Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 345 - 358 2019-03-30

An Analysis and Evaluation of the Financial Performance of the Insurance Sector with Entropy-Weighted TOPSIS Method
Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi

İnci Merve ALTAN [1] , Murat YILDIRIM [2]

26 177

Insurance sector is a very important sector for the economy in terms of covering damages on a micro basis and creating a resource for financial markets on a macro basis. The purpose of this study is to analyze and evaluate the financial performance of the insurance sector in 2012-2016 using the Entropy-Weighted Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. Ten financial ratios obtained as a result of the literature review were converted into a single score for the sector with the Entropy-Weighted TOPSIS method and the successful and unsuccessful years of non-life and life/pension insurance branches were listed. As a result of the study, it was seen that the most successful year of the non-life insurance branch was 2016, whereas the most unsuccessful year was 2012. On the other hand, it was determined that the most successful year of the life/pension insurance branch was 2016, whereas the most unsuccessful year was 2013. In addition, it was determined that the most effective financial ratio of both of the non-life and life/pension insurance branches was Active Profitability Ratio. 

Sigorta sektörü, mikro bazda hasarların karşılanması, makro bazda finansal piyasalara kaynak oluşturması açısından ekonomi için oldukça önemli bir sektördür. Bu çalışmanın amacı, 2012-2016 yılları arasında sigorta sektörünün finansal performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) Yöntemi ile analizi ve değerlendirilmesidir. Yapılan literatür çalışması sonucu elde edilen 10 adet finansal oran Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS yöntemi ile sektör için tek bir puana çevrilmiş ve hayat dışı ve hayat/emeklilik branşlarının başarılı ve başarısız yılları sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda hayat dışı sigorta branşının en başarılı olduğu yılın 2016, en başarısız olduğu yılın 2012 yılı olduğu görülmüştür. Hayat/emeklilik sigorta branşının ise en başarılı olduğu yılın 2016, en başarısız olduğu yılın 2013 yılı olduğu saptanmıştır. Ayrıca hem hayat dışı hem de hayat/emeklilik sigorta branşının en etkili finansal oranı Aktif Karlılık Oranı olduğu belirlenmiştir.

 • Akyüz, Y. ve Kaya, Z. (2013). “Türkiye’de Hayat Dışı ve Hayat/Emeklilik Sigorta Sektörünün Finansal Performans Analiz ve Değerlendirilmesi” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 26, 355-370
 • Apan, Öztel ve İslamoğlu, (2015). “Teknoloji Sektörünün Entropi Ağırlıklı Uzlaşık Programlama (CP) ile Finansal Performans Analizi: BİST’te Bir Uygulama” 19. Finans Sempozyumu, Çorum
 • Başpınar, A. (2005). “Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması”, Maliye Dergisi, (149)
 • Bülbül, S., Köse, A. (2016). “Türk Sigorta Sektörünün Promethee Yöntemi ile Finansal Performans Analizi” M U İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38 (1), 187-210
 • Çakır, S. ve Perçin, S., (2013) “AB Ülkeleri’nde Bütünleşik Entropi Ağırlık-TOPSIS Yöntemiyle Ar-Ge Performansının Ölçülmesi” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 32 (1): 77-95.
 • Çakır, S. (2016). “Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1), 127-147
 • Çiftçi, H. (2004). “Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; Dea Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 121-149
 • Eleren, A., Karagül, M. (2008). “1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi”. Yönetim ve Ekonomi Cilt 15, Sayı 1
 • Gerşil, M. ve Palamutçuoğlu, T., (2016) “Hisseleri BİST’te İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesinde TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ve Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması” İzmir SMMMO Dayanışma Dergisi, 124: 57-71
 • Hwang, C.L. ve Yoon, K., (1981) “Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications” Springer-Verlag, Berlin/Hiedelberg.
 • Ömürbek, N., Mercan, Y. (2014). “İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleriyle Belirlenmesi” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 237-266
 • Özcan, N. ve Ömürbek, A. (2016). “BİST’de İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Multimoora Yöntemiyle Performans Ölçümü”, International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 1(2), 65-75
 • Perçin, S., Sönmez, Ö. (2018). “Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 565-582
 • 2012-2016 “Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Raporu” Hazine Müsteşarlığı
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6269-7726
Author: İnci Merve ALTAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8582-8365
Author: Murat YILDIRIM (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad463395, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {345 - 358}, doi = {10.15869/itobiad.463395}, title = {Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ALTAN, İnci Merve and YILDIRIM, Murat} }
APA ALTAN, İ , YILDIRIM, M . (2019). Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 345-358. DOI: 10.15869/itobiad.463395
MLA ALTAN, İ , YILDIRIM, M . "Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 345-358 <http://www.itobiad.com/issue/43055/463395>
Chicago ALTAN, İ , YILDIRIM, M . "Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 345-358
RIS TY - JOUR T1 - Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi AU - İnci Merve ALTAN , Murat YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.463395 DO - 10.15869/itobiad.463395 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 358 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.463395 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.463395 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi %A İnci Merve ALTAN , Murat YILDIRIM %T Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.463395 %U 10.15869/itobiad.463395
ISNAD ALTAN, İnci Merve , YILDIRIM, Murat . "Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 345-358. https://doi.org/10.15869/itobiad.463395
AMA ALTAN İ , YILDIRIM M . Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi. itobiad. 2019; 8(1): 345-358.
Vancouver ALTAN İ , YILDIRIM M . Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 358-345.