Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 5, Sayfalar 204 - 217 2018-12-29

Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme
A Different Essay on the Classification of the Terms and Forms of Turkish Religious Music

Mehmet TIRAŞCI [1]

62 103

Türkler İslam’dan sonra hali hazırda var olan dînî mûsikî kültürünü, kendi müzikal uslûpları ve anlayışları ile geliştirmiş ve yeni türler de ekleyerek bugünlere getirmiştir. Fakat Türkler, çok uzun zamanlardan beri icra edegeldikleri dînî mûsikî türleri (formları) hakkında izaha dayalı bir eser kaleme almamışlardır. XX. yüzyılın ortalarından sonra Türk din mûsikîsi derslerinin müfredatta yerini alması ile birtakım çalışmalar yapılmışsa da bu çalışmalarda bazı konularda bir ifade birliği oluşmamıştır. Özellikle Türk din mûsikîsi türleri hakkında yapılan tasniflerde belirgin bir farklılık ortaya çıkmıştır. İşte bu çalışmada türlerin tasnifine dair farklı anlayışlar ortaya konulup eğitim-öğretim açısından yeni bir yol izlenecektir. Aynı şekilde tür, form, şekil ve biçim kavramları ele alınarak bunlara dair bazı öneriler sunulacaktır. Kanaatimizce türlerin tasnifindeki farklılık özellikle eğitim-öğretim açısından kafa karıştırıcı olabilmektedir. Yaptığımız bu çalışmanın amacı, Türk din mûsikîsi derslerinin eğitim-öğretimi için farklı bir yöntem sunmaktadır.

Turks have developed Islamic music with their own musical styles and understandings and contributed to it by introducing new forms. However, they have not authored an explanatory work on the religious music forms that they have been performing for long. Although some studies were carried out following the inclusion of Turkish religious music courses in the curriculum after the middle of the 20th century, there was a lack of consensus over some issues in these works. There has been a clear difference particularly in the classification of the forms of Turkish religious music. In this study, various approaches to the classification of the forms will be presented. Moreover, the concepts of genre, form, shape and style will be discussed, and some suggestions will be made. In our opinion, the difference in the classification of forms may be confusing, especially in terms of education. The present study aims to provide a different method for teaching Turkish religious music courses.             

  • Akdoğan, B. (2010). Türk Din Mûsikîsi Ders Notları. Ankara: Bilge Ajans.Akdoğu, O. (2003). Türk Müziğinde Türler ve Biçimler. İzmir: Meta Basım.Altınkuşlar, A., Kalender, R., & Özcan, N. (1996). İmam Hatip Liseleri İçin Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Dînî Mûsikî 1. Ankara: 1996.Ateş, E. (2015). Türk Din Mûsikîsi. İstanbul: Rağbet Yayınları.Belviranlı, A. K. (2016). Mûsikî Rehberi. İstanbul: Marifet Yayınları.Can, H. (1974). Dînî Mûsikî. Mûsikî Mecmuası(291), s. 10-15.Demirci, M. (2017). Türk Dînî Mûsikîsi. Ankara: Otto.Ezgi, S. (tsz). Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi (Cilt 3). İstanbul: İstanbul Konservatuarı Neşriyatı.Karadeniz, M. E. (2012). Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.Koca, F. (2013). İslam Tarihi ve Medeniyetinde Salâlar ve Salâvâtlar. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.Ömürlü, Y. (1979). Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.Özalp, M. N. (1992). Türk Mûsikîsi Beste Formları. Ankara: TRT Genel Sekreterlik Basım ve Yayın Müdürlüğü.Özcan, N. (2001). Türk Din Mûsikîsi Ders Notları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Neşredilmemiş Ders Notları.Özkan, İ. H. (2006). Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.Öztuna, Y. (1990). Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (Cilt 2). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.Sezgin, B. S. (1991). Dînî Mûsikî. İstanbul: İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ders Notları.Sezikli, U. (tsz). Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti. İstanbul: DM Kitap.Sürelsan, İ. B. (1972). Dînî Türk Mûsikîsine Giriş. Ankara: TRT Merkez Müzik Dairesi Yayınları.Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Yavaşça, A. (2002). Türk Mûsikîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.Yekta, R. (1931). Mukaddime. Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler (s. 3-8). içinde İstanbul: İstanbul Konservatuarı Neşriyatı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7047-8136
Yazar: Mehmet TIRAŞCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad460942, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {204 - 217}, doi = {10.15869/itobiad.460942}, title = {Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme}, key = {cite}, author = {TIRAŞCI, Mehmet} }
APA TIRAŞCI, M . (2018). Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 204-217. DOI: 10.15869/itobiad.460942
MLA TIRAŞCI, M . "Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 204-217 <http://www.itobiad.com/issue/41845/460942>
Chicago TIRAŞCI, M . "Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 204-217
RIS TY - JOUR T1 - Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme AU - Mehmet TIRAŞCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.460942 DO - 10.15869/itobiad.460942 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 217 VL - 7 IS - 5 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.460942 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.460942 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme %A Mehmet TIRAŞCI %T Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 5 %R doi: 10.15869/itobiad.460942 %U 10.15869/itobiad.460942
ISNAD TIRAŞCI, Mehmet . "Türk Din Mûsikîsi Terim ve Türlerinin Tasnifine Dair Farklı Bir Deneme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 5 (Aralık 2018): 204-217. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.460942