İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur."
Değerli Akademisyenler ! 
Dergimize göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın değerlendirme süreci 3-6 ay arasında değişmektedir. Bazı ekstra durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Süreci olumlu neticelenen araştırmalarınız Editörler Kurulu kararına göre yayın sırasına alınmaktadır. Bu konuda ısrarcı olmamanızı istirham ediyoruz. Makalelerinizin en fazla üç (3) yazarlı olmasına dikkat ediniz. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur."
Değerli Akademisyenler ! 
Dergimize göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın değerlendirme süreci 3-6 ay arasında değişmektedir. Bazı ekstra durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Süreci olumlu neticelenen araştırmalarınız Editörler Kurulu kararına göre yayın sırasına alınmaktadır. Bu konuda ısrarcı olmamanızı istirham ediyoruz. Makalelerinizin en fazla üç (3) yazarlı olmasına dikkat ediniz. 
Cilt 9 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz ve MAUT Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 1992 - 2010
  Hakan VARGÜN , Murat DOĞAN , Kıvanç BAL
 2. Psikolojik Rahatlığın Bilgi Paylaşımı, Çalışmaya Tutkunluk ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 2011 - 2038
  Bahar GENÇEL , Tahsin AKÇAKANAT , Mehmet DİNÇ
 3. Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ)
  Sayfalar 2039 - 2061
  Bariş ŞENTUNA , Fahri ÇAKI
 4. İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 2062 - 2080
  Fatih YILDIRIM , Seçkin GÖNEN
 5. Yönetim Kurulu Yapısı ile Performans İlişkisinin Analizi: Nasdaq Teknoloji Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 2081 - 2095
  Burcu GUROL
 6. Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar
  Sayfalar 2096 - 2115
  Sefa ÖZBEK , Sena TÜRKMEN
 7. Makroekonomik Performans Göstergelerinin Yolsuzluğa Etkisi
  Sayfalar 2116 - 2137
  Rabia EFEOĞLU , Sabri AZGÜN , Ömer Selçuk EMSEN
 8. Mutluluk, Gelir ve Demokrasi: Dünya Ülkeleri İçin Yapısal Eşitlik Modeli Önerisi
  Sayfalar 2138 - 2153
  Nurettin MENTEŞ
 9. Egypt’s Arab Fall: Understanding the Organization and Policies of the Muslim Brotherhood
  Sayfalar 2154 - 2178
  Ayfer ERDOGAN
 10. Seçilmiş Geçiş Ekonomileri ve Türkiye’ de Vergi Türlerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 2179 - 2200
  Melek AKDOĞAN-GEDİK GEDİK, Tuğay GÜNEL
 11. Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Algılarının Hizmet Ederek Öğrenme Düzeylerini Yordama Gücü
  Sayfalar 2201 - 2224
  Nur AKCANCA , Derya GİRGİN
 12. Okul Öncesi Öğrencileri için Makey Makey ile Bir Fen Etkinliği Tasarımı
  Sayfalar 2225 - 2236
  Nagihan TANIK ÖNAL , Meral ARDIÇ
 13. Üniversite Öğrencilerinin Harcama Analizi: Manisa-Salihli Örneği
  Sayfalar 2237 - 2261
  Ayşe ATILGAN YAŞA , Doğan BAKIRTAŞ
 14. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 2262 - 2283
  Turan BAŞKONUŞ
 15. Travma Duyarlı Okullar: Tanımı, Amacı ve Kapsamı
  Sayfalar 2284 - 2304
  Fatma ÖZ
 16. İlkokul Matematik Öğretim Programındaki Kazanımların SOLO Sınıflandırmasına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 2305 - 2325
  Adem DOĞAN
 17. Yeşil Üretimin Çevresel ve Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisinde Ters Lojistiğin Aracı Rolü
  Sayfalar 2326 - 2349
  Bülent YILDIZ , Ertuğrul ÇAVDAR
 18. 1927 Nüfus Sayımına Göre Erzincan Vilayetinin Demografik Özellikleri
  Sayfalar 2350 - 2368
  Gülbin FIRAT ONAT
 19. Sarıkeçili Aşireti Yörüklerinin Sosyo-Demografik Yapısı (1843 Tarihli Ağlasun Örneği)
  Sayfalar 2369 - 2385
  Kazım KARTAL , Mustafa Ali UYSAL
 20. Yunanistan’da Bulunan Alevi -Bektaşilerin Ritüel Müzikleri “Ruşenler Köyü Nevrûziyye Söyleme Geleneği”
  Sayfalar 2386 - 2411
  Mehmet SÖYLEMEZ
 21. Klaros’ta Antik Tınılar: Auloslar
  Sayfalar 2412 - 2429
  Serkan ÇELİK
 22. Rızıklarıyla Doğmayanlar, Çocuk Emekçiler
  Sayfalar 2430 - 2447
  Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mustafa Hakkı AYDOĞDU , Muhammed Ali PALABIÇAK , Mehmet CANÇELİK
 23. Siyasal İletişim Bağlamında Haberin “Tarafsızlığı” ve “Objektifliği” (New York Times ve China Daily Gazetelerinde “Koronavirüs” Haberlerinin Eleştirel Söylem Analizi)
  Sayfalar 2448 - 2464
  Emine KILIÇASLAN
 24. Hindistan Vergi Sistemi
  Sayfalar 2465 - 2491
  Zeynep ARIKAN , Özge ÖNKAN
 25. Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme: Bir Kapitalist Savunma
  Sayfalar 2492 - 2503
  Cumali BOZPİNAR
 26. Neorealizm Kuramı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz Enerji Politikası
  Sayfalar 2504 - 2528
  Ferhat KÖKYAY
 27. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisinde 2015-2019 Arasında Yayınlanan İktisat Makalelerinin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 2529 - 2547
  Serkan DİLEK
 28. Examining Instructional Leadership Behaviors of School Principals
  Sayfalar 2548 - 2572
  Emine BOZKURT , Ramazan CANSOY
 29. Gösteri Toplumunun Yeni Panoptikonu Olarak Sosyal Medya
  Sayfalar 2573 - 2594
  Ali Fikret AYDIN
 30. Dünya Enerji Aktarım Hatları ve Hegomonya Savaşları: Türkiye'nin Enerji Aktarım Hatları Pozisyonu Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 2595 - 2617
  Harun ÖZMEN , Muharrem BAKKAL , Süreyya BAKKAL
 31. Türkiye’de Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
  Sayfalar 2618 - 2635
  Oytun MEÇİK , Tuğba KOYUNCU
 32. The Relationship Between Nuclear Energy Consumption And Economic Performance: An Empiric Analysis on Selected Countries
  Sayfalar 2636 - 2661
  Türker ŞİMŞEK , Cihan USTA
 33. Sultan I. Abdülhamid’e Sunulan Müellifi Meçhul Bir Amelî Hikmet Risâlesi
  Sayfalar 2662 - 2691
  Selim ARGUN
 34. Abraham Joshua Heschel Neo- Hasidik Bir Yahudi miydi?
  Sayfalar 2592 - 2716
  Ismaıl BASARAN
 35. Vahyin Nüzûl Sürecinde Hitabın “Ötekisi” (Tanım- Tutum- Hukuk)
  Sayfalar 2717 - 2739
  İ̇brahim Hakkı İMAMOĞLU
 36. Denizli Kalem İşi Süslemeli Cami Motiflerinin Buldan Dokumasıyla Sembolik Etkileşimi
  Sayfalar 2740 - 2767
  Hicran Hanım HALAÇ , Merve GÜLŞEN
 37. Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Kariyer Streslerine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 2768 - 2795
  Canses TİCAN
 38. Tarihsel Bir Perspektiften Türk-Yunan İlişkileri Üzerinde Üçüncü Aktörlerin Etkisi
  Sayfalar 2796 - 2824
  Eray ALIM
 39. İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi
  Sayfalar 2825 - 2840
  Mustafa ÖZTUNÇ
 40. Kant'ta Sentetik Apriori Sorunu
  Sayfalar 2841 - 2855
  Ramazan YILMAZ
 41. Bağlama İçin Yazılmış Zeki Atagür Eserlerinin İcra Bakımından Analizi
  Sayfalar 2856 - 2880
  Ali Kerem APAYDIN , Soner ALGI
 42. Postmodern Sinemada Anti Kahraman: Quentin Tarantino Filmlerinin Analizi
  Sayfalar 2881 - 2904
  Semih SALMAN
 43. Spora Bağlılık Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 2905 - 2922
  Recep Fatih KAYHAN , Sait BARDAKÇI , Çağdaş CAZ
 44. Kurmacanın Gerçekliği: Bir Adam Yaratmak Tiyatrosu’nda Kurgu Meselesi
  Sayfalar 2923 - 2941
  İsmail SÜPHANDAĞI
 45. The Form of Adhan in Turkish Religious Music; The Case of Mustafa Başkan’s Saba Adhan
  Sayfalar 2942 - 2961
  Mehmet ÖNCEL
 46. Maveraünnehir'de İslam Medeniyeti Üzerine Küresel Bir Analiz
  Sayfalar 2962 - 2977
  Kemal Yavuz ATAMAN
 47. Savunma Harcamaları Cari Açık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 2978 - 3003
  Ekrem GÜL , Mustafa TORUSDAĞ
 48. The Impact of Inflation on Stock Market Indices: Evidence from BIST 100 Index
  Sayfalar 3004 - 3018
  Mustafa HAMAD AMEEN , Fatih TEMİZEL , Melik KAMIŞLI
 49. Baltık Kuru Yük Endeksi e Dow Jones Demir- Çelik Endeksi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 3019 - 3033
  Abdulkadir BARUT , Mehmet Ragıp GÖRGÜN , Aylin ERDOĞDU
 50. Kamusal, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Büyüme Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 3034 - 3049
  Ömer İSKENDEROĞLU , Nazif AYYILDIZ , Madina SULEIMENOVA
 51. Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 3050 - 3071
  Ahmet DOLMACI , Nadire Emel AKHAN
Dizinler
Instagram Hesabımız

itobiad

Twitter Hesabımız