Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 559 - 580 2019-03-30

Comparison of Educational Perceptions of Foreign Students and Turkish Students about Each Other
Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması

Özge ÇELİK [1]

28 174

The purpose of this study is to determine the perceptions of foreign students and Turkish students about each other in the classroom environment. In the study, qualitative research method was chosen, phenomenology design was used, data were collected from the field with a semi-structured interview form and content analysis was performed. The sample of the study consists of 20 foreign students and 20 Turkish students. The students from different countries and the Turkish students were compared in terms of classroom relations, studying habits and communication in the classroom environment. As a result of the interviews, the Turkish students found the foreign students more hard working and it was seen that their studying habits were daily repetitions, going to the library and doing research. It was also determined that they did not have any problems arising from cultural differences in the classroom environment and they had positive relations.  The foreign students found the studying habits of the Turkish students inadequate and memorization-based and assessed their classroom relations positively. 

Bu araştırmanın amacı, yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrencilerin sınıf ortamında birbirlerine yönelik algılarının belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi seçilmiş, fenomenoloji deseni kullanılmış, yarı yapılandırılmış mülakat formu ile sahadan veriler toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 20 yabancı uyruklu öğrenci ve 20 Türk öğrenciden oluşmaktadır. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile Türk öğrencilerin sınıf ilişkileri, ders çalışma alışkanlıkları, sınıf ortamında iletişimleri gibi durumlar karşılaştırılmıştır. Görüşmeler neticesinde, Türk öğrenciler yabancı uyruklu öğrencileri çalışkan bulmuş; ders çalışma alışkanlıklarının günlük tekrar, kütüphaneye gitme, araştırma yapma olduğu görülmüş; sınıf ortamında kültürel farklılık kaynaklı sorun yaşamadıkları, ilişkilerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrencilerin ders çalışmalarını yetersiz, ezberci bulmuş, sınıf ilişkilerini olumlu değerlendirmiştir. 

 • Referans1Alyılmaz, S., Biçer, N., Çoban, İ. (2015). Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye yönelik görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 328-338.
 • Referans2Balcı, A .(2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans3Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Referans4Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak,. E, Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş,. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Referans5Cemaloğlu, N. (2014). Veri toplama teknikleri: nicel-nitel. A. Tanrıöğen (Ed.). Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s.133-164). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Referans6Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Referans7Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. (2013). Uluslararası yükseköğretim ve Türkiye’nin konumu eğitim ekonomisi iş konseyi raporu. İstanbul. Erişim adresi: http://www.deik.org.tr/raporlar-2-eeik-uluslararasi-ogrenci-temini calistayi-sonuc-raporu-4-ekim-2013
 • Referans8Duray, H, D. (2018). Yöntemler: gerçekte ne yapacaksınız?. M. Çevikbaş (Ed.). Nitel araştırma tasarımı etkileşimli bir yaklaşım içinde (s. 87-120). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Referans9T.C. Kalkınma Bakanlığı- Kalkınma Araştırma Merkezi. (2015). Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi araştırma projesi raporu (Yayın No. 2936). Erişim Adresi: http://kam.kalkinma.gov.tr/ wpcontent/uploads/2015/04/Uluslararasi_Ogrenci_Raporu_2015.pdf
 • Referans10Tekelioğlu, S., Başer, H., Örtlek, M., Aydınlı, C. (2012) Uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite seçiminde etkili faktörler: vakıf üniversitesi öğrneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi E-Dergi, 4(2) Erişim adresi: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_YBD/index.html
 • Referans11Kaplan, M. (2014). Kültür ve dil. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Referans12Kıncal, Y, R.( 2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Referans13Kuş, E. (2009). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Referans14Özen, H. ve Yalçın, M. (2015). Dikkatli bir gözlemci olmak. T. Selahattin (Ed.). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber içinde (s. 111-130). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Referans15Sarı, J, B. (2012). Verilerin toplanması. A. Şimşek (Ed.) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (s. 134-161). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Referans16 Türkdoğan, O. ve Gökçe, O. (2012) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemi. Konya: Çizgi Kitapevi. Referans17Yüksek Öğretim Kurulu. (2017). Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022. Erişim Adresi. http: //yok.gov.tr/web/guest/yuksekogreti mde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022.
 • Referans18Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social, Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8354-6057
Author: Özge ÇELİK (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad498133, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {559 - 580}, doi = {10.15869/itobiad.498133}, title = {Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Özge} }
APA ÇELİK, Ö . (2019). Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 559-580. DOI: 10.15869/itobiad.498133
MLA ÇELİK, Ö . "Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 559-580 <http://www.itobiad.com/issue/43055/498133>
Chicago ÇELİK, Ö . "Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 559-580
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması AU - Özge ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.498133 DO - 10.15869/itobiad.498133 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 559 EP - 580 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.498133 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.498133 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması %A Özge ÇELİK %T Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.498133 %U 10.15869/itobiad.498133
ISNAD ÇELİK, Özge . "Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 559-580. https://doi.org/10.15869/itobiad.498133
AMA ÇELİK Ö . Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması. itobiad. 2019; 8(1): 559-580.
Vancouver ÇELİK Ö . Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 580-559.