PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 677 - 689, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.51324

Öz

-

Kaynakça

 • Rusça kaynaklar Çernov, S. L, Rossiya Na Zaverşayuşem Etape Vostoçnoğo Krizisa 1875-1878 gg, Moskva : MGU, 1984.
 • Dnevnik D. A. Milyutina v 4-h Tomah, red. P. A. Zayonçkovskogo, c. 2. Moskva : Gosbiblioteka SSSR, 1949.
 • Hevrolina, V. M, “Rossiyskaya Diplomatiya i Balkanskiy Vopros Vo Vtoroy Polovine 60-h Godov XIX veka: Strategiya i Taktika”, Oteçestvennaya İstoriya, no. 1, 2005.
 • Hevrolina, V. M, N. İ. İgnatyev. Pohodnye Pis’ma 1877 Goda. Pis’ma k E. İ.
 • İgnatiyevoy s Balkanskogo Teatra Voyennyh Deystvii, Moskva: Rossiyskaya Politiçeskaya Ensiklopediya, 1999.
 • İgnatiyef, N. P, “ Zapiski”, Russkaya Starina, no. 2, 1915.
 • İnostrannaya Politika. Berlinskiy Traktat, Vestnik Evropy, Sankt-Petersburg: no. 8, 1878, s. 740-751.
 • İstoriya Diplomatii, red. V. P. Potemkin, Moskva : OGİZ, 1945.
 • Kartsev, A. N, “Za Kulisami Diplomatii”, Russkaya Starina, no.1, 1908.
 • Sbornik Dogovorov Rossii s Drugimi Gosudarstvami 1856-1917, red. E. A.
 • Adamov, Moskva : Gospolitizdat, 1952.
 • Valuyev, P. A, Dnevnik P. A. Valuyeva, Ministra Vnutrennyh Del. v 2-Tomah, II. 1876, Moskva : Nauka, 1961.
 • Vinogradov, V. N, “Dizraeli, Gladson i Şuvalov v Kanun Russko-Turetskoy Voyny 1877-1878 gg.”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, no. 3, 1978.
 • Vinogradov, V. N, “Russko-Turetskaya Voyna 1877-1878 g. Voeyny Triumf i
 • Drama İmirotvoreniya”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, 2007. Osmanlıca kaynaklar BOA, HR. SYS, 183/1. BOA, HR. SYS,183/2. BOA, Y.EE, 84/83. BOA, Y.EE, 77/43. BOA, , Y.P. RKH, 1/55. BOA, Y.PRK. A, 1/92. BOA, Y.PRK. HR, 2/75. BOA, Y.PRK. HR, 2/63. BOA, Y.PRK. HR, 2/70. BOA, Y.PRK. HR, 3/85. İnceleme eserler
 • Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999.
 • Aydın, Mahir, Osmanlı Eyaleti’nden Üçüncü Bulgar Çarlığına, İstanbul: Kitabevi Yayını, 1996.
 • Baykal, Bekir Sıtkı, “Lord Salisbury’in İstanbul’da Fevkalade Murahhaslığı”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, C. II, S. 4, Ankara, 1944.
 • Kohn, Hans, Panslavizm ve Rus milliyetçiliği, İstanbul: İlgi Yayınları, 1983.
 • Şentürk, Hüdai, Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.

19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya’nın Yalnızlaşması

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 677 - 689, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.51324

Öz

    Rusya, 17. Yüzyıldan sonra sürekli olarak Osmanlı Devleti ile bir mücadele içerisine girmiş ve Avrupalı devletlerle karşı karşıya gelmiştir. 19. Yüzyıl boyunca da, milliyetçilik akımının etkisinde kalıp, kendi ulus devletlerini kurmak isteyen Balkan milletleri üzerinde Panslavist bir siyaset izlemiş, Büyük Slav Devleti kurabilmek için Rus devlet adamları tarafından üretilen çeşitli projeleri desteklemiştir. Rusya’nın Balkan siyasetindeki en önemli isim kuşkusuz Panslavist İgnatiyef’tir. Rusya’nın İstanbul Büyükelçisi ve Balkanlardaki Panslavist isyanların planlayıcısı olan İgnatiyef, Osmanlı Sarayında ve Batılı devletlerin İstanbul elçileri arasında etkili bir isimdir. İgnatiyef’in şahsi hırsları, İstanbul’u ve Boğazları ele geçirme projeleri, dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Gorçakof’la olan anlaşmazlıkları Rusya’yı Doğu Siyaset’inde yalnızlaşmaya kadar itmiştir. Zira Rusya’nın planları Avrupalı devletlerin, hatta Bulgaristan hariç diğer Balkan devletlerinin çıkarlarıyla uyuşmamaktaydı.

Bu çalışmada, Rus ve Türk kaynakları ışığında, devlet adamlarının etkisiyle Rusya’nın Doğu Sorunu’nda, özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde ve Ayastefanos Antlaşmasıyla birlikte yalnızlaşma süreci ele alınacaktır

Kaynakça

 • Rusça kaynaklar Çernov, S. L, Rossiya Na Zaverşayuşem Etape Vostoçnoğo Krizisa 1875-1878 gg, Moskva : MGU, 1984.
 • Dnevnik D. A. Milyutina v 4-h Tomah, red. P. A. Zayonçkovskogo, c. 2. Moskva : Gosbiblioteka SSSR, 1949.
 • Hevrolina, V. M, “Rossiyskaya Diplomatiya i Balkanskiy Vopros Vo Vtoroy Polovine 60-h Godov XIX veka: Strategiya i Taktika”, Oteçestvennaya İstoriya, no. 1, 2005.
 • Hevrolina, V. M, N. İ. İgnatyev. Pohodnye Pis’ma 1877 Goda. Pis’ma k E. İ.
 • İgnatiyevoy s Balkanskogo Teatra Voyennyh Deystvii, Moskva: Rossiyskaya Politiçeskaya Ensiklopediya, 1999.
 • İgnatiyef, N. P, “ Zapiski”, Russkaya Starina, no. 2, 1915.
 • İnostrannaya Politika. Berlinskiy Traktat, Vestnik Evropy, Sankt-Petersburg: no. 8, 1878, s. 740-751.
 • İstoriya Diplomatii, red. V. P. Potemkin, Moskva : OGİZ, 1945.
 • Kartsev, A. N, “Za Kulisami Diplomatii”, Russkaya Starina, no.1, 1908.
 • Sbornik Dogovorov Rossii s Drugimi Gosudarstvami 1856-1917, red. E. A.
 • Adamov, Moskva : Gospolitizdat, 1952.
 • Valuyev, P. A, Dnevnik P. A. Valuyeva, Ministra Vnutrennyh Del. v 2-Tomah, II. 1876, Moskva : Nauka, 1961.
 • Vinogradov, V. N, “Dizraeli, Gladson i Şuvalov v Kanun Russko-Turetskoy Voyny 1877-1878 gg.”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, no. 3, 1978.
 • Vinogradov, V. N, “Russko-Turetskaya Voyna 1877-1878 g. Voeyny Triumf i
 • Drama İmirotvoreniya”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, 2007. Osmanlıca kaynaklar BOA, HR. SYS, 183/1. BOA, HR. SYS,183/2. BOA, Y.EE, 84/83. BOA, Y.EE, 77/43. BOA, , Y.P. RKH, 1/55. BOA, Y.PRK. A, 1/92. BOA, Y.PRK. HR, 2/75. BOA, Y.PRK. HR, 2/63. BOA, Y.PRK. HR, 2/70. BOA, Y.PRK. HR, 3/85. İnceleme eserler
 • Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999.
 • Aydın, Mahir, Osmanlı Eyaleti’nden Üçüncü Bulgar Çarlığına, İstanbul: Kitabevi Yayını, 1996.
 • Baykal, Bekir Sıtkı, “Lord Salisbury’in İstanbul’da Fevkalade Murahhaslığı”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, C. II, S. 4, Ankara, 1944.
 • Kohn, Hans, Panslavizm ve Rus milliyetçiliği, İstanbul: İlgi Yayınları, 1983.
 • Şentürk, Hüdai, Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 677 - 689, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.51324

Öz

Kaynakça

 • Rusça kaynaklar Çernov, S. L, Rossiya Na Zaverşayuşem Etape Vostoçnoğo Krizisa 1875-1878 gg, Moskva : MGU, 1984.
 • Dnevnik D. A. Milyutina v 4-h Tomah, red. P. A. Zayonçkovskogo, c. 2. Moskva : Gosbiblioteka SSSR, 1949.
 • Hevrolina, V. M, “Rossiyskaya Diplomatiya i Balkanskiy Vopros Vo Vtoroy Polovine 60-h Godov XIX veka: Strategiya i Taktika”, Oteçestvennaya İstoriya, no. 1, 2005.
 • Hevrolina, V. M, N. İ. İgnatyev. Pohodnye Pis’ma 1877 Goda. Pis’ma k E. İ.
 • İgnatiyevoy s Balkanskogo Teatra Voyennyh Deystvii, Moskva: Rossiyskaya Politiçeskaya Ensiklopediya, 1999.
 • İgnatiyef, N. P, “ Zapiski”, Russkaya Starina, no. 2, 1915.
 • İnostrannaya Politika. Berlinskiy Traktat, Vestnik Evropy, Sankt-Petersburg: no. 8, 1878, s. 740-751.
 • İstoriya Diplomatii, red. V. P. Potemkin, Moskva : OGİZ, 1945.
 • Kartsev, A. N, “Za Kulisami Diplomatii”, Russkaya Starina, no.1, 1908.
 • Sbornik Dogovorov Rossii s Drugimi Gosudarstvami 1856-1917, red. E. A.
 • Adamov, Moskva : Gospolitizdat, 1952.
 • Valuyev, P. A, Dnevnik P. A. Valuyeva, Ministra Vnutrennyh Del. v 2-Tomah, II. 1876, Moskva : Nauka, 1961.
 • Vinogradov, V. N, “Dizraeli, Gladson i Şuvalov v Kanun Russko-Turetskoy Voyny 1877-1878 gg.”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, no. 3, 1978.
 • Vinogradov, V. N, “Russko-Turetskaya Voyna 1877-1878 g. Voeyny Triumf i
 • Drama İmirotvoreniya”, Novaya i Noveyşaya İstoriya, 2007. Osmanlıca kaynaklar BOA, HR. SYS, 183/1. BOA, HR. SYS,183/2. BOA, Y.EE, 84/83. BOA, Y.EE, 77/43. BOA, , Y.P. RKH, 1/55. BOA, Y.PRK. A, 1/92. BOA, Y.PRK. HR, 2/75. BOA, Y.PRK. HR, 2/63. BOA, Y.PRK. HR, 2/70. BOA, Y.PRK. HR, 3/85. İnceleme eserler
 • Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999.
 • Aydın, Mahir, Osmanlı Eyaleti’nden Üçüncü Bulgar Çarlığına, İstanbul: Kitabevi Yayını, 1996.
 • Baykal, Bekir Sıtkı, “Lord Salisbury’in İstanbul’da Fevkalade Murahhaslığı”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, C. II, S. 4, Ankara, 1944.
 • Kohn, Hans, Panslavizm ve Rus milliyetçiliği, İstanbul: İlgi Yayınları, 1983.
 • Şentürk, Hüdai, Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülnar KARA


Serap TOPRAK

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 22 Şubat 2016
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kara, G. & Toprak, S. (2016). 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya’nın Yalnızlaşması . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 677-689 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238003
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.