PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 889 - 912, 11.04.2016

Öz

-

Kaynakça

 • Aldemir, Necdet Coşkun, “Küreselleşme Karşıtı Sosyal Hareketler”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Altun, Fahrettin, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2011.
 • Bauman, Zygmunt, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, İngilizceden Çeviren: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2010.
 • Çetin, Beyzade Nadir, “Küreselleşme Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Toplumsal Yansıması: Küreselleşme Karşıtı Hareketler (Türkiye Örneği)”, Doktora Tezi, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Ergüven, Mehmet Han, “Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2, (2011): 201-210.
 • Honero, Carl, Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, İngilizce Aslından Çeviren: Esen Gür, İstanbul: Alfa Yayınları, 2008.
 • Karakurt Tosun, Elif, “Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen Alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi”, Uludağ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1, (2013): 215-237.
 • Karataş, Abdullah ve Özgür Karabağ, “Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi”, Balıkesir Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29, (2013): 1-21.
 • Kaya, Ozan, “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve Yavaş İşletmecilik: Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Ç.O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Keskin, Enes Battal, “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çevirenler: Osman Akınbay, Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005.
 • McLuhan, Marshall ve Bruce Powers, Global Köy, Çevirmen: Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2015.
 • Onaran, Doğa Can, “Yavaş Şehirlerde Kentsel Kimlik”, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Özgenç, Özden, “İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı”, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Özhancı, Esra ve Zeynep Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Hasan Yılmaz, “Sakin Şehir Üyelik Süreci Analizi”, Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 2, (2012): 163-173.
 • Öztürk, Ayça, “Bir Yerleşim Birimi Olarak Kent Anlayışında Yeni Politika: Yükselen Değer Olarak Yavaş Kent”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Peksan, Selcan, “Alternatif Küreselleşme Hareketleri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Petrini, Carlo ve Gigi Padovani, Slow Food Devrimi, Çevirmen: Çağrı Ekiz, Ankara: Sinek Sekiz Yayınevi, 2012.
 • Ritzer, George, Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, Ankara: De Ki Basım Yayım, 2011.
 • Ritzer, George, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İngilizceden Çeviren: Şen Süer Kaya, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Sırım, Veli, “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4, (2012): 119-131.
 • Wallerstein, Immanuel, Avrupa Evrenselciliği: Gücün Retoriği, Türkçesi: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Bgst Yayınları, 2010.
 • Yılmaz, Murat (ed.), Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 2001.
 • Yurtseven, H. Rıdvan ve Ozan Kaya, Serhat Harman, Yavaş Hareketi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010.

Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 889 - 912, 11.04.2016

Öz

Küreselleşmenin etkisiyle hızla değişip yeni bir şekle bürünen dünya, eskisinden çok daha karmaşık, bir o kadar da standartlaşan bir yapıya sahiptir. Küresel sistem, ısrarla bu yeniliklerin ve değişimin dünyanın ilerlemesi ve gelişmesi için gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Fakat küreselleşen dünya, gelişmesine ve insanlara birçok imkân sunmasına rağmen, kendisiyle beraber birçok sorunu da ortaya çıkarmıştır. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi söylemleri, insanların küresel dünyanın getirdiği sorunlara karşı tepki vermesini olanaklı hale getirmiştir. Küreselleşme, paradoksal biçimde, sosyal ağların güçlenerek küreselleşmenin tehlikeli etkilerini eleştiren yeni hareketlere dönüşümünü kolaylaştırmıştır. 

Küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı, yerel kimliklerini korumak isteyen toplumlar, bazı tepkilerde bulunmaktadır. Bu tepkilerden biri de bu araştırmaya konu olan Slow/Yavaş Hareketidir. Yavaş hareketi sadece yemek alanında kalmayıp, küreselleşmenin olumsuz etkilerinin hissedildiği, hayatın diğer alanlarında da yavaşlamayı sağlayacak alternatif slow hareketlerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Bu çalışma, küreselleşmeye karşı meydana gelen tepkilerden hareketle, yavaş hareketinin oluşumunu, felsefesini, küresel dünyada neye karşılık geldiğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

 

Kaynakça

 • Aldemir, Necdet Coşkun, “Küreselleşme Karşıtı Sosyal Hareketler”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Altun, Fahrettin, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2011.
 • Bauman, Zygmunt, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, İngilizceden Çeviren: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2010.
 • Çetin, Beyzade Nadir, “Küreselleşme Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Toplumsal Yansıması: Küreselleşme Karşıtı Hareketler (Türkiye Örneği)”, Doktora Tezi, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Ergüven, Mehmet Han, “Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2, (2011): 201-210.
 • Honero, Carl, Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, İngilizce Aslından Çeviren: Esen Gür, İstanbul: Alfa Yayınları, 2008.
 • Karakurt Tosun, Elif, “Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen Alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi”, Uludağ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1, (2013): 215-237.
 • Karataş, Abdullah ve Özgür Karabağ, “Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi”, Balıkesir Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29, (2013): 1-21.
 • Kaya, Ozan, “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve Yavaş İşletmecilik: Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Ç.O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Keskin, Enes Battal, “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çevirenler: Osman Akınbay, Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005.
 • McLuhan, Marshall ve Bruce Powers, Global Köy, Çevirmen: Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2015.
 • Onaran, Doğa Can, “Yavaş Şehirlerde Kentsel Kimlik”, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Özgenç, Özden, “İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı”, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Özhancı, Esra ve Zeynep Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Hasan Yılmaz, “Sakin Şehir Üyelik Süreci Analizi”, Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 2, (2012): 163-173.
 • Öztürk, Ayça, “Bir Yerleşim Birimi Olarak Kent Anlayışında Yeni Politika: Yükselen Değer Olarak Yavaş Kent”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Peksan, Selcan, “Alternatif Küreselleşme Hareketleri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Petrini, Carlo ve Gigi Padovani, Slow Food Devrimi, Çevirmen: Çağrı Ekiz, Ankara: Sinek Sekiz Yayınevi, 2012.
 • Ritzer, George, Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, Ankara: De Ki Basım Yayım, 2011.
 • Ritzer, George, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İngilizceden Çeviren: Şen Süer Kaya, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Sırım, Veli, “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4, (2012): 119-131.
 • Wallerstein, Immanuel, Avrupa Evrenselciliği: Gücün Retoriği, Türkçesi: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Bgst Yayınları, 2010.
 • Yılmaz, Murat (ed.), Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 2001.
 • Yurtseven, H. Rıdvan ve Ozan Kaya, Serhat Harman, Yavaş Hareketi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 889 - 912, 11.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Aldemir, Necdet Coşkun, “Küreselleşme Karşıtı Sosyal Hareketler”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Altun, Fahrettin, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2011.
 • Bauman, Zygmunt, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, İngilizceden Çeviren: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2010.
 • Çetin, Beyzade Nadir, “Küreselleşme Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Toplumsal Yansıması: Küreselleşme Karşıtı Hareketler (Türkiye Örneği)”, Doktora Tezi, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Ergüven, Mehmet Han, “Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2, (2011): 201-210.
 • Honero, Carl, Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, İngilizce Aslından Çeviren: Esen Gür, İstanbul: Alfa Yayınları, 2008.
 • Karakurt Tosun, Elif, “Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen Alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi”, Uludağ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1, (2013): 215-237.
 • Karataş, Abdullah ve Özgür Karabağ, “Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi”, Balıkesir Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29, (2013): 1-21.
 • Kaya, Ozan, “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve Yavaş İşletmecilik: Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Ç.O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Keskin, Enes Battal, “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çevirenler: Osman Akınbay, Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005.
 • McLuhan, Marshall ve Bruce Powers, Global Köy, Çevirmen: Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2015.
 • Onaran, Doğa Can, “Yavaş Şehirlerde Kentsel Kimlik”, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Özgenç, Özden, “İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı”, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Özhancı, Esra ve Zeynep Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Hasan Yılmaz, “Sakin Şehir Üyelik Süreci Analizi”, Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 2, (2012): 163-173.
 • Öztürk, Ayça, “Bir Yerleşim Birimi Olarak Kent Anlayışında Yeni Politika: Yükselen Değer Olarak Yavaş Kent”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Peksan, Selcan, “Alternatif Küreselleşme Hareketleri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Petrini, Carlo ve Gigi Padovani, Slow Food Devrimi, Çevirmen: Çağrı Ekiz, Ankara: Sinek Sekiz Yayınevi, 2012.
 • Ritzer, George, Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, Ankara: De Ki Basım Yayım, 2011.
 • Ritzer, George, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İngilizceden Çeviren: Şen Süer Kaya, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Sırım, Veli, “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4, (2012): 119-131.
 • Wallerstein, Immanuel, Avrupa Evrenselciliği: Gücün Retoriği, Türkçesi: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Bgst Yayınları, 2010.
 • Yılmaz, Murat (ed.), Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 2001.
 • Yurtseven, H. Rıdvan ve Ozan Kaya, Serhat Harman, Yavaş Hareketi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ÜNAL Bu kişi benim


Y. ZAVALSIZ

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 10 Kasım 2015
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Ünal, M. & Zavalsız, Y. (2016). Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 889-912 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238005
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.