Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 163 - 182 2019-03-30

A Research on Defense Expenditures and Economic Growth: An Example of USA, Japan and France
Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği

Pelin YANTUR [1] , Ali Poyraz GÜRSON [2]

53 180

Although the relationship of defense expenditures and economic growth has been subject to many empirical studies, the direction of the relationship between the two variables has not been fully determined and it varies according to studies. In this study, three different countries from three regions which make the greatest military expenditure in the world were included in the sample and USA from the North American continent which has the largest share, Japan from the East Asian continent which has the second largest share and France from the West European region which has the third largest share within this context were selected. Within the scope of the study, the short-term, long-term and causality analyses of defense expenditures data between 1960 and 2017 were examined, as well as their effects on per capita income. As a result of the time series regression estimations in the USA, France and Japan economies; it was determined that there was no effect of defense expenditures on per capita income in the USA economy, whereas an effective and consistent result was obtained for France and Japan. On the other hand, as a result of a long-term observation inspection in the study; it was determined that there was a balance between the two variables in the USA, France and Japan economies and a bilateral causality was observed in the causality analysis.               

Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi birçok ampirik çalışmaya konu olmasına rağmen iki değişken arasındaki ilişkinin yönü tam olarak saptanamamış olup, çalışmalara göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada dünyada en fazla askeri harcamayı yapan üç bölgeden üç farklı ülke örnekleme dâhil edilerek, bu kapsamda en büyük paya sahip olan Kuzey Amerika kıtasından A.B.D, ikinci büyük paya sahip olan Doğu Asya kıtasından Japonya ve üçüncü sırada olan Batı Avrupa bölgesinden Fransa seçilmiştir. Çalışma kapsamında 1960- 2017 yılları arasında gerçekleşen savunma harcamaları verilerinin kısa dönem, uzun dönem ve nedensellik analizleriyle birlikte kişi başı milli gelir üzerindeki etkileri incelenmektedir. A.B.D, Fransa ve Japonya ekonomilerinde zaman serisi regresyon tahminlemesinde A.B.D ekonomisinde savunma harcamalarının kişi başı milli gelire etkisi saptanmazken, Fransa ve Japonya için etkin ve tutarlı bir sonuç elde edilmiştir. Çalışmada uzun dönemli seyir irdelemesinde ise, A.B.D, Fransa ve Japonya ekonomilerinde iki değişken arasında bir denge söz konusuyken, nedensellik analizinde çift yönlü bir nedensellik saptanmıştır.

  • Brzoska, M. (1995). World military expenditires. Handbook of Defense Economics I, Keith Hartley and Todd Sandler (Ed.), Amsterdam: Elsevier Science B.V.Bulutoğlu, K. (2008). Kamu Ekonomisine Giriş, Demokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramı, (7 b.). Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.Dunne, P. (2000). The Economic Effects of Military Expenditure in Developing Countries, 2000. Durgun, Ö. ve Timur, M.C. (2017). Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 126-137.Giray, F. (2004). Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 188-189.Gujarati, D. (2016). Econometrics by example. 2. Edisyon, Ankara: BB101 Yayınları.Han, E. ve Kaya, A. (2002). Kalkınma Ekonomisi. Eskişehir: Etam Yayıncılık.Looney, R. (1994). The Economics of Third World Defense Expenditures. London: Jai Pres. SIPRI Military Expenditure Database, Erişim adresi: https://www.sipri.org/ databases/milex.Uçar, İ. (2003). Savunma harcamalarının ekonomiye etkileri ve savunma harcamaları büyüme ilişkisinin ekonometrik modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.World Bank, Databank, Erişim adresi: https://data.worldbank.org/Yamak, R. ve Erdem, H. F. (2017). Uygulamalı zaman serisi analizi. Trabzon: Celepler Yayın ve Dağıtım.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2558-6218
Author: Pelin YANTUR (Primary Author)
Institution: İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3653-6117
Author: Ali Poyraz GÜRSON
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad480114, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {163 - 182}, doi = {10.15869/itobiad.480114}, title = {Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği}, key = {cite}, author = {YANTUR, Pelin and GÜRSON, Ali Poyraz} }
APA YANTUR, P , GÜRSON, A . (2019). Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 163-182. DOI: 10.15869/itobiad.480114
MLA YANTUR, P , GÜRSON, A . "Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 163-182 <http://www.itobiad.com/issue/43055/480114>
Chicago YANTUR, P , GÜRSON, A . "Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 163-182
RIS TY - JOUR T1 - Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği AU - Pelin YANTUR , Ali Poyraz GÜRSON Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.480114 DO - 10.15869/itobiad.480114 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 182 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.480114 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.480114 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği %A Pelin YANTUR , Ali Poyraz GÜRSON %T Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.480114 %U 10.15869/itobiad.480114
ISNAD YANTUR, Pelin , GÜRSON, Ali Poyraz . "Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 163-182. https://doi.org/10.15869/itobiad.480114
AMA YANTUR P , GÜRSON A . Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği. itobiad. 2019; 8(1): 163-182.
Vancouver YANTUR P , GÜRSON A . Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 182-163.