Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 292 - 313 2019-03-30

Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on Turkey's Trade with Neighboring Countries

Ahu COŞKUN ÖZER [1]

56 218

Dünya üzerinde ticaret hacmini artırmayı amaçlayan ülkeler için komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi önemli bir stratejidir. Özellikle gelişmiş ülkelerin ticaret yaptığı ülkelerle ilişkileri değerlendirildiğinde, komşu ülkelerle ticaretin toplam ticaretleri içinde önemli bir payı olmaktadır. Tarihsel süreçte Türkiye’nin de komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirilmiştir.

Bu çalışmada Türkiye’nin komşu ülkelerle siyasi ve ticari ilişkileri değerlendirilerek bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için izlenecek stratejiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun için Türkiye ile ortak sınıra sahip 12 komşu ülke ile siyasi ve ekonomik ilişkiler incelenmiştir.Sonuç olarak Türkiye’nin toplam ihracatı içinde komşu ülkelerin payı yüzde 15 ile yüzde 26 arasında değişmektedir. Suriye ve Irak’taki siyasi olaylar, Yunanistan ve Ermenistan ile tarihsel süreçte yaşanan siyasi sorunlar, son dönemde Rusya ile yaşanan siyasi sorunlar ve diğer ülkeler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar ülkemizin bu komşu ülkeler ile yapmış olduğu ticareti etkilemiştir.

Developing relations with neighboring countries is an important strategy for the countries that aim to increase their trade volume in the world. Evaluating especially the relations of the developed countries with the countries they trade with; the trade with neighboring countries has an important share within the total trades. Within the historical process, strategies have also been developed to improve Turkey’s relations with neighboring countries.

In this study, it has been tried to reveal the strategies to be followed in improving Turkey’s political and commercial relations with neighboring countries even further by assessing these relations. With this design, political and economic relations with 12 neighboring countries that have a common border with Turkey has been analyzed. As a consequence, the share of neighboring countries within Turkey’s total export varies between 15% and 26%. Political events in Syria and Iraq, political problems that have been experienced with Greece and Armenia within the historical process, recent political problems with Russia and economic sanctions imposed by other countries have affected Turkey’s trade relations with these neighboring countries.        

 • Akademik Perspektif.2013.Türkiye Gürcistan İlişkileri,İşbirliği Alanları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2, 18.01.2013, http://akademikperspektif.com/2013/01/18/gecmisten-gunumuze-turkiye-gurcistan-iliskileri-isbirligi-alanlari-sorunlar-ve-cozum-onerileri-2/, 21.03.2018.
 • Başağa,Adnan.2018.Komşu Ülkelerle Ticaretimiz, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dış İşleri Bakanlığı Yayınları, Sayı IX, http://www.mfa.gov.tr/komsu-ulkelerle-ticaretimiz.tr.mfa21.02.2018
 • Batum Ticaret Ateşeliği.2016.Türkiye Gürcistan 2015 Dış Ticaret Hacmi 1.517 Milyon Dolar Olarak Gerçekleşti.GeoStat, Civil.ge, 14.02.2016. https://www.ekonomi.gov.tr//portal/faces/blog/newsDetail;jsessionid=JKlHUJRZLqO-eHBH_dzYRo4I4W9m-A4fT1EAFnKMSoZMRwyqj9-v!-637873315?news_id=EK-220750&_afrLoop=20858074311835382&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=2zycg9as7&_adf.ctrl-state=tca6tewli_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D2zycg9as7%26_afrLoop%3D20858074311835382%26news_id%3DEK-220750%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtca6tewli_5 ,Erişim Tarihi:25.02.2018.
 • Çetingüleç,Mehmet.2016.Türkiye’nin Nabzı,Almonitor. http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2016/02/turkey-iran-trade-deal-prove-huge-disappointment.html Erişim Tarihi: 17.08.2016.
 • DEİK, Türkiye Ukrayna İlişkilerinde Yeni Dönem, https://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turkiye-ukrayna-ekonomik-iliskilerinde-yeni-donem,Erişim Tarihi:30.10.2018.
 • Dışişleri Bakanlığı.2017.Romanya ile İkili İlişkiler. http://www.mfa.gov.tr/-turkiye-romanya-siyasi-iliskileri.tr.mfa, Erişim Tarihi 29.11.2017.
 • Dışişleri Bakanlığı.2018.Türkiye Irak Ekonomik İlişkileri ve Türkiye’nin Yeniden İmar Sürecine Katkısı. mfa.gov.tr,25.02.2018
 • Dölek,Ali.Türkiye’nin Komşuları ile Ticareti.15 June .2003.http://arsiv.ntv.com.tr/news/224488.asp. Erişim Tarihi:21.02.2018.
 • Ekonomi Bakanlığı.2018.Azerbaycan’ın Dış Ticaret Seyri. https://www.ekonomi.gov.tr/.../disIliskiler/.../html-viewer-ulkeler;...Dış%20Ticaret, Erişim Tarihi:25.02.2018
 • Ekonomi Bakanlığı.2018.Türkiye-Azerbaycan Dış Ticareti,Azerbaycan İthalatında Sağlık Sektörü Raporu.www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-159029, Erişim Tarihi:25.02.2018.
 • Gürlesel, Can Fuat.2015.Türkiye İhracatçılar Meclisi Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu 2015,http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/ekonomi_dis_ticaret_raporu_2015.pdf ,Erişim Tarihi:21.02.2018.
 • Hayatsever,Hüseyin.2017.Bakü Tiflis Kar Hem Ekonomik Büyümeye, Hemde Bölgesel Yakınlaşmaya Katkıda Bulunacak.https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711021030855061-baku-tiflis-kars-hem-ekonomi-buyumeye-hem-bolgesel-yakinlasmaya-katkida-bulunacak/ ,02.11.2017.
 • Karayılanoğlu, Pınar Barış.2007.Yunanistan’ın Temel Ekonomik Göstergeleri ve Türkiye Yunanistan Ticari ve Ekonomik İlişkileri.http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/yunanistan_rapor_4-17-2012%2010-53-34%20am.pdf Erişim Tarihi:25.02.2018.
 • Kılıçkaya,Hüsamettin.2018. Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dış İşleri Bakanlığı Yayınları, Sayı XV, http://www.mfa.gov.tr/komsu-ve-cevre-ulkeler-ile-ticareti-gelistirme-stratejisi.tr.mfa, Erişim Tarihi:21.02.2018
 • Ozinian,Alin.2018.Türkiye Ermenistan Ticaretine Genel Bakış ve Olası İşbirliklerinin Geliştirilmesi. http://www.tabdc.org/wp-content/uploads/TR-Rapor1.pdf , Erişim Tarihi:25.02.2018.
 • Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası Raporu.2017.Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler.http://www.tbcci.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=161&lang=tr, Erişim tarihi.29.11.2017.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Moskova Büyükelçiliği,Bilgi Notları.2017.Türkiye-Rusya Ekonomik ve Ticari İlişkileri.28.04.2017,http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=219659, Erişim Tarihi:22.02.2018.
 • Türk Kıbrıs Ticaret Odası Raporu,Türkiye Ekonomisi, http://www.turkkibristicaretodasi.org/turkiye-ekonomisi/Erişim Tarihi:29.10.2018.
 • Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna ile Türkiye Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği, https://turkey.mfa.gov.ua/tr/ukraine-tr/trade Erişim Tarihi:30.10.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5579-291X
Author: Ahu COŞKUN ÖZER (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad476770, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {292 - 313}, doi = {10.15869/itobiad.476770}, title = {Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {COŞKUN ÖZER, Ahu} }
APA COŞKUN ÖZER, A . (2019). Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 292-313. DOI: 10.15869/itobiad.476770
MLA COŞKUN ÖZER, A . "Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 292-313 <http://www.itobiad.com/issue/43055/476770>
Chicago COŞKUN ÖZER, A . "Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 292-313
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme AU - Ahu COŞKUN ÖZER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.476770 DO - 10.15869/itobiad.476770 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 313 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.476770 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.476770 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme %A Ahu COŞKUN ÖZER %T Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.476770 %U 10.15869/itobiad.476770
ISNAD COŞKUN ÖZER, Ahu . "Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 292-313. https://doi.org/10.15869/itobiad.476770
AMA COŞKUN ÖZER A . Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme. itobiad. 2019; 8(1): 292-313.
Vancouver COŞKUN ÖZER A . Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 313-292.