Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 2025 - 2038 2018-09-30

Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi
An Analysis of the Relationship between Working Life and Social Life by Canonical Correlation Analysis

Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR [1]

68 174

İnsanoğlunun varoluşundan beri, çalışma hayatı da sosyal yaşam da hayatın devamlılığı için önemli olmuştur. Çalışma hayatı, zihinsel ve bedensel olarak verilen emek çaba karşılığı alınan ücretin süreci iken, sosyal yaşam çalışma hayatını da içine alan günlük yaşam biçimidir. Dünyanın pek çok yerinde yapılan çalışmalar uzun ve yorucu çalışma saatlerinin, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yanı sıra sosyal yaşamı da ciddi anlamda olumsuz olarak etkilediğini ortaya koymuştur. Kısaca sosyal yaşam ve çalışma hayatı ciddi bir etkileşim içinde olup, birbirlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada TUİK 2015 yaşam endeksi verileri kullanılarak, çalışma hayatı ile sosyal yaşama yönelik ifade edilen değişkenlerin hangileri arasında bir ilişkinin olduğu, kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda iki değişken seti arasında 4 kanonik değişken seti kurulmuş, bu setlerden işten memnuniyet ile sosyal ilişki ve günlük kazanç ile sinema-tiyatro seyirci sayısı arasındaki ilişki anlamlı ve pozitif yönlü olarak ortaya çıkmıştır. 

Since the existence of humankind, working life and social life have become important for the continuity of life. Work life is mental and bodily labor effort for the process of paid wage. Social life is a form of daily life that includes working life. Work done in many parts of the world has shown that long and exhausting hours of work lead to serious distress in the physical and mental health of employees and seriously effect social life. In short, social life and working life are in serious interaction with each other and affect each other considerably. In this study, TUIK 2015 life index data were used. Four canonical variables were formed in the analysis result. Two results of significant one are the relationship between job satisfaction and social life. The other are the relationship between daily earnings and the number of theater-cinema audiences.

 • Albayrak A. S.(2006), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın, , Ankara, Alpar R.(2017), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayın, Ankara
 • Alpert M. I., Peterson R. A.(1972), “On the Interpretation of Canonical Analysis”, Journal of Marketing Research, 9(2).187-192
 • Appadurai A.(1986), The Social Life of Things, Cambridge University Press,
 • Bülbül Ş., Giray S.(2012), “İş ve Özel Yaşam (İş Dışı Yaşam) Memnuniyeti Arasındaki İlişki Yapısının Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(4).101-114
 • Çankaya S.(2005),” Kanonik Korelasyon Analizi ve Hayvancılıkta Kullanımı”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi,
 • Çemrek F.(2012), “Türkiye deki İllerin Gelir ve Refah Düzeyi Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2).197-215
 • Hardoon D. R., Szedmak S. and Taylor S. J.(2003), “Canonical Correlation Analysis; An Overview with Application to Learning Methods, Technical Report:1-37Hotelling H.(1936),” Relations Between Two Sets of Variates”, Biometrika, :28.(3/4).321-377
 • Kalaycı Ş.,(2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara,2009
 • Kalkan S.,B. ve Özden Ü., H.(2017), “Dünya Üniversitelerinin İtibarını Etkileyen Değişkenlerin Kanonik Korelasyon Analizi ile Belirlenmesi”, Social Sciences Research Journal, 6(2).11-19
 • Keskin S., Özsoy A. N.(2004), “Kanonik Korelasyon Analiz ve Bir Uygulaması”, Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1).67-71
 • Near P.J.(1983), “Relationshıps Between Job Satisfaction and Life Satisfaction: Test of a Causal Model”, Social Indicators Research 15.351-367
 • Ören K. ve Yüksel H.(2012), “Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı”, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1(1).34-59
 • Özçomak M. Suphi ve Demirci A.(2010),”Afrika Birliği Ülkelerinin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1).261-274
 • Özdevecioğlu M. ve Aktaş A. (2007), ”Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerine Etkisi: iş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28.1-20
 • Samsun N.(2017), “Çalışmanın Değişen Anlamı ve Güncel Durumuna İlişkin Tartışmalar”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(3).160-210
 • Stevens J. P.(2009), Applied Multıvariate Statistics fort he Social Sciences, University of Cincinnati
 • Tatlıdil H.(1996), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Cem Ofset Ltd. Şti. Eylül, Ankara
 • Thompson B.(1984), Canonical Correlation Analysis, Sage University Paper
 • Yüksel H.(2012), “Çalışma Yaşamı ve Stres Kavramı”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3),110-131
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5020-1183
Yazar: Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad445560, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {2025 - 2038}, doi = {10.15869/itobiad.445560}, title = {Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK KANDEMİR, Aysen} }
APA ŞİMŞEK KANDEMİR, A . (2018). Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 2025-2038. DOI: 10.15869/itobiad.445560
MLA ŞİMŞEK KANDEMİR, A . "Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2025-2038 <http://www.itobiad.com/issue/37678/445560>
Chicago ŞİMŞEK KANDEMİR, A . "Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2025-2038
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi AU - Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.445560 DO - 10.15869/itobiad.445560 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2025 EP - 2038 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.445560 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.445560 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi %A Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR %T Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.445560 %U 10.15869/itobiad.445560
ISNAD ŞİMŞEK KANDEMİR, Aysen . "Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 2025-2038. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.445560