (s.6-31). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Buren, D. (2000). Kente Yerleşmek. Sanat Dünyamız, 82, 133.
 • Krauss, R. (2002). Mekâna Yayılan Heykel. Sanat Dünyamız, 78, 103.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 913 - 921, 11.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Bakçay, E. (2007). İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştirilen Uygulamalar Özelinde Plastik Sanatların Kent Mekânıyla İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Meriç Hızal Retrospektif Sergi Kataloğu. 2014. Burcu Pelvanoğlu (Ed.) Meriç Hızal:Zamanın Heykeli (s.6-31). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Buren, D. (2000). Kente Yerleşmek. Sanat Dünyamız, 82, 133.
 • Krauss, R. (2002). Mekâna Yayılan Heykel. Sanat Dünyamız, 78, 103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Züleyha ALTINTAŞ

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Altıntaş, Z. (2016). Kamusal Bir Yaşam Alanı “Herkes İçin Barış” Heykeli . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 913-921 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238006
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.