Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 2039 - 2048 2018-09-30

Mevlâna and His Effects to The Entrepreneurship Culture
Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri

Yahya FİDAN [1] , Canan YILDIRAN [2]

56 130

It is seen that by the era we are in and the fields affected by this era; for every process and system, it is necessary to be human-centered in every function. Thus, it is obvious that entrepreneurship should be studied as a human-centered culture. In this study, our community leaders see our values emphasizing the importance they attach to the cultural, seeing the effects on the formation and spread of cultures, and in fact this constitutes to realize the value and importance of our cultures. One of our community leaders, the famous thinker Mevlâna, put people at the center, that have been analyzed in his couplets Mesnevi. As a result of the questionnaire applied, it is seen that Mevlâna values entrepreneurship and entrepreneurship culture in his teachings. This  has an important effect on the entrepreneurs as well as the effects on almost every sector considering it.

İçinde bulunduğumuz dönemden, etkilerinden kaynaklı her alanda önceliğin insan olduğu ve her işleyişte, sistemde insan merkezli olunmasının gerekliliği görülmektedir. Bu nedenle girişimciliğin insan merkezli bir kültür olarak incelenmesinin önemi açıktır. Bu çalışmada toplum önderlerimizin, değerlerimizin kültüre verdikleri önemi vurgulamak, kültürlerin oluşumunda ve yayılmasındaki etkilerini görmek ve aslında kültürlerimizin değerlerini ve önemini fark etmek oluşturmaktadır. Toplum önderlerimizden biri olan, merkezine insanı alan ünlü düşünür Mevlâna’nın eseri Mesnevi’de dile getirmiş olduğu beyitler analiz edilmiştir. Anket uygulaması sonucunda Mevlâna’nın öğretilerinde girişimciliğe, girişimcilik kültürüne, değerlere önem verdiği, bu önemin onu dikkate alan hemen her kesimde etkiler oluşturduğu gibi girişimciler üzerinde de önemli bir etki oluşturduğu görülmüştür

 • Ağır, H. & Kara, M. A. (2017). Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213-227.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Avcı Ofset, İstanbul.
 • Aytaç, Ö. & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.
 • Can, Ş. (2014). Mevlâna: Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi, Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • Ergül, E. (2015). Mevlânâ'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, 1. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 239-256.
 • Esen, A. (2007). Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin İktisat Anlayışı, Rûmî Yayınları, Konya.
 • Fidan, Y. & Çiftçi, S. (2010). Farklı Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakışları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 58-73.
 • Güney, S. & Çetin, A. (2009). Kültürün Girişimciliğe Etkisi ve Türkiye'de Girişimcilik Kültürü, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 189-210.
 • Özdamar, K. (2016). Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi, Nisan Kitabevi, Eskişehir.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, John Wiley, New York.
 • Şimşekler, N. (2010). Mevlâna'yı Anlayabilmek, Rûmî Yayınlar, Konya.
 • Yeniterzi, E. (2007). Mevlâna'nın Kişisel Değişim ve Gelişime Dair Düşünceleri, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, (2), 13-28.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5012-3629
Yazar: Yahya FİDAN
Kurum: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8245-197X
Yazar: Canan YILDIRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad432253, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {2039 - 2048}, doi = {10.15869/itobiad.432253}, title = {Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri}, key = {cite}, author = {FİDAN, Yahya and YILDIRAN, Canan} }
APA FİDAN, Y , YILDIRAN, C . (2018). Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 2039-2048. DOI: 10.15869/itobiad.432253
MLA FİDAN, Y , YILDIRAN, C . "Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2039-2048 <http://www.itobiad.com/issue/37678/432253>
Chicago FİDAN, Y , YILDIRAN, C . "Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2039-2048
RIS TY - JOUR T1 - Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri AU - Yahya FİDAN , Canan YILDIRAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.432253 DO - 10.15869/itobiad.432253 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2039 EP - 2048 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.432253 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.432253 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri %A Yahya FİDAN , Canan YILDIRAN %T Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.432253 %U 10.15869/itobiad.432253
ISNAD FİDAN, Yahya , YILDIRAN, Canan . "Mevlâna ve Girişimcilik Kültürüne Etkileri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 2039-2048. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.432253