Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 2103 - 2117 2018-09-30

Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0
Sports Industry 4.0 from Conventional to Smart Production

Zeliha TEKİN [1] , Kübra KARAKUŞ [2]

95 299

Gelişen teknoloji spor endüstrisini de etkilemiş futbol topundan tutun da bilgisayar oyunlarına, giyilebilir spor teknoloji ürünlerinden akıllı stadyumlara pek çok ürün ve hizmet Endüstri 4.0 teknolojileri sayesinde geliştirilip pazara sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, spor endüstrisindeki işletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarının hangi teknoloji kullanımlarına dayandığının ve spor endüstrisinde ne gibi değişikliklere yol açtığının hangi yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağladığının ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca, spor endüstrisi geçmişten günümüze teknolojik açıdan ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmada öncelikle Endüstri 4.0 konusuyla alakalı literatür taraması yapılmış ardından da endüstrileşme aşamaları anlatılmıştır. Endüstri 4.0 ve bileşenleri açıklandıktan sonra spor endüstrisinde 4.0, bilgi, inovasyon konuları işlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, spor endüstrisindeki teknoloji içerikli uygulamaların; akıllı spor ayakkabıların, giyilebilir nano teknoloji ürünlerin başta taraftarlar olmak üzere tüm spor ürünleri alıcıları, tüm taraftarlar tarafından yakından takip edildiği sonucuna varılmıştır. 4.0 çağında Türkiye’nin yalnızca spor endüstrisi değil tüm sektörlerde Endüstri 4.0 uygulamalarına hızla geçmesi ve üretici konuma gelmesi gerekmektedir.

Rapidly developing technology has affected sports industry like in all sectors; many goods and services varying from football to computer games have been improved. This study aims to reveal on which technological uses of Industry 4.0 applications sports industry enterprises are based and what new different products can be developed in parallel with changes it will/may cause. Besides, sports industry has been dealt with in terms of technology from past to present. In the study, literature review on Industry 4.0 was done, then, the stages of industrialization were explained. After the introduction of Industry 4.0, the subjects of 4.0, knowledge and innovation in sports industry were studied. It is obseerved that all sports products buyers, especially fans, closely follow the applications with technology in the industry, like smart shoes, wearable nanotechnology. In 4.0 era, Turkey needs to quickly move into Industry 4.0 applications and become a manufacturer in all sectors.

 • Akçalı, K. (2016). Farklı Spor Branşlarında Kullanılan Akıllı Tekstil Ürünlerinin İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. (4)3, 689-703.
 • Akçalı, K. (2016). Teknik Tekstillerin Spor Branşlarında Kullanımının İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. (4)2, 533-546.
 • Aktel, M. (2001). Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları. Süleyman Demire Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(2), 193-202.
 • Akkaya, C. (2008). Küreselleşme ve Futboldaki Dönüşüm. Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar. 1(4), 2-14.
 • Alçın, S. (2016). Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları. Popüler Yönetim Dergisi. 63 (1), 47.
 • Alçın, S. (2016). Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0. Journal of Life Economics. (8)1, 19-30. http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.129.,
 • Atasoy, B., Kuter ve Öztürk, F. (2015). Küreselleşme ve Spor, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (18)1, 11-22.
 • Banger, G. (2017). Endüstri 4.0 Ekstra, Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Bulut, E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. (7)4, 55-77.
 • Carpi F., De Rossi D. (2005). Electro Active Polymer-Based Devices for E- textiles in Biomedicine. IEEE Transaction on Information Technology in Biomedicine. 9, 295-318.
 • Çeyiz, S. Ve Özbek, O. (2014). Küreselleşme ve Spor Etkileşimi. International Journal of Science Culture and Sport. 1, 487-495.
 • Çoban, B. (2008). Futbol ve Toplumsal Muhalefet. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. (26)1, Kış-Bahar, 59-88.
 • Devecioğlu, S. ve Altıngül, O. (2011). Spor Teknolojilerinde İnovasyon, 6th International Advanced Technologies Symposium, 46-49.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi. 2, 117-134.
 • EBSO (2015). Sanayi 4.0. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yayınları.
 • Eldem, M. O. (2017). Endüstri 4.0. TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, 3, 10-16.
 • Ekmekçi, Dağlı, Y.A., Ekmekçi, R. ve İrmiş, A. (2012). Küreselleşme ve Spor Endüstrisi. Pamukkale Journal of Sciences. (1)4, 91-117.
 • Ekren, N. ve Çağlar, B. A. (2003). Spor Ekonomisi, Teorik Bir Çerçeve. Active Dergisi. 32, 1-2.
 • Gupta D. (2011). Functional Clothing – Definition and Classification. Indian Journal of Fibre & Textile Research. 36: 321-326.
 • Gündoğdu, F. ve Sunay, H. (2012). İnovasyon ve Türk Spor Yönetiminde İnovasyon Uygulamaları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 61-66.
 • İçten, Tarık ve Bal (2017). Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Part C. (2)5, 111-136.
 • Katırcı, H. (2013). Spor Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ed: Nilgün Çağlar Irmak.
 • Lasi, H., Fettke P., Kemper, H-G, Feld T ve Hoffmann M. (2014). Industrie 4.0. Wirtschaftsinformatik. doi: 10.1007/s11576-014-0424-4.
 • Ovacı, C. (2017). Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon. Maliye ve Finans Yazıları (Özel Sayı), 113-132. Özsoy, K. ve Duman, B. (2017). Eklemeli İmalat (3 Boyutlu Baskı) Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılabilirliği. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, (1)1, 36-48.
 • Roblek, V., Mesko. M. ve Krapez, A. (2016). A Complexity View of Industry 4.0. SAGE, (2)6, 1-11.
 • Sarıtaş, T. ve Üner, N. (2013). Eğitimdeki Yenilikçi Teknolojiler: Bulut Teknolojisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. (3)2, 192-201.
 • Stock, T. Ve Seliger, G. (2016). Oppurtunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP 40: 536-541.
 • Sung, T. K. (2017). Industry 4.0: A Korea Perspective, Technological Forecasting & Social Change. 1-6.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 26, 89-114.
 • Türkmen, M. ve Mutlutürk, N. (2014). Spor Malzemelerinde Nano-Teknoloji Kullanımı ve Performansa Katkısı. International Journal of Social Science Research. (4)3, 1-10.
 • TÜSİAD (2016). Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi. Yayın no; TÜSİAD-T/2016-03/576. http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf
 • http://www.milliyet.com.tr/kisisel-antrenoruz--adidas-micoach--pembenar-detay-egzersizler-1512892/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6283-0910
Yazar: Zeliha TEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9845-0082
Yazar: Kübra KARAKUŞ
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad428815, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {2103 - 2117}, doi = {10.15869/itobiad.428815}, title = {Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0}, key = {cite}, author = {TEKİN, Zeliha and KARAKUŞ, Kübra} }
APA TEKİN, Z , KARAKUŞ, K . (2018). Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 2103-2117. DOI: 10.15869/itobiad.428815
MLA TEKİN, Z , KARAKUŞ, K . "Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2103-2117 <http://www.itobiad.com/issue/37678/428815>
Chicago TEKİN, Z , KARAKUŞ, K . "Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2103-2117
RIS TY - JOUR T1 - Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0 AU - Zeliha TEKİN , Kübra KARAKUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.428815 DO - 10.15869/itobiad.428815 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2103 EP - 2117 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.428815 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.428815 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0 %A Zeliha TEKİN , Kübra KARAKUŞ %T Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0 %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.428815 %U 10.15869/itobiad.428815
ISNAD TEKİN, Zeliha , KARAKUŞ, Kübra . "Gelenekselden Akıllı Üretime Spor Endüstrisi 4.0". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 2103-2117. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.428815