Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 359 - 381 2019-03-30

The Relationship between Economic Uncertainty and Fertility Rate: ARDL Analysis for Turkey
Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi

Arif İĞDELİ [1]

36 134

Economic uncertainties are thought to be influential on economic decisions such as consumption and investment and also on vital decisions of the household. The aim of this study is to clarify the relationship between the decision of having children which is among vital decisions of the household and economic uncertainty. In revealing this relationship, the data concerning change rates in per capita income, rates of participating in female labor force in the service sector, economic uncertainty derived from income fluctuations, unemployment rates and fertility rates in Turkey during the period of 1990-2017 were used. In the study, two different variables were chosen to measure the economic uncertainty: conditional expectation operators obtained with GARCH analysis and derived from income fluctuations and unemployment rates. The impact of economic uncertainty on the fertility rate was analyzed with the ARDL method using two different models. According to the findings of the analysis, the conditional variance and the unemployment rates which reflect the economic uncertainty affect the fertility rate negatively. 

Tüketim ve yatırım gibi iktisadi kararlar üzerinde etkisi olduğu düşünülen ekonomik belirsizliklerin hanehalkının hayati kararları üzerinde de etkisi olduğu düşünülmektedir. Hanehalkının hayati kararlarından biri olan çocuk sahibi olma ile ekonomik belirsizlik arasındaki ilişkinin açığa kavuşturulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu ilişkinin ortaya çıkarılmasında 1990-2017 yılları arasında Türkiye’ye ait kişi başı gelirdeki değişim oranları, hizmet sektöründe kadın işgücüne katılım oranları, gelir dalgalanmalarından türetilen ekonomik belirsizlik, işsizlik oranları ve doğurganlık oranları verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada ekonomik belirsizliğin ölçümünde gelir dalgalanmalarından türetilen GARCH analizi ile elde edilen koşullu beklenti operatörleri ve işsizlik oranları olmak üzere iki farklı değişken tercih edilmiştir. Ekonomik belirsizliğin doğurganlık hızı üzerindeki etkisi iki farklı model kullanılarak ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre ekonomik belirsizliği yansıtan koşullu varyans ve işsizlik oranları doğurganlık hızını negatif yönlü etkilemektedir.         

 • Adsera, A. ve Menendez, A. (2011). Fertility Changes in Latin America in Periods of Economic Uncertainty. Population Studies, 65(1), 37-56.
 • Banks, J., Blundell, R. ve Brugiavini, A. (2001). Risk Pooling, Precautionary Saving and Consumption Growth. Review of Economic Studies, 68, 757-779.
 • Becker, G. S. (1992). Fertility and the Economy. Journal of Population Economics, 5(3), 185-201.
 • Bhaumik, S. K. ve Nugent, J. B. (2005). Does Economic Uncertainty Affect the Decision to Bear Children? Evidence from East and West Germany.
 • Deliktaş, E., Usta, S., Bozkurt, S. ve Helvacı, B. (2008). Türkiye’de Kentlerde Doğurganlık Hızını Etkileyen Faktörler: Path Analizi Yaklaşımı. Ege Akademik Bakış, 8(2), 877-895.
 • Demirgil, H. (2011). Politik İstikrarsızlık, Belirsizlik ve Makroekonomi: Türkiye Örneği (1970-2006). Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 36(2), 123-144.
 • Flacco, P. R. ve Parker, R. E. (1992). A Comparison of Two Methods for Estimating Income Uncertainty with an Application to Aggragate Consumption Behaviour. Applied Economics, 24(7), 701-707.
 • Gliga, G. ve Evers, N. (2010). Marketing Challenges for High-Tech SMEs. Innovative Marketing, 6(3), 104-112.
 • Gravelle, H. ve Rees, R. (2004). Microeconomics (3. b.). Harlow: Pearson Education.
 • Grossberg, A. J. (1991). Personal Saving under Income Uncertainty: A Test of the Intertemporal Substitution Hypothesis. Eastern Economic Journal, 17(2), 203-210.
 • Hahm, J.-H. (1999). Consumption Growth, Income Growth and Earnings Uncertainty: Simple Cross-Country Evidence. International Economic Journal, 13(2), 39-56.
 • Hofmann, B. ve Hohmeyer, K. (2013). Perceived Economic Uncertainty and Fertility: Evidence from a Labor Market Reform. Journal of Marriage and Family, 75(2), 503-521.
 • Hondroyiannis, G. (2010). Fertility Determinants and Economic Uncertainty: An Assessment Using European Panel Data. Journal of Family and Economic Issues, 31(1), 33-50.
 • Kohler, H. P. ve Kohler, I. (2002). Fertility Decline in Russia in the Early and Mid 1990s: The Role of Economic Uncertainty and Labour Market Crises. European Journal of Population/Revue Européenne de Démographie, 18(3), 233-262.
 • Kreyenfeld, M. (2005). Economic Uncertainty and Fertility Postponement. Evidence from German Panel Data. In Presentation Prepared for the Meeting of the Verein für Socialpolitik.
 • Kutlar, A., Erdem, E. ve Aydın, F. F. (2012). Kadınların İşgücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7(1), 149-168.
 • Menegatti, M. (2007). Consumption and Uncertainty: A Panel Analysis in Italian Regions. Applied Economic Letters, 14(1), 39-42.
 • Moriarty, R. T. ve Kosnik, T. J. (1989). High Tech-Marketing: Concepts, Continuity and Change. Sloan Management Review, 30(4), 7-17.
 • Nocetti, D. ve Smith, W. T. (2011). Price Uncertainty, Saving and Welfare. Journal of Economic Dynamics & Control(35), 1139-1149.
 • Öztürk, L. (2012). Türkiye’de İllerin Yoksulluk Nedeni Olarak Toplam Doğurganlık Hızları: Yatay Kesit Bir Analiz, 1990-2000. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXI(1) , ss. 193-210.
 • Pesaran, M. H., Y. Shin ve R. J. Smith (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.Pourgerami, A. (1991). Impact of Income Uncertainty on Saving: Evidence From Mexico. Social and Economic Studies, 40(2), 84-98.
 • Pozzi, L. (2005). Income Uncertainty and Aggregate Consumption. National Bank of Belgium Working Paper, s. 1-32.
 • Ranjan, P. (1999). Fertility Behaviour under Income Uncertainty. European Journal of Population/Revue Européenne de Démographie, 15(1), 25-43.
 • Schneider, D. (2015). The Great Recession, Fertility, and Uncertainty: Evidence from the United States. Journal of Marriage and Family, 77(5), 1144-1156.Worldbank (2018), https://data.worldbank.org/ (Erişim Tarihi: 01.06.2018)
Primary Language tr
Subjects Social, Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5926-425X
Author: Arif İĞDELİ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad498632, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {359 - 381}, doi = {10.15869/itobiad.498632}, title = {Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi}, key = {cite}, author = {İĞDELİ, Arif} }
APA İĞDELİ, A . (2019). Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 359-381. DOI: 10.15869/itobiad.498632
MLA İĞDELİ, A . "Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 359-381 <http://www.itobiad.com/issue/43055/498632>
Chicago İĞDELİ, A . "Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 359-381
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi AU - Arif İĞDELİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.498632 DO - 10.15869/itobiad.498632 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 381 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.498632 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.498632 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi %A Arif İĞDELİ %T Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.498632 %U 10.15869/itobiad.498632
ISNAD İĞDELİ, Arif . "Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 359-381. https://doi.org/10.15869/itobiad.498632
AMA İĞDELİ A . Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi. itobiad. 2019; 8(1): 359-381.
Vancouver İĞDELİ A . Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 381-359.