Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 2142 - 2157 2018-09-30

A Panorama of Power in the Indigenous Communities
Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması

Mustafa SOLMAZ [1]

55 105

The theme of this study is the basic determinations of power in the Iroquois, the Trobrianders, the Nambikwara, the Bororo and the Tupinamba. For this purpose, the opinions of leading researchers who carried out researches on these indigenous peoples and presented anthropological data are cited. It was understood that election, richness, generosity, knowledge and skills, reconciliation and being a good orator underlie the legitimacy of the institution of chiefship in these communities. Furthermore, the present study touches on that gift and counter-gift, which are at the basis of wealth were used as power-centric in both Bourdieu's and Baudrillard's debates about modern societies. To indicate that the relation between knowledge and power is long-termed, the study mentions the Sumerian society, the civilization of Ancient Greece and Foucalt's theory. It has been concluded that many of the elements which constitute the legitimacy of power among indigenous communities even in their transformed states still prevail.

İrokualar’da, Trobriand adalarında, Nambikwaralar’da, Bororolar’da, Tupinambalar’da iktidarın temel belirlenimlerinin neler olduğu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla bahsedilen yerliler üzerinde araştırmalar yapan, antropolojik veriler sunan önde gelen araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. Seçimin, zenginliğin, cömertliğin, bilgi ve becerinin, uzlaşının, iyi bir hitabete sahip olmanın bu topluluklardaki şeflik kurumunun meşruiyetinin temelinde yatan şeyler oldukları anlaşılmıştır. Dahası zenginliğin kökeninde yer alan hediye-karşı hediye’nin hem Bourdieu’nun hem de Baudrillard’ın modern toplumlara dair tartışmalarında yine iktidar eksenli olarak kullanıldıklarına değinilmiştir. Bilgi ile iktidar arasındaki ilişkinin uzun soluklu olduğunu göstermek için de Sümer toplumuna, Antik Yunan uygarlığına ve Foucault’nun teorisine kısaca yer verilmiştir. Yerliler arasında iktidarın meşruiyetini sağlayan gerekçelerin birçoğunun dönüşmüş halleriyle bugün bile geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Aristoteles (1995). Retorik, Çev: Mehmet H. Doğan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Baudrillard, Jean (2011a). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Çev: Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.(2011b). Sanat Komplosu, Çev: Elçin Gen – Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.(2013). Üretimin Aynası, Çev: Oğuz Adanır, Gözden Geçirilmiş Yeni Basım, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.Bauer, Susan W. (2013). Antik Dünya: İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına, Çev: Mehmet Moralı, İstanbul: Alfa Yayınları.Bottéro, Jean (2005). “Astroloji Mezopotamya’da Doğdu”, Eski Yakındoğu: Sümer’den Kutsal Kitap’a, Edit: Jean Bottéro, Çev: Adnan Kâhiloğulları-Pınar Güzelyürek-Lale Arslan Özcan, Ankara: Dost Yayınevi, 186-199.(2012). Mezopotamya: Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev: Mehmet Emin Özcan-Ayten Er, II. Basım, Ankara: Dostkitabevi Yayınları.Bourdieu, Pierre (2006a). Karşı Ateşler, Çev: Halime Yücel, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.(2006b). Pratik Nedenler, Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, II. Basım, İstanbul: Hil Yayın.(2013). Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik Yayıncılık.Clastres, Pierre (1991). Devlete Karşı Toplum, Çev: Mehmet Sert-Nedim Demirtaş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Çığ, Muazzez İ. (1996). Sumerli Ludingirra, İstanbul: Kaynak Yayınları.De Marchi, L. (1994). Reich’ın Düşünsel Yaşamı, Çev: Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınevi.Foucault, Michel (2003). İktidarın Gözü: Seçme Yazılar 4, Çev: Işık Ergüden, II. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.(2013). Hapishanenin Doğuşu, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, IV. Basım, Ankara: İmge Kitabevi.Kramer, Samuel N. (2000). Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, Çev: Hamide Koyukan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.Lévi-Strauss, Claude (1994). Hüzünlü Dönenceler, Çev: Ömer Bozkurt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.(2005). “Marcel Mauss’un Eserine Giriş”, Sosyoloji ve Antropoloji, Marcel Mauss, Çev: Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 15-53.Malınowski, Bronislaw (1989). İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı, Çev: Hüseyin Portakal, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (1992a). Vahşilerin Cinsel Yaşamı, Çev: Saadet Özkal, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.(1992b). Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Çev: Saadet Özkal, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.Mauss, Marcel (2005). Sosyoloji ve Antropoloji, Çev: Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı Yayınları.Morgan, Lewis H. (1986). Eski Toplum I, Çev: Ünsal Oskay, İstanbul: Payel Yayınevi.Nissen, Hans J. (2004). Anahatlarıyla Mezopotamya: Yakın Doğu Arkeolojisi’nin İlk Dönemleri (İ.Ö. 9000-2000), Çev: Z. Zühre İlkgelen, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.Platon (2006). Devlet, Çev: Cenk Saraçaoğlu-Veysel Atayman, İstanbul: Bordo Siyah Yayınları.Reich, Wilhelm (1987). Cinsel Ahlakın Boy Göstermesi, Çev: Bertan Onaran, II. Basım, İstanbul: Payel Yayınevi.Yibing, Zhang (2012). Derrida’nın Marx Hayaletleri-Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu, Çev: Aylin Muhaddisoğlu, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3323-7448
Yazar: Mustafa SOLMAZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad426207, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {2142 - 2157}, doi = {10.15869/itobiad.426207}, title = {Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması}, key = {cite}, author = {SOLMAZ, Mustafa} }
APA SOLMAZ, M . (2018). Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 2142-2157. DOI: 10.15869/itobiad.426207
MLA SOLMAZ, M . "Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2142-2157 <http://www.itobiad.com/issue/37678/426207>
Chicago SOLMAZ, M . "Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2142-2157
RIS TY - JOUR T1 - Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması AU - Mustafa SOLMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.426207 DO - 10.15869/itobiad.426207 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2142 EP - 2157 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.426207 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.426207 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması %A Mustafa SOLMAZ %T Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.426207 %U 10.15869/itobiad.426207
ISNAD SOLMAZ, Mustafa . "Yerli Topluluklarda İktidarın Bir Panoraması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 2142-2157. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.426207