İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2020'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." 
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 3-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın yayınlanabilmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir. Genişletilmiş Özet desteği için Polen Dil Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Dergimizin Güncel İstatistiği

2012 Senesinden günümüze (Yılda 4 Sayı - 8 yılda 9 Özel Sayı)   İtobiad Dergisi'nde 1041 makale yayını yapılmış 527 makale ise reddedilmiştir. (05.02.2020) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2020'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." 
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 3-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın yayınlanabilmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir. Genişletilmiş Özet desteği için Polen Dil Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Dergimizin Güncel İstatistiği

2012 Senesinden günümüze (Yılda 4 Sayı - 8 yılda 9 Özel Sayı)   İtobiad Dergisi'nde 1041 makale yayını yapılmış 527 makale ise reddedilmiştir. (05.02.2020) 
Cilt 9 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı
  Sayfalar 13 - 39
  Hatice KUMCAĞIZ , Özlem TERZİ , Bozkurt KOÇ , Murat TERZİ
 2. Türk Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Tarım Ürünlerinin Değerlemesinin Karşılaştırılması: Alabalık Yetiştiricilik Tesisinde Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 40 - 66
  Melek Tan LESKAY , Seçkin GÖNEN
 3. CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Bankaların Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi
  Sayfalar 67 - 95
  Öğr.gör. Mehmet KAYGUSUZ , Öğr.gör. Behlül ERSOY , Doç.dr. Tunga BOZDOĞAN
 4. Historical Sociology of Turkish Modernization: Classifıcations, Typologies and Fallacies
  Sayfalar 96 - 116
  Muhammet ERTOY
 5. Batılı Seyyahların Gözüyle Şam (Dımaşk) Şehri (XVI ve XVII. Yüzyıllar)
  Sayfalar 117 - 142
  Emrah İSTEK
 6. Türkiye’de Sanayi ve Tarım Sektörü Faaliyetleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Kaldor Büyüme Yasasının Analizi
  Sayfalar 143 - 170
  Şerif CANBAY , Mustafa KIRCA
 7. Türkiye Ekonomisinin İktisadi Büyüme Hızı Öngörüleri
  Sayfalar 171 - 192
  GÖKHAN ORUÇ ÖNALAN
 8. Türkiye’de Enflasyon Faiz İlişkisi: Nedensellik Analizi
  Sayfalar 193 - 216
  Mustafa BAYLAN , Pınar PAZARCI
 9. Brexit Sonrası Alternatif Ticaret Senaryoları ve Olası İktisadi Etkileri
  Sayfalar 217 - 248
  Gökhan AKTAŞ , Zeynep KAPLAN
 10. Çin’de Sosyal Devlet Sorunsalı: Hukou Problemi
  Sayfalar 249 - 264
  Hasan GÖNDER , Alp ACAR
 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Bağlamında Aracı Şehirler
  Sayfalar 265 - 298
  Hicran HAMZA ÇELİKYAY
 12. Örgütsel Bilgi Paylaşım Reddi ile Bilgi Güvenliği Kültürü İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 299 - 325
  Selma BARAN , Emine ŞENER
 13. İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinin Kuruluş Dönemlerine göre Etkinlik Analizi
  Sayfalar 326 - 352
  Mehmet ORHAN , Abdullah KARAKAYA , Mukadder BEKTAŞ UÇAR
 14. Kurumsal Yapı Göstergeleri, İhracat ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Bağımsız Devletler Topluluğu Örneği
  Sayfalar 353 - 376
  Semanur SOYYİĞİT , Seyhun DOĞAN
 15. Yalan Haber, “Post-Truth” Kavramı ve Medya Üçlemesi: Geçmişten Günümüze Gündem Belirleyen Örnekler
  Sayfalar 377 - 397
  Elif Başak SARIOĞLU
 16. Sosyal Hizmet Uygulamalarında Beden-Zihin-Ruh (Tin) Müdahaleleri
  Sayfalar 398 - 416
  Fulya AKGÜL GÖK , Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR
 17. Batken’de (Kırgızistan) ve Batman’da (Türkiye) Ters Lale Efsaneleri
  Sayfalar 417 - 434
  Hüseyin SATICIOĞLU
 18. Fred McGraw Donner’in İslâm Tarihçiliği ve İnananlar Hareketi Tezi Üzerine
  Sayfalar 435 - 467
  Yaşar ÇOLAK
 19. Türk Müziği’nde Söz-Müzik İlişkisinde Fonetik ve Gramatik Unsûrların Önemi
  Sayfalar 468 - 487
  Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU
 20. Azerbaycan Muhaceret Şairlerinden Hamit Dönmez’in Şiirlerinde “Vatan” Kavramı
  Sayfalar 488 - 513
  Ümit AKIN
 21. Examining the Relationship between School Principals’ Power Styles and Teacher Alienation
  Sayfalar 514 - 540
  Hayriye KUTLU , Ramazan CANSOY
 22. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon Medyasının ABD'ye Yönelik Faaliyetleri: Tokyo Rose Radyo Yayınları Üzerine İnceleme
  Sayfalar 541 - 563
  Mehmet Barış YILMAZ
 23. Changing Geographies, Changing Mindsets: J. M. Coetzee’s South African and Australian Years
  Sayfalar 564 - 582
  Ayşe Ece DERELİOĞLU ŞEN
 24. Finansal Halkla İlişkiler Bağlamında Kuzey Kıbrıs’ta Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetleri
  Sayfalar 583 - 607
  Elif Asude TUNCA
 25. Turist Yenilikçiliğinin Yenilikçi Otel Tercihi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 608 - 635
  Şule KIYCI , Ramazan AKSOY , Cenk Murat KOÇOĞLU
 26. Tanzimat Dönemi Türk Basınında Islahat Fermanı ve Siyasi Vatandaşlık Politikaları: Eleştiri ve Tepkiler
  Sayfalar 636 - 662
  Nergiz AYDOĞDU
 27. Türk Müziği Tarih Yazımında Avrupa Merkezci ve Milliyetçi İdeolojilerin Mehter Örneklemi Üzerindeki Yansımaları
  Sayfalar 663 - 686
  İdris ÇAKIROĞLU ÇAKIROĞLU, N. Oya LEVENDOĞLU
 28. Hasan Ferit Alnar’ın İcra Üslubunu Belirleyen Süslemeler ve Kanun Eğitimine Yansımaları: Acemaşiran ve Suzinak Taksim Örneği
  Sayfalar 687 - 713
  Emre ERDOĞAN
 29. Kırsal Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Rolü: Niğde İli Örneği
  Sayfalar 714 - 735
  Abdullah KARATAŞ
Dizinler
Instagram Hesabımız

itobiad

Twitter Hesabımız