Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 408 - 430 2019-03-30

Right of Participation of Migrant Children in Turkey
Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı

Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU [1]

35 213

Children’s participation in every area of daily life is necessary not only for accomplishing child rights, but also for increasing the social well-being. However, how children who are not grown-ups yet can participate in decision-making mechanisms in different medium remains a mystery. In addition, it is even harder to make migrant children who are not familiar with the language and culture of the host country participate. This study aims to discuss children’s right of participation conceptually with a special emphasis on migrant children. Firstly, the study will discuss the concept of participation, determine the dimensions of child participation and explain the concept of ‘ladder of participation’. Then it will provide information about the general situation of migrant children, as well as human rights violations and risks faced by them worldwide and particularly in Turkey and make social policy and social service suggestions concerning the things to be done to increase children’s welfare and participation in the light of these information. 

Çocukların hayatın her alanına katılımı hem çocuk haklarının yaşama geçmesi hem de toplumsal iyi olma halinin arttırılması açısından gereklidir. Ancak henüz birer yetişkin olmayan çocukların farklı mecralardaki kararlara nasıl katılabileceği pek bilinmemektedir. İlaveten, yaşadıkları toplumun dilini ve kültürünü bilmeyen göçmen çocukların katılımını sağlamak daha zordur. Bu çalışmanın amacı, çocukların katılım hakkını kavramsal olarak tartışmak, bu hakkı göçmen çocuklar açısından ele almaktır. Çalışmada öncelikle katılım kavramı tartışılacak, çocuk katılımının boyutları belirlenecek, katılım merdiveni kavramı açıklanacaktır. Daha sonra, dünya genelinde ve Türkiye’de göçmen çocukların durumu, yaşadıkları hak ihlalleri ve karşılaştıkları riskler ile ilgili bilgi verilecek, bu bilgiler ışığında çocukların refahını ve katılımını arttırmak için neler yapılabileceğine dair sosyal politika ve sosyal hizmet önerileri geliştirilecektir. 

 • Anwar, M. (2004). Child trafficking for camel races: A perspective from Pakistan. Centre for Research and Social Development,(CRSD): Karachi.
 • Atasü-Topcuoğlu,R. (2014). Hayatı Değiştirmek İçin Yola Çıkanlar – Yola Çıkınca Değişen Hayatlar: Bir Müracaatçı Grubu Olarak Göçmen Çocuklar, Toplum ve Sosyal Hizmet, 25 (1): 89-108.
 • Atasü-Topçuoğlu, R. (2012). Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması. Ankara: IOM Yayınları
 • Bellamy, C. (2003). The state of the world’s children 2003, UNICEF.
 • Budiani-Saberi, D. A., Raja, K. R., Findley, K. C., Kerketta, P., & Anand, V. (2014). Human trafficking for organ removal in India: a victim-centered, evidence-based report.,Transplantation, 97(4), 380-384.
 • Ciğerci, F. M. ve Güngör F. (2016). Problems Encountered by the Foreign Primary School Students from the Perspectives of Classroom Teachers (Bilecik Sampling), Journal of Education and Future, (10) 137-164.
 • Çakirer-Özservet, Y. (2015). Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve eğitim Politikası, Bulut, Y. (der.) Uluslararası Göç Ve Mülteci̇ Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü, (s. 93-112) içinde. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yayınları: İstanbul.
 • Çakırer - Özservet, Y. ve Sirkeci, I. (2016). Editörden: Çocuklar ve göç, Göç Dergisi, 3(1), 1-4.
 • Dogutaş, A. (2016). Tackling with Refugee Children’s Problems in Turkish Schools, Journal of Education and Training Studies, 4, (8),1-8.
 • Donnelly, P. ve Petherick, L. (2004). Workers' playtime? Child labour at the extremes of the sporting spectrum. Sport in society, 7(3), 301-321.
 • Eurostat (2015). Trafficking in Human Beings, Eurostat statistical working papers, Erişim: https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
 • Güzel, S. (2013). Göçmen Çocuklar ve Denizli’de Yaşam Koşulları, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Erişim adresi: http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/ makaleler/Serkan-guzel12_20ocak2013.pdf, 1-36.
 • Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63.
 • Hart R. (1997). Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care. New York: Unicef.
 • International Labour Office (ILO). (2012). Global estimate of forced labour. Executive summary, Geneva: ILO.
 • International Labour Office (ILO). (2017). Global estimates of Modern Day Slavery, Geveva: ILO.
 • Landsdown, G. (2005). The Evolving Capacities of the Child Innocenti Centre, Floransa: UNICEF
 • McDougall, D., (2008, 06 Ocak). The scandal of Africa's trafficked players, The Guardian, Erişim adresi: http://www.theguardian.com/football/2008/jan/06/newsstory.sport4
 • McNeish, D. ve Newman, T. (2002). Involving Children and Young People in Decision-making, McNeish D., Newman H. ve Roberts H. (Der). What Works for Children? Effective Services for Children and Families. (s.186-204) içinde. Buckingham: Open University Press.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). World Migration in Figures, A joint contribution by UN-DESA and the OECD to the United Nations High-Level Dialogue on Migration and Development, 3-4 October 2013 (fact sheet). Erişim adresi: http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf
 • Rittersberger-Tılıç, H., Karataş. K., Atasü-Topcuoğlu, R. ve Özdemir, O. (2013). Türkiye’de Refakatsiz Küçüklere Erişim ve Çocuğun Yüksek Yararına Yönelik Hizmet Sunumunun Teşvik Edilmesi Ankara: Uluslararası Göç Örgütü:
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme çalışması. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities, and Obligations: A New Model for Enhancing Children's Participation in Decision-making, in line with Article 12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Children and Society, 15, 107-117.
 • Shimazono, Y. (2007). The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information. Bulletin of the World Health Organization, 85(12), 955-962.
 • Sinclair, R. (2004). Participation in Practice: making it meaningful, effective and sustainable. Children and Society Vo.18:106-118.
 • Takanishi, R. (2004). Leveling the Playing Field: Supporting immigrant children from birth to eight. The Future of Children, 14(2),60-79.
 • Treseder P. (1997). Empowering Children and Young People: Training Manual. London: Save the Children and Children’s Rights Office.
 • Uluslararası Çocuk Merkezi. (tarihsiz). Çocuk katılımı el kitabı: Ankara Erişim adresi: http://www.cocukhaklariizleme.org/cocuk-katilimi-el-kitabi
 • United Nations Children's Fund (2005). Combating Child Trafficking. Inter-Parliamentary Union and UNICEF
 • United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR (2014) 2014 Global Trends, UNHCR: Geneva.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9635-7578
Author: Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad468025, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {408 - 430}, doi = {10.15869/itobiad.468025}, title = {Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı}, key = {cite}, author = {ATASÜ TOPÇUOĞLU, Reyhan} }
APA ATASÜ TOPÇUOĞLU, R . (2019). Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 408-430. DOI: 10.15869/itobiad.468025
MLA ATASÜ TOPÇUOĞLU, R . "Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 408-430 <http://www.itobiad.com/issue/43055/468025>
Chicago ATASÜ TOPÇUOĞLU, R . "Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 408-430
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı AU - Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.468025 DO - 10.15869/itobiad.468025 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 408 EP - 430 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.468025 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.468025 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı %A Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU %T Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.468025 %U 10.15869/itobiad.468025
ISNAD ATASÜ TOPÇUOĞLU, Reyhan . "Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 408-430. https://doi.org/10.15869/itobiad.468025
AMA ATASÜ TOPÇUOĞLU R . Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı. itobiad. 2019; 8(1): 408-430.
Vancouver ATASÜ TOPÇUOĞLU R . Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 430-408.