Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 41 - 63 2019-03-30

TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi
The Effect of the Project "Little Scientists Explore Elazig Hazar Lake Ecosystem“ by TUBITAK 4004 on the Environmental Attitudes of Secondary School Students

Gonca KEÇECİ [1] , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN [2] , Burcu ALAN [3]

56 176

Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK 4004 kapsamında gerçekleştirilen Küçük Bilim insanları Elazığ Hazar Göl Ekosistemini Keşfediyor” projesinin, ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisini belirlemektir. Örnek olay yöntemi kullanılarak öğrencilerin Elazığ Hazar Gölü örneği üzerinden gerçek ortamında göl ekosistem elemanlarını tanımaları sağlanmıştır. Veriler çevresel tutum ölçeği ve yarı yapılandırılmış mülakatlar ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel bulgularına göre; öğrencilerinin çevreye yönelik davranış boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu bulunurken, öğrencilerinin çevreye yönelik düşünce ve duygu boyutunda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Nitel bulgulara göre ise öğrenciler, proje sonunda çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmiş, çevreye yönelik duyarlılıkları artmış, eskisine oranla çevreye karşı davranışlarında daha hassas olacaklarını belirtmişlerdir. 

The purpose of this study is to determine the effect of the project "Little Scientists Explore Elazig Hazar Lake Ecosystem" conducted by TUBITAK 4004 on the environmental attitudes of secondary school students. The students were enabled to identify the lake ecosystem elements in the real environment on the basis of the example of Elazig Hazar Lake using case study method. Environmental attitude scale and semi-structured interviews were used as data collection tools. According to the quantitative findings of the study, it was found that there was a significant difference in the behaviors of the students toward the environment, whereas there was no significant difference in the thoughts and feelings of the students toward the environment. According to the qualitative findings, on the other hand, the students developed positive attitudes toward the environment, had an increased sensitivity toward the environment and stated that they would be more sensitive in their behaviors toward the environmental compared to the past at the end of the project.

 • Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Atasoy, E. (2005). Doğa insan etkileşimi ve çevre için eğitim. Bursa: Sentez yayıncılık.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim çocuk doğa etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Avcı, E., Özenir, Ö. S., Kurt, M., & Atik, S. (2015). TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen “Bizim Deniz Akdeniz” Projesinin Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 312-333.
 • Başal, H. A. (2005). Çocuklarda Çevre Bilinci ve Duyarlılığının Geliştirilmesi. I. UlusalErciyes Sempozyumu, 23–25 Ekim 2003, Kayseri.
 • Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E. ve İmalı, B. (2011). Örnek Bir Öğrenme Ortamı: TÜBİTAK Destekli İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu, I. Uluslararası Eğitim Programları veÖğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demirsoy, A. (2004). Son İmparatora Öğütler “Bilim Toplumu”. 6. Baskı. Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Erol, G., Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 65-77.
 • Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H., Öztürk Samur, A. ve Aladağ, E. (2012). YİBO’lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor. Eğitim veÖğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 65-74.
 • Foster, J. S. ve Shiel-Rolle, N. (2011). Building Scientific Literacy Through Summer Science Camps: A Strategy for Design, İmplementation and Assessment. Science Education International, 22(2), 85-98.
 • Güler, T. (2010). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(151).
 • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi Ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • McKibben, B. (2015). Doğanın sonu. (Çev. B. Göl, H. İ. Mavituna) İstanbul: Everest yayınları.
 • Oğurlu, İ., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö. ve Bayrak, H. (2013). Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: IdeProjeleri Örneği, 3rd International Geography Symposium –Geomed, Symposium Proceedings, 498-508.
 • Ozaner, F. S. (2007). “Çiçek ve böceklerin doğanın dilinin öğretilmesindeki önemi; Alpin Çiçeklerin bu eğitimdeki özel yeri.” Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekleri Projesi, Flora Turizmi Eğitimi, Ed. F. Karahan, 20 Nisan-09 Eylül 2007, Bildiriler Kitabı, s. 145-155, Erzurum.
 • Ozaner, F.S. 2004. Türkiye’de Okul Dışı Çevre Eğitimi Ne Durumda ve Neler Yapılmalı?Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Biyologlar Derneği,Abant- Bolu. Bildiri Kitabı (Doğa Ve Çevre), 67- 98.
 • Özata Yücel, E. (2013). Fen Bilimleri Programındaki Ekosistem, Biyolojik Çeşitlilik ve Çevre Sorunları Konularının Öğretim Tasarımı ve Uygulanması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Özdağ, U. (2014). Çevreci eleştiriye giriş. İstanbul: Ürün Yayınları.
 • Palmberg, I, E. & Kuru, J. (2001). Children and nature. ATEE 26th Annual Conference: RDC 17: Environmental Education.
 • Phenice, L. A. ve Griffore, R. J. (2003). Young children and the natural world. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(2), 167-171.
 • Şimşekli, Y. (2004). Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çevre Eğitimi Etkinliklerine İlköğretim Okullarının Duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-92.
 • Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen, V. G. ve Konur, B.K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Studies, 6(1), 1383-1406.
 • Yıldırım, M., Atila, M. E. ve Doğar, Ç. 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Etkinliklerine Yönelik Düşünceleri: Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 194-212.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2582-3850
Author: Gonca KEÇECİ (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0547-8746
Author: Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3429-0942
Author: Burcu ALAN
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad482979, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {41 - 63}, doi = {10.15869/itobiad.482979}, title = {TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {KEÇECİ, Gonca and KIRBAĞ ZENGİN, Fikriye and ALAN, Burcu} }
APA KEÇECİ, G , KIRBAĞ ZENGİN, F , ALAN, B . (2019). TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 41-63. DOI: 10.15869/itobiad.482979
MLA KEÇECİ, G , KIRBAĞ ZENGİN, F , ALAN, B . "TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 41-63 <http://www.itobiad.com/issue/43055/482979>
Chicago KEÇECİ, G , KIRBAĞ ZENGİN, F , ALAN, B . "TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 41-63
RIS TY - JOUR T1 - TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi AU - Gonca KEÇECİ , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Burcu ALAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.482979 DO - 10.15869/itobiad.482979 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 63 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.482979 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.482979 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi %A Gonca KEÇECİ , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Burcu ALAN %T TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.482979 %U 10.15869/itobiad.482979
ISNAD KEÇECİ, Gonca , KIRBAĞ ZENGİN, Fikriye , ALAN, Burcu . "TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 41-63. https://doi.org/10.15869/itobiad.482979
AMA KEÇECİ G , KIRBAĞ ZENGİN F , ALAN B . TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. itobiad. 2019; 8(1): 41-63.
Vancouver KEÇECİ G , KIRBAĞ ZENGİN F , ALAN B . TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 63-41.